Maak gebruik van de EY-rekenmodule voor eventuele terugbetaling NOW 1.0 subsidie

Lokale contactpersoon

Ilse Jansen

15 jul. 2020

De NOW 1.0 subsidie was een voorschot, gebaseerd op inschattingen. Onze rekenmodule berekent of en in welke mate de tegemoetkoming moet worden terugbetaald.

Eén van de crisismaatregelen die ons kabinet heeft geïntroduceerd is NOW 1.0 (maart - mei 2020) en NOW 2.0 (vanaf juni 2020). Wie gebruik heeft gemaakt van NOW 1.0 heeft inmiddels voorschotten ontvangen. In dit geval bestaat de verplichting om het UWV binnen 24 weken na afloop van de NOW 1.0 om een vaststelling van de tegemoetkoming te vragen. Bij deze finale vaststelling kan blijken dat een deel van de tegemoetkoming moet worden terugbetaald. Bijvoorbeeld omdat de loonsom in de periode maart tot en met mei is gedaald dan wel omdat er bedrijfseconomische ontslagen hebben plaatsgevonden.

Rekenmodule

Ter voorkoming van onzekerheid over NOW 1.0 heeft EY een rekenmodule ontwikkeld die berekent of en in hoeverre een deel van de tegemoetkoming moet worden terugbetaald. Mocht je gebruik willen maken van deze mogelijkheid, beantwoord dan de vragen in deze link: EY Vragenformulier NOW 1.0 en 2.0. Nadat wij de berekening hebben uitgevoerd, informeren wij je over de uitkomsten.

Gezien de achtergrond van de maatregel, brengen wij per berekening een bedrag van slechts EUR 450 (exclusief btw) in rekening. Mocht je aanvullend advies wensen, dan vindt dit plaatsop basis van de gewerkte uren en onze toepasselijke tarieven.

Belangrijk

Op basis van de vio is het niet mogelijk is berekeningen te maken voor een CH1 klanten in het kader van advisering. Wel is het mogelijk om de tool in te zetten als onderdeel van de controle van de Jaarrekening.