WBSO kent nu zijn eigen ‘coronamaatregel’

Lokale contactpersoon

Gerben Hellinga

6 mei 2020

Mochten R&D plannen dusdanig gewijzigd worden als gevolg van de impact van corona, dan kunnen nu huidige WBSO-aanvragen ingekort en aangepast worden.

Nederland is in de ban van de coronacrisis. De Nederlandse overheid komt daarom met allerlei steunmaatregelen om de gevolgen van COVID-19 enigszins te verzachten. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) realiseert zich dat deze crisis ook van invloed kan zijn op de R&D-plannen. Indien deze R&D-plannen als gevolg van COVID-19 zijn gewijzigd, is het mogelijk de huidige S&O-aanvraag (WBSO) in te korten en een nieuwe aanvraag in te dienen.

Deze mogelijkheid geldt alleen in de periode van 24 april tot en met 30 september 2020. Indien er eerder een jaaraanvraag is ingediend voor 2020, wordt de al afgegeven S&O-verklaring ingekort. Er kan dan een nieuwe aanvraag tot en met 30 september worden ingediend. Verder blijven de geldende regels en voorwaarden van toepassing:

  • De looptijd van de nieuwe aanvraag en eerder ingediende aanvraag betreft minimaal 3 maanden;
  • De nieuwe aanvraag dient in de maand voorafgaand aan de gewenste startmaand van de R&D-werkzaamheden te worden ingediend;
  • Het inkorten van een S&O-aanvraag waarvoor nog geen beschikking is afgegeven, is altijd al mogelijk. Deze nieuwe en tijdelijke maatregel geldt dus specifiek voor aanvragen waarvoor al een S&O-beschikking is toegekend.

Het wijzigen van de S&O-aanvragen kan met name interessant zijn voor ondernemers die als gevolg van de crisis juist meer tijd beschikbaar hebben voor nieuwe R&D-projecten waarvoor eerder geen S&O-aanvraag is ingediend. Een andere mogelijkheid is dat de S&O-werknemers ruimere beschikbaarheid hebben voor de bestaande R&D-projecten, waardoor er meer uren aangevraagd kunnen worden. Indien u hierover wilt sparren, neem dan contact op met Gerben Hellinga (+31 6 29 08 30 54, gerben.hellinga@nl.ey.com) of Ilse Jansen (+31 6 21 25 20 89, ilse.jansen@nl.ey.com) van de EY Sustainability & Innovation Group.