Supply chain en internationale handel

COVID-19 enterprise resilience framework: We helpen u navigeren door het heden, de toekomst en daarna

Supply chain en bedrijfsvoering: belangrijkste aandachtspunten

Chief Supply Chain Officers (CSCO’s) moeten de kortetermijnimpact bepalen, inschatten en prioriteit geven. Op basis hiervan moeten ze een actieplan implementeren om het risico en de financiële impact van de verstoring van de supply chain te beperken.

 • Mobiliseer een taskforce crisisbeheersing
 • Zorg voor actueel inzicht in data van de volledige supply chain: voorraad, activa en mensen.
 • Initieer een governancemodel met een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, evenals communicatieprotocollen en rapportage
 • Voer een risico- en effectbeoordeling voor de supply chain uit
 • Analyseer data (voorraad, netwerk, hubs en knooppunten) om aanbod af te stemmen op de vraag
 • Ontwikkel een herstelplan voor de korte termijn, zoals een radicale vereenvoudiging van het assortiment om door de crisis heen te komen en het opnemen van verlof waar dit nodig is
 • Kwantificeer kosten en verzacht actuele en potentiële verstoringen in vraag en aanbod
 • Ontwikkel een toekomsthypothese over belangrijke gevolgen voor de supply chain

Voor CSCO's moet de focus liggen op het inbouwen van veerkracht in hun supply chain, gebaseerd op nieuwe disruptiescenario's

 • Inzicht in risico's voor de volledige supply chain bij heropstart
  • Eigen gezondheid en die van leveranciers, klanten - te nemen maatregelen
  • Welke producten, locaties, hoe, wanneer
  • ‘Nieuw normaal’ voor kanalen naar markt
  • Wekelijkse versus maandelijkse supply chain en bedrijfsvoering tijdens herstel
 • Beoordeling van de veerkracht van de supply chain, uitbouwen van strategie en capaciteit
  • Voer een stresstest uit op de supply chain
  • Investeer in meer veerkracht van de supply chain
  • Identificeer en beperk belangrijke single points of failure (bijv. concentratie van aanbod)
 • Inzichtelijkheid en risicobewaking supply chain
  • Betere zichtbaarheid van gegevens voor de toekomst - digitale tweeling voor volledige supply chain
 • Beheersing van grote crises
  • Verbeterd crisismanagement
  • Operationele risicorespons-procedures voor de supply chain

Werk volgens het ‘nieuwe normaal’, onder andere marktomstandigheden, toekomstbestendig voor de volgende disruptieve gebeurtenis.

 • Druk op de omzet in een onzekere markt dwingt tot verlaging van de kosten van de supply chain Bedrijven zouden daarom moeten streven naar optimalisatie van hun infrastructuur en organisatie:
  • Sourcing strategie
  • Rationalisering van productcomplexiteit
  • Productie- en distributievoetafdruk
 • Transformeer het supply chain-bedrijfsmodel van een starre, lineaire supply chain naar een flexibel netwerk-ecosysteem waarin alle partijen samenwerken
 • Maak de volledige supply chain zichtbaar door de ontwikkeling van digitale tweelingen, zodat snel kan worden gereageerd op verstoringen

Navigeer door de COVID-19-crisis

We hebben een duidelijke kijk op de essentiële vragen en de nieuwe antwoorden die vereist zijn voor een effectieve bedrijfscontinuïteit en maximale veerkracht.

Ontdek

Neem contact op voor directe ondersteuning

Laat ons u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

 

Contact