Technologie en informatiebeveiliging

COVID-19 enterprise resilience checklist

De COVID-19 pandemie heeft het bedrijfsleven naar nieuwe technologische hoogten gedreven, waardoor organisaties meer dan ooit afhankelijk zijn van technologie. EY-checklists en inzichten helpen u om technologische veerkracht en aanpassingsvermogen op te bouwen voor nu, de toekomst en daarna.

Cybersecurity: belangrijkste aandachtspunten

Stel cybermiddelen beschikbaar om het bedrijf te helpen telewerken mogelijk te maken.

 • Beleid en procedures
 • Bewustwordingstraining op het gebied van cyberveiligheid
 • Cyberveiligheidspakketten waarmee persoonlijke en/of geherconfigureerde laptops en tablets kunnen worden gebruikt voor thuiswerken
 • Bijgewerkte endpoint-beschermingstechnologie
 • Herziene toezichtmogelijkheden
 • Steeds waakzamer kwetsbaarhedenbeheer
 • Veilige samenwerkingsplatformen
 • Co-sourcing/outsourcing van belangrijke functies, externe sourcing voor verbetering van het personeelsbestand en vakspecialistische expertise

Start met plannen voor de toekomst - werken op afstand blijven faciliteren, kostenbeheersing, gebruik maken van externe sourcing.

 • Herziene risicobeoordeling
 • Herbeoordeling en herafstemming van cybersecurity-strategie en -routekaart
 • Verbeterde samenwerkingscapaciteiten
 • Agressieve analyse van verplaatsing van meer werklasten naar de cloud met het oog op prestatievoordelen
 • Bijgewerkte patch- en upgradestrategie
 • Herziene sourcingstrategieën en -contracten

Werk volgens het ‘nieuwe normaal - een getransformeerde cyber functie, geoptimaliseerd voor een nieuw ondernemingsklimaat

 • Cybersecurity als instrument voor bedrijfsadvies en transformatie
 • Aangepaste cybersecurity-strategie en -routekaart
 • Aangepast(e) veiligheidsbeheer, management en operationele structuur
 • Herziene methodologie voor risicobeoordeling aangepast aan de veranderde operationele behoeften
 • Nieuwe KPI en KRI voor zakelijke stakeholders die de cyberprestatie weerspiegelen die in deze nieuwe wereld gevraagd wordt

Technologische veerkracht: belangrijkste aandachtspunten

Verbeter uw personeelsoplossingen, zodat het juiste productiviteitsniveau wordt gerealiseerd, ongeacht locatie, apparaat of de zakelijk dienst die medewerkers nodig hebben:

 • Valideer dat ontwerpen en configuraties op het gebied van infrastructuurtechnologie veerkracht en voldoende doorvoercapaciteit bieden om de bedrijfsactiviteiten te laten doorgaan
 • Optimaliseer de implementatie en uitvoering van eenduidige communicatie en samenwerkingsmogelijkheden binnen de organisatie, om productieve samenwerking tussen personeel onderling en met de klant te bevorderen
 • Verbeter huidige desktop- en toegangsoplossingen, zodat meer applicaties kunnen worden gebruikt en meer mensen op afstand kunnen werken
 • Pas uw IT-infrastructuuroplossingen aan op een manier die nauw aansluit op hun kritische karakter voor bedrijf en personeel

Moderniseer de mogelijkheden van uw infrastructuuroplossing, geoptimaliseerd voor snelheid, schaal, on-demand en een nauw verbonden bedrijf:

 • Versnel de modernisering van de cloud- en infrastructuurtechnologie, zodat u kunt profiteren van de voordelen van snelheid en een zelfsturende infrastructuur, of u nu volledig on-premise of hybride werkt.
 • Ontwikkel softwaregedefinieerde netwerkarchitectuur-intelligentie en -beveiliging van de nieuwe generatie, op basis van het flexibele, adaptieve zero-trust beveiligingsmodel (beveiliging van werknemers, werkplek en werklasten)
 • Herevalueer uw bedrijfsstrategie voor samenwerking en communicatie (spraak-, video- en samenwerkingstools voor werken op afstand, kantoor, agenten en zakelijke diensten), zodat de organisatie slimmer kan werken, met meer flexibiliteit voor verspreid en op afstand werkend personeel en klanten

Pas automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) toe voor IT-operaties (AIOps) om de complexiteit van technologieën te stroomlijnen en problemen snel te verhelpen:

 • Automatiseer uw IT-infrastructuur om de snelheid te verhogen, operationele kosten te optimaliseren en meer overzicht en controle te krijgen over on-premise en/of multicloud-infrastructuur (bijv. aanbieden van applicatie, werklast of virtuele desktop, een dienst starten/stoppen, een PaaS-database opzetten, etc.).
 • Creëer geïntegreerde patroongebaseerde orkestraties om te profiteren van meerdere geautomatiseerde taken, zodat uitvoering van een grotere workflow of groter proces mogelijk wordt.
 • Implementeer AIOps in combinatie met machine learning en big data om situationeel bewustzijn en respons te verbeteren, intent-based patronen te ontdekken en inzicht te krijgen in applicaties en zakelijke relaties binnen een hybride infrastructuur.

3. Bedrijfscontinuïteit en veerkracht: belangrijkste aandachtspunten

Focus op behoud van het juiste niveau van bedrijfsactiviteiten met een direct tactisch plan voor nu en de komende zes maanden:

 • Communiceer frequent: richt een crisiscentrum in met een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Verstrek tijdige, duidelijke informatie aan medewerkers, klanten en zakelijke partners. Maak gebruik van systemen voor spoedmeldingen om betrouwbare communicatie mogelijk te maken. Geef tijdig en duidelijk informatie aan werknemers, klanten en zakenpartners. Gebruik maken van noodmeldingen om fail-safe communicatie mogelijk te maken.
 • Bied begripvolle ondersteuning: zorg dat medewerkers de middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om gezond te blijven en kritische bedrijfsprocessen te blijven uitvoeren
 • Stel zorgvuldig prioriteiten: geef prioriteit aan bedrijfsfuncties, personeel, diensten van derden en de belangrijkste klanten. Verbeter plannen voor bedrijfscontinuïteit en voer ze in, en stel procedures vast voor opvolgingsplanning Verbeter en geef goedkeuring aan bedrijfscontinuïteitsplannen en stel procedures vast voor opvolgingsplanning
 • Zoek externe samenwerking: werk samen met Wereldgezondheidsorganisatie WHO en andere publieke en private zorginstellingen

Monitor en meet de effectiviteit en duurzaamheid van de huidige werkomstandigheden:

 • Herstructureer resilience-governance: integreer belangrijke stakeholders van bedrijfsfuncties op het gebied van crisismanagement, continuïteit, technologie en beveiligingsdiensten in één bedrijfsmodel, om volledige transparantie over risico's te bevorderen en vertrouwen op te bouwen om bedrijfsactiviteiten door te laten gaan
 • Voer prestatietests uit: voer regelmatig geplande en ongeplande geïntegreerde zakelijke en technologische stresstests uit, om in kaart te brengen waar verbeteringen mogelijk zijn in de huidige resilience-strategieën en plannen
 • Reageer soepel: monitor de directe en indirecte implicaties van de gebeurtenis voor werknemers en bedrijfsactiviteiten, zodat alternatieve oplossingen kunnen worden ontwikkeld
 • Valideer onderlinge afhankelijkheden: volg en reageer op kritische onderlinge afhankelijkheden van leveranciers/derden-leveranciers en uitdagingen die de veerkracht op de proef stellen

Tref voorbereidingen voor het 'worst case scenario' en integreer veerkracht in de dagelijkse bedrijfsvoering:

 • Pas veranderingsmanagement toe: bouw in de levenscycli van het bedrijf de juiste controlemaatregelen in om resilience-plannen te onderhouden en veranderingen in deze plannen te coördineren, zodat ze direct klaar zijn voor gebruik op het moment dat ze nodig zijn.
 • Innoveer snel: werk met (een) resilience-platform/platformen, zodat u snel en met minimale inspanningen geïntegreerde resilience-plannen, pandemie-responsplannen en crisismanagement- en communicatieplannen kunt opstellen en beheren.
 • Herevalueer dynamisch: valideer nieuwe en postcrisis-bedrijfsprocessen, applicaties en derde partijen via een formele effectbeoordeling
 • Investeer verstandig: integreer de resilience-strategie in uw dagelijkse bedrijfsvoering om overhead en kosten zoveel mogelijk te beperken
 • Leer deductief: maak gebruik van de lessen die zijn geleerd om te komen tot nieuwe manieren van werken en dienstverlening aan klanten

Navigeer door de COVID-19-crisis

We hebben een duidelijke kijk op de essentiële vragen en de nieuwe antwoorden die vereist zijn voor een effectieve bedrijfscontinuïteit en maximale veerkracht.

Ontdek

Neem contact op voor directe ondersteuning

Laat ons u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

 

Contact