Digitalisering van het auditproces in het transformatieve tijdperk

8 minuten leestijd 28 maart 2019
8 minuten leestijd 28 maart 2019

De digitalisering van het auditproces weerspiegelt een bredere transformatie in het gehele zakelijke landschap.

. . .

We leven in het transformatieve tijdperk, dat als voornaamste kenmerk connectiviteit heeft, of het nu gaat om gegevens, interfaces, mensen of ervaringen.

Organisaties blijven stevig investeren in nieuwe technologieën om van deze connectiviteit te profiteren, en vele zetten nu in op grootschalige digitale transformatie om traditionele bedrijfsmodellen te hervormen.

Dit is wereldwijd zichtbaar door het toenemende gebruik van gegevens en een scala aan technologische vernieuwingen. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van on-demand media, oprukkende automatisering, artificial intelligence en zelfs dronetechnologie.

Deze transformatie heeft geleid tot een fundamentele verschuiving in veel bedrijven die traditioneel niet als digitale organisaties worden beschouwd. Deze ondernemingen begrijpen echter dat digitale transformatie noodzakelijk is en mogelijkheden biedt om waarde te creëren. Ze weten dat de aanval de beste verdediging is en investeren in nieuwe systemen en technologieën voor data-analyse om meer inzicht te krijgen in hun bedrijfsprocessen en de behoeften van de markten die ze bedienen.

De auditor maakt weliswaar geen deel uit van de organisatie, maar wie heeft er een betere positie om deze verandering te observeren? Auditors zitten op de eerste rij bij deze grootschalige transformatie en worden rechtstreeks beïnvloed door de evolutie van operationele omgevingen, disruptieve veranderingen van bedrijfscycli, veranderingen in organisatiemodellen en de bredere digitalisering van processen.

De digitale transformatie van het auditproces

De rol van auditprofessionals moet evolueren vanwege de digitalisering van bedrijven die tot steeds grotere hoeveelheden data leidt. Het groeiende informatievolume moet effectief worden benut om hoogwaardige audits te kunnen leveren en meer nadruk te kunnen leggen op risico-identificatie en zakelijke inzichten. Het enorme volume en onbenutte potentieel van data die worden gegenereerd door nieuwe technologieën, versterkt de noodzaak van doorlopende digitalisering van het auditproces.

Net als andere bedrijven moeten auditkantoren onderzoeken hoe transformatie de aanpak van hun activiteiten zal gaan veranderen. Bijvoorbeeld:

     
  • Kan er een techplatform worden ontwikkeld waarmee grote auditteams op verschillende locaties kunnen worden verbonden met elkaar en met de bedrijven die ze controleren?
  • Hoe kan een verbonden, digitale audit worden gerealiseerd door middel van centralisatie, standaardisatie en automatisering?
  • Hoe kan data-analyse worden geïntegreerd in het auditproces?
  • Hoe kunnen auditors door innovatie waarde creëren voor de gecontroleerde ondernemingen?
 

Dit zijn vragen waarover auditors van EY hebben nagedacht bij de ontwikkeling van de EY Digital Audit, de eerste connected data-driven audit.

Door gebruik te maken van technologiegedreven connectiviteit en inzichten kan het vertrouwen van stakeholders in de financiële verslaggeving van gecontroleerde bedrijven worden vergroot. De financiële en managementteams van bedrijven ervaren een effectievere audit, en auditcommissies profiteren van verbeterde inzichten in risico's en nieuwe perspectieven.

Meer dan een technologische transformatie is dit een transformatie van de wijze waarop auditors hun werkzaamheden uitvoeren. Het vergroot de verbondenheid, biedt meer ruimte voor kwesties die extra aandacht vereisen en maakt diepere analyses en inzichten mogelijk.

De digitale audit is geen toekomstmuziek meer, maar realiteit. Het is tevens de kern van onze purpose,  Building a Better Working World, door vertrouwen te wekken en zo onze complexe wereld helpen functioneren.

. .

Samenvatting

De rol van auditprofessionals evolueert als reactie op de digitale transformatie van bedrijven. Het gebruik van geautomatiseerde processen voor steeds grotere hoeveelheden data kan helpen om hoogwaardige audits te leveren en stelt auditors in staat om zich meer te concentreren op risico-identificatie en zakelijke inzichten. Deze evolutie van het auditproces leidt tot een grotere verbondenheid en transparantie, en zorgt zo voor een groter vertrouwen van stakeholders. 

Over dit artikel