Is uw digitale strategie gebaseerd op 'mens en machine', of op 'mens met machine'?

3 minuten leestijd 26 april 2018

Alleen door samenwerking tussen mens en machine kunnen we zorgen dat technologische vooruitgang waarde heeft voor het bedrijfsleven en voor de samenleving in het algemeen.

De wereld maakt snelle ontwikkelingen door. De behoeften van bedrijven en de eisen van stakeholders zijn aan het veranderen. En technologie is een van de belangrijkste factoren achter deze ontwikkelingen. Met elke nieuwe toepassing en elke nieuwe ontwikkeling opent de technologische revolutie weer eindeloze nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven.

Bedrijven staan onder druk om zich aan te passen aan de digitale wereld en om te laten zien dat ze gebruikmaken van de nieuwste innovaties. Maar hoe waardevol zijn deze technologische ontwikkelingen nu eigenlijk voor het bedrijfsleven en de samenleving in bredere zin?

Deze vraag is extra actueel omdat politici, zakelijk leiders, economen en ondernemers zich voorbereiden op hun vertrek naar Davos voor de 48e jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum. Het thema in Davos is "Een gezamenlijke toekomst creëren in een verdeelde wereld" en de discussies zullen gaan over internationale samenwerking.

Maar samenwerking kan vele vormen aannemen, en we moeten niet vergeten wat er allemaal mogelijk is wanneer mensen de kracht van technologie maximaal benutten. Voor mij wordt de waarde van technologische innovatie het best zichtbaar wanneer we een proces creëren dat échte vooruitgang oplevert en de menselijke ontwikkeling vooruit helpt in plaats van deze te belemmeren. Een proces dat ons een beter perspectief biedt. En dat het beste kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen mensen en machines.

Hoe kunnen we dit bereiken?

1). Doorzie de hype: begrijp wat de echte impact is die technologie kan hebben op uw processen, uw mensen en uw oplossingen, nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat u doelbewust kijkt naar de manieren waarop technologie bestaande processen kan optimaliseren of nieuwe processen kan creëren om bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Maar u moet een digitale aanpak vanuit de frontlinie ontwikkelen, zodat de ideeën die u genereert, gericht zijn op oplossingen voor de behoeften en problemen van bedrijven, klanten en stakeholders. Want het gaat er niet om dat we flitsende nieuwe technologieën implementeren, alleen maar omdat het kan.

2). Werk niet in silo's: maak geen gebruik van technologie in een isolement. Maximaliseer de impact van innovaties door meerdere technologieën te combineren en deze vervolgens te koppelen aan menselijke capaciteiten. Op die manier worden baanbrekende oplossingen geleverd. Neem bijvoorbeeld Robott Process Automation (RPA), een technologie die 40% van snelgroeiende ondernemers het komend decennium wil gaan implementeren. RPA is waardevol bij het automatiseren van repetitieve taken met een hoog volume. Wanneer de technologie op zichzelf wordt gebruikt, biedt RPA al grote voordelen, zoals snellere, efficiëntere en nauwkeurigere uitvoering van handmatige taken. Dat is op zich al een stap vooruit. Maar als u RPA aanvult met machine learning, bereikt u een geheel nieuw niveau van innovatie: u optimaliseert het potentieel van gecombineerde technologieën om bestaande processen te verbeteren of nieuwe en verbeterde processen te creëren.

3). Denk aan mensen met technologie: de essentiële vraag is hoe we technologische en menselijke capaciteiten kunnen verbinden in een digitaal ecosysteem. Het is de kunst van samenwerking: mens en machine bundelen hun krachten om het beste rendement te halen uit de mogelijkheden van innovatie.

Iedereen wil graag mee bepalen hoe de toekomst vorm krijgt. Voor de meesten van ons wordt de toekomst momenteel gevormd door technologie. Digitale technologie heeft in hoog tempo een disruptief effect op allerlei vertrouwde processen, maar kan het werk ook interessanter en waardevoller maken. De ultieme innovatie is gelegen in het benutten van de gecombineerde kracht van mens en machine. En deze innovatie is de enige die tegenstellingen echt kan overbruggen op weg naar werkelijke vooruitgang.

Ontdek de aanpak waarmee wij de mens centraal stellen in de digitale strategie:

EY Digital audit

Hoe kan door middel van digital audits een betere strategische waarde worden verkregen in dit transformatieve tijdperk?

Nu bekijken

Samenvatting

Om waardevolle toepassingen voor innovatieve technologie en inclusieve groei te creëren, moeten mens en machine gezamenlijk verder gaan.

Over dit artikel