4 minuten leestijd 18 juni 2019
dalmatians blending spotted wall

Hoe auditinnovaties bedrijven helpen om verborgen waarde te ontsluiten

Door Felice Persico

Former EY Global Assurance Vice Chair

Focused on the audit meeting the changing needs of businesses and investors. Sees the transformative possibilities of technology.

4 minuten leestijd 18 juni 2019

Geavanceerde technologieën creëren nieuwe waarde voor bedrijven. Dit vraagt echter om een nieuwe dynamiek tussen financiële, IT- en commerciële functies.

Veranderende technologie behoort tot de grootste uitdagingen waar financiële afdelingen mee worden geconfronteerd. Vanwege de massa's aan gegevens waarover CFO's tegenwoordig beschikken, is er een sterke behoefte aan nieuwe mogelijkheden zoals wereldwijde en gecentraliseerde systemen, transparantere en frequentere rapportage en diepere inzichten. Dit brengt nieuwe kansen met zich mee. Nieuwe technologieën kunnen oplossingen bieden voor enkele van de meest urgente kwesties in de financiële sector en kunnen tot nu toe ongekende mogelijkheden aan het licht brengen.

Technologische innovatie verbetert nu al de slagkracht van financiële teams. Ze kunnen profiteren van intelligente machines, putten uit ontwikkelingen in data-analyse en robotic process automation (RPA) en artificial intelligence (AI) implementeren om de bestaande mogelijkheden te vergroten. Deze tools ondersteunen de verwerking en analyse van data zodat bedrijven hun financiële en zakelijke doelen sneller en efficiënter kunnen bereiken dan ooit tevoren.

RPA – de robot uit de mens halen

Kijk bijvoorbeeld eens naar RPA, dat een ongekende impact heeft op routinematige handelingen bij de verzameling en verwerking van steeds grotere hoeveelheden data. EY heeft geïnvesteerd in het opzetten van een Hadoop-platform om auditors te ondersteunen bij het beheer van grote datavolumes. Het platform biedt auditors meer tijd voor het analyseren van data, zodat ze klanten ongeëvenaarde, bruikbare inzichten kunnen bieden en niet meer door bergen informatie hoeven te spitten voor het samenstellen van Excel-spreadsheets. Met andere woorden, deze technologie helpt auditors nieuwe waarde te ontsluiten.

Nieuwe technologieën zoals RPA kunnen met name CFO's ondersteunen. Bij ons onderzoek naar bedrijfsrapportage gaf bijvoorbeeld 66% van de respondenten aan dat de steeds maar toenemende snelheden en datavolumes een aanzienlijke impact hebben op de effectiviteit van verslaglegging. Volgens het onderzoek is het ontbreken van automatisering tussen systemen een van de grootste technologische uitdagingen waar CFO's tegenaan lopen.

Integratie van technologie

Hoe kan de financiële functie optimaal profiteren van de nieuwste technologieën? In de eerste plaats is een gecoördineerde harmonisatie van het gehele financiële ecosysteem nodig. Zonder functiebrede inspanning, van bedrijfsdoelen tot bedrijfsprocessen en IT-afdelingen die de tools voor de functie ondersteunen, kan het volledige potentieel van de technologie niet worden benut. De reden hiervoor is simpelweg dat het implementeren van technologieën in silo's zelden langetermijnvoordelen oplevert.

De voordelen van het combineren van intelligente technologieën zijn te zien bij lease accounting, waarvoor nieuwe wereldwijde standaards zoals IFRS 16 en ASC842 zijn geïntroduceerd. Voor dit gebied heeft EY een tool ontwikkeld die een combinatie is van RPA- en AI-technologieën zoals deep learning, tekstpatroonherkenning en statistische modellering van tekst. Hiermee kunnen aanzienlijke hoeveelheden van de voor lease accounting vereiste informatie worden geëxtraheerd. Bovendien biedt de technologie teams de mogelijkheid contracten te groeperen, waarna ze collectief kunnen worden geanalyseerd. Dit stelt ons in staat om automatisch 80% van de voor lease accounting vereiste informatie te extraheren. Hierdoor wordt de vereiste tijd voor het doornemen van contracten aanzienlijk verkort, vooral bij grote multinationale ondernemingen die vaak wel 100.000 tot 200.000 leasecontracten van aanzienlijke lengte beheren.

Mens en machine werken zij aan zij

Maar de integratie van technologie is slechts een deel van het verhaal. Er moeten ook naadloze werkstromen tussen technologie en mensen worden ontwikkeld, op basis van het gegeven waar iedere medewerker het meest waardevol is. Daarvoor moeten nieuwe processen, rollen en vaardigheden worden ontwikkeld en moet de dynamiek tussen verschillende delen van het bedrijf worden herzien. Dankzij de nieuwe technologieën zullen financiële teams ontdekken dat hun rol steeds meer gaat aansluiten op die van hun commerciële en IT-collega's, en worden nieuwe zakelijke inzichten verkregen die het mogelijk maken dat mensen meer voorspellend en toekomstgericht kunnen werken. Anderen zullen worden gevraagd om nauwer samen te werken met IT-professionals om complexe technologische systemen te ontwikkelen en implementeren. Hoe meer mensen toegang hebben tot inzichten die zijn verkregen met geavanceerde technologieën, hoe eenvoudiger het wordt om deze inzichten in organisaties toe te passen. 

Het is tijd om te erkennen dat alleen de implementatie van AI of het uitproberen van data-analyse niet meer volstaat zonder de integratie en grootschalige veranderingen die nodig zijn om dergelijke initiatieven te ondersteunen. De enige manier waarop de financiële organisatie volledig en duurzaam kan profiteren van deze technologieën is door financiële processen en de samenhang binnen het volledige ecosysteem te herzien. Op basis van onze ervaringen bij EY en de samenwerking met klanten aan hun eigen innovaties ben ik ervan overtuigd dat de financiële, commerciële en IT-teams allemaal van elkaar kunnen en moeten leren.

Een versie van dit artikel is eerder verschenen in Accounting Today.

Samenvatting

De enige manier waarop de financiële organisatie volledig en duurzaam kan profiteren van nieuwe technologieën is door financiële processen en de samenhang binnen het volledige ecosysteem te herzien.

Over dit artikel

Door Felice Persico

Former EY Global Assurance Vice Chair

Focused on the audit meeting the changing needs of businesses and investors. Sees the transformative possibilities of technology.