4 minuten leestijd 29 maart 2019
digital leader working laptop

Vier manieren om je als organisatie op een digitale toekomst voor te bereiden

4 minuten leestijd 29 maart 2019
Related topics Digital Groei

Als digitale processen volledig in de bedrijfsstrategie zijn opgenomen, profiteren alle medewerkers hiervan en wordt hun toekomst zekerder.

Baanbrekende technologieën zorgen voor een complete transformatie van onze professionele omgeving en de manier waarop we werken. Geen wonder dat veel werknemers zich afvragen welke impact deze digitale revolutie op hun loopbaan gaat hebben en hoe het professionele landschap er voor hun kinderen uit zal zien. Werkgevers zien zich voor soortgelijke uitdagingen geplaatst wanneer ze beslissingen nemen over de expertise die moet worden ontwikkeld om hun bedrijf in een digitale wereld te laten groeien.

Vragen zoals deze liggen voor de hand nu de opmars van automatisering en digitale technologieën zoals robotica en kunstmatige intelligentie doorzet en ook de grootste ondernemingen wereldwijd hierin investeren.

Robotic Process Automation (RPA) is een voorbeeld van de manier waarop vernieuwende technologie steeds verder doordringt in tal van sectoren en activiteiten. De klantenservice van retailers, de verwerking van verzekeringsclaims en R&D op farmaceutisch gebied zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Uit onderzoek van de universiteit van Oxford blijkt dat 47% van de Amerikaanse beroepsbevolking in de categorie 'hoog risico' valt. Deze mensen verrichten werk dat naar verwachting in de komende tien tot twintig jaar kan worden geautomatiseerd.

De veranderingen op digitaal vlak gaan zó snel dat de meeste bedrijven niet eens meer met zekerheid kunnen zeggen wie in de toekomst hun concurrenten zullen zijn en wie ze de loef kunnen afsteken. Als de digitale revolutie zich in dit tempo voortzet, zal in 2026 circa de helft van de S&P 500-bedrijven zijn verdwenen, zo blijkt uit een onderzoek van Innosight. Deze aardverschuiving in de vooraanstaande zakelijke indexen zal naar verwachting vooral door innovaties op het gebied van digitale technologie en nieuwe bedrijfsmodellen worden bewerkstelligd.

Het enorme aantal mogelijkheden van alle nieuwe technologieën kan ertoe leiden dat u door de bomen het bos niet meer ziet en twijfelt over de weg die u het beste kunt inslaan. Bedrijven die openstaan voor digitale ontwikkelingen, beschikken echter over een enorm potentieel om nieuwe banen te creëren en hun medewerkers een (ook in financieel opzicht) succesvolle loopbaan te bieden. Wilt u dat uw organisatie de digitale mogelijkheden ten volle benut, hanteer dan de volgende vier uitgangspunten:

Landen die technologieën als eerste omarmen, plukken er ook als eerste de vruchten van.

1. Richt u op groeikansen

Naar mijn mening ervaren veel van onze klanten, vaak tot op directieniveau, digitale technologieën vooral als een bedreiging voor de bestaande bedrijfsvoering en niet als aanjager van groei en ongekende efficiëntie. Hier is een omslag in het denken nodig.

Pragmatische organisaties grijpen de mogelijkheden van de digitale revolutie en investeren proactief in innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen. Zo zijn ze in staat zichzelf opnieuw uit te vinden en met nieuwe, geoptimaliseerde producten en services geografische en branchegrenzen te slechten.

CEO's en bestuursleden moeten echter goed beseffen dat een digitale strategie alleen niet voldoende is. Er is een fundamenteel andere insteek nodig. Organisaties moeten niet langer 'digitaal doen', maar 'digitaal zijn'.

Bedrijven die koploper zijn op digitaal gebied, investeren actief in de ontwikkeling en implementatie van innovatieve hulpmiddelen en platforms om de klantervaring een boost te geven. Daarnaast is het van belang om de traditionele kijk op het rendement op investeringen in technologie aan de kaak te stellen. Kernaspecten zijn doelgerichter portfoliobeheer en innovatie die erop is gericht de bestaande bedrijfsvoering op positieve wijze op te schudden.

Bedrijven waar innovatie niet alleen het werkterrein is van de afdeling R&D, maar op elk niveau van de organisatie een speerpunt vormt, zullen de concurrentieslag uiteindelijk glansrijk winnen. Deze bedrijven weten dat innovatie niet alleen gericht moet zijn op de ontwikkeling van betere producten en processen, maar vooral ook op het merk als geheel, de klantervaring, de toeleveringsketen en het bedrijfsmodel zelf. Kortom: innovatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de R&D-afdeling, maar van iedereen en dan nog wel het meest van het leiderschapsteam en de CFO.

Als wereldwijd actieve organisatie moedigen wij alle bedrijven aan de digitale revolutie ruim baan te geven. Maar dit kan alleen als de juiste strategische en praktische stappen worden gezet. Bedrijven die dit nalaten, missen onherroepelijk de boot.

2. Ontwikkel een samenwerkingsnetwerk

De financiering van nieuwe methoden ter compensatie van 'technical debt' en de ontwikkeling van nieuwe expertise via partnerschappen en samenwerking zijn typische uitdagingen van digitale koplopers. De grote winnaars in de digitale economie zijn flexibele bedrijven die nieuwe mogelijkheden effectiever weten in te zetten dan hun concurrenten.

Hierbij is de opbouw van een hecht netwerk met externe partners cruciaal. Partners die het bedrijf helpen een volledig op de digitale realiteit gerichte bedrijfsstrategie te ontwikkelen waarmee het daadwerkelijk kan excelleren. Bedrijven met investeringskapitaal kunnen de benodigde kennis natuurlijk ook binnenhalen via acquisities. Maar ook dan geldt: geen enkel bedrijf redt het zonder samenwerking met externe partners.

Zelfs voor bedrijven die over een behoorlijke hoeveelheid digitale expertise en ervaring beschikken, zal samenwerking toch vaak nodig zijn om optimaal te kunnen profiteren van de nieuwste mobiele technologieën, AI-mogelijkheden, geavanceerde analysesoftware, cloudcomputing en andere opkomende technologieën.

3. Benut de kracht van gegevensanalyse

Een andere praktische manier om ten volle te profiteren van de digitale revolutie, is de inzet van geavanceerde analysesoftware. Hiermee kunt u waardevolle gegevens destilleren uit de soms gigantische hoeveelheden bedrijfs- en klantgegevens die maar al te vaak niet of onvoldoende worden ontgonnen.

Uit onderzoek van EMC en IDC blijkt dat de jaarlijks gegenereerde, gerepliceerde en verbruikte hoeveelheid digitale gegevens tussen 2005 en 2020 naar verwachting met een factor 300 toeneemt: van 130 tot 40.000 exabyte (oftewel 40 biljoen gigabyte), meer dan 5200 gigabyte per man, vrouw en kind in 2020. Van deze gegevens wordt echter slechts een heel klein gedeelte aan analyse onderworpen.

Dankzij ons werk met internationale ondernemingen weten we dat organisaties die consistent gegevensanalyse toepassen, doorgaans beter presteren dan bedrijven die dit niet doen. Dit komt doordat geavanceerde analyses waardevolle gegevens aanleveren ter ondersteuning van innovatie en objectieve, strategische besluitvorming.

Het is niet altijd gemakkelijk om de overstap naar dit nieuwe, collaboratieve model van partnerschappen en gezamenlijke ontwikkeling te maken. Wij helpen onze klanten zich aan te passen aan deze nieuwe, multidisciplinaire wereld via het onlangs gestarte EY wavespace™. Dit netwerk van internationale groei- en innovatiecentra stelt klanten in staat de radicale doorbraken in de transformatie bij te houden en te profiteren van onze innovatieve ideeën voor verschillende disciplines en sectoren.

4. Ontwikkel een toekomstbestendige digitale investeringsstrategie

EY wavespace weerspiegelt onze overtuiging dat verandering, digitalisatie en verstoring bedrijven enorme kansen bieden, mits ze op de juiste wijze worden ondersteund door technologiespecialisten, strategen en ontwerpers. In onze optiek weten bedrijven die strategieën ontwikkelen, allianties aangaan om de juiste expertisemix samen te stellen en nieuwe kennis ontginnen, een betere concurrentiepositie te verwerven.

In alle scenario's moeten bedrijven echter helder zien te krijgen wat er op digitaal vlak precies vereist is. Wat moet er worden aangeschaft? Wat moet er zelf worden ontwikkeld? Implementatie van een weloverwogen, gestructureerde investeringsstrategie zorgt ervoor dat innovatieve initiatieven niet doodbloeden of over het hoofd worden gezien. Hierbij moeten de effectiefste assets en distributiekanalen (hetzij intern, hetzij extern) worden ingezet om initiatieven momentum te geven.

Bedrijven moeten bovendien pragmatisch zijn. Zo moet er zowel worden geïnvesteerd in ontwikkelingen die direct geld opleveren, als in innovaties die pas over enkele jaren gaan renderen.

Flinke investeringen in de juiste digitale technologieën en talenten – als onderdeel van een geïntegreerd, interdisciplinair portfolio – verdienen zich dubbel en dwars terug.

De invloed van de talloze nieuwe technologieën en innovatieve bedrijfsmodellen beperkt zich inmiddels niet meer tot de klantervaring alleen. Nu automatisering, kunstmatige intelligentie, machine learning en big data steeds meer ingang vinden in middle- en backoffice-omgevingen, zal de volledige impact op de bedrijfsvoering geleidelijk zichtbaar worden. Bij EY zijn we ervan overtuigd dat bedrijven een enorm potentieel kunnen ontginnen als ze de digitale omwenteling beschouwen als een kans, niet als een beangstigend toekomstbeeld.

Samenvatting

Om op alle vlakken groei te kunnen realiseren, moeten digitale koplopers samenwerken, gebruikmaken van gegevensanalyse en investeren in de digitale toekomst.

Over dit artikel

Related topics Digital Groei