6 minuten leestijd 8 apr. 2019
robothand die een pen vasthoudt

Techbedrijven desinvesteren om de innovatiecyclus bij te houden

Door Kenneth Welter

EY Global Transactions Technology Leader

Experienced transaction advisor. Tech enthusiast. Husband and father. Sailor. Challenger of the status quo.

6 minuten leestijd 8 apr. 2019
Related topics Strategy and Transactions

Tech-executives voeren steeds meer portfoliobeoordelingen uit en de innovatiefste spelers nemen gewaagde beslissingen om hun toekomst vorm te geven.

Techbedrijven moeten dringend hun kapitaal optimaliseren en platforms evalueren, en desinvesteringen zijn daarvan een essentieel onderdeel. Met desinvesteringen kunnen bedrijven portfolio's stroomlijnen die beperkt worden door bedrijfsunits die niet meer winstgevend zijn of niet meer passen in de langetermijnstrategie van het bedrijf.

Uit de Global Corporate Divestment Study van EY blijkt dat het volume van wereldwijde desinvesteringen in technologie van meer dan 100 miljoen USD van 2017 tot 2018 met 33% is afgenomen. De afname is echter kleiner als we kijken naar mega-desinvesteringen (meer dan 1 miljard USD). Deze daalden tot 11 transacties, nauwelijks minder dan de 12 mega-desinvesteringen in 2017. Hoewel de desinvesteringen in 2018 afnamen, verwachten we dat deze in 2019 weer zullen toenemen aangezien 82% van onze respondenten aangaf dat ze in de komende twee jaar een desinvestering willen doorvoeren. Wij zien dit als goed nieuws omdat bedrijven die hun portfolio's niet doorlopend bijsnoeien minder weerbaar zijn wanneer een golf van nieuwe, innovatieve technologieën de sector overspoelt.

Intentie om te desinvesteren

82%

van de respondenten geeft aan in de komende twee jaar een desinvestering te willen doorvoeren.

Voorbereiding is noodzakelijk

In 2018 vertoonden de rentetarieven een stijgende trend. De Fed verhoogde de tarieven vier keer en er bestond onzekerheid over het tariefverloop voor het huidige jaar totdat de Fed aankondigde voor 2019 geen renteverhogingen te verwachten. Omdat renteverhogingen mogelijk blijven in 2020 en daarna, staan techbedrijven onder druk om hun kapitaal proactief te beheren en eventueel desinvesteringen door te voeren om hun historisch hoge schulden af te bouwen en productportfolio's te stroomlijnen. Er is ook druk van activistische investeerders die sommige bedrijven willen dwingen activa af te stoten om hernieuwde groei mogelijk te maken en waarde voor aandeelhouders te ontsluiten.

Het goede nieuws is dat de vraag naar tech-activa groeit, waardoor er meer concurrentie is tussen kopers en hogere prijzen kunnen worden bedongen voor sterk presterende activa. Zakelijke kopers binnen de sector verwerven activa om hun kerncapaciteiten te versterken en bestaande portfolio's nieuw leven in te blazen. Maar ook private investeerders, die in 2018 goed waren voor 22% van de aankopen van afgestoten technologie, vormen een belangrijke factor.

Door de concurrentie blijven de techwaarderingen hoog en blijven ze desinvesteringsbeslissingen beïnvloeden: het percentage leiders dat verwacht dat stijgende multiples in de komende drie jaar meer impact zullen hebben is nu 65%, tegenover 55% een jaar eerder. Bij de 50 grootste transacties van PE-bedrijven en strategische kopers betaalden PE-bedrijven 5x de winst over de laatste 12 maanden terwijl strategische kopers 6,3x de winst over de laatste 12 maanden betaalden, een stijging ten opzichte van de multiples van 3,8x en 4,9x die respectievelijk PE-bedrijven en strategische kopers betaalden in 2017. (Bron: 451 Research.)

Concurrerende waarderingen

65%

van de executives verwacht dat stijgende multiples de komende drie jaar meer impact zullen hebben, tegenover 55% een jaar eerder.

Hoewel de desinvesteringsstrategieën van de techsector steeds geavanceerder worden, maken veel bedrijven fouten bij de uitvoering van transacties, vaak omdat ze geen gedetailleerd inzicht in hun eigen activa hebben (zie Duik diep in de cijfers hieronder). Techbedrijven zijn gericht op groei, en veel spelers zijn snel gegroeid door fusies en overnames. Bedrijven die te maken krijgen met afnemende groei of verouderende technologie zijn nu rijp voor desinvesteringen.

Veel bedrijven ondernemen al actie: 67% stelt dat hun desinvesteringsplannen zijn ingegeven door de noodzaak om niet-kernactiviteiten af te stoten, zodat ze elders activa kunnen verwerven. Samen met druk van investeerders noemt 24% van de respondenten dit als belangrijkste reden voor desinvestering. Daling van het groeipotentieel van bestaande activa is nog steeds een reden voor desinvestering maar werd nu genoemd door slechts 55% van de respondenten, tegenover 77% vorig jaar. Bij het verkoopklaar maken van activa moeten bedrijven het belang van datagestuurde beslissingen echter scherp in het oog houden. Een grondige analyse van de beschikbare operationele data helpt verkopers om het succes van een desinvesteringsproces te maximaliseren.

Belangrijke uitdagingen bij desinvesteringen in de techsector

Duik diep in de cijfers

Als een bedrijf een activum verkoopklaar maakt, moet de waardepropositie helder zijn en worden ondersteund door betrouwbare data die kopers een aantrekkelijk verhaal vertellen. We zagen echter dat de kwaliteit van data een belangrijk struikelblok vormt: veel bedrijven gebruiken verouderde datasets om bedrijfsprestaties te meten.

Hoewel de meeste techbedrijven grote hoeveelheden operationele data produceren, noemt 22% van de respondenten het nog steeds een uitdaging om specifieke data te verkrijgen die het verkoopproces ondersteunen, tegenover 18% vorig jaar. Bedrijven moeten initiatieven nemen en investeren in nieuwe tools en bestaande systemen om extractie en analyse van data mogelijk te maken. Verder moeten ze werken aan een cultuur die uitgebreide data-analyse stimuleert en ondersteunt tijdens routinematige portfoliobeoordelingen en de algemene bedrijfsvoering, en niet alleen bij desinvesteringen of M&A-processen.

We zien vaak dat succes afhangt van het vermogen om data te extraheren en analyseren op transactieniveau (zoals in een database op factuurniveau). Met gedetailleerde data en de juiste analysetools kunnen verkopers inzicht krijgen in klantcohorttrends, klantbehoud, cross-sellmogelijkheden en winstgevendheid. Aan de hand van dergelijke inzichten kunnen verkopers een overtuigend verhaal vertellen aan kopers en kritische vragen beantwoorden.

Voor uw organisatie beschikbare informatieniveau

Een nauwere focus op data en rapportage kan bedrijven helpen om potentieel schadelijke valkuilen te vermijden. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als een bedrijf dacht dat het zijn portfolio stroomlijnde door een onrendabel segment af te stoten, maar in feite de kosten te hoog en de opbrengsten te laag had ingeschat?

Dit is niet alleen een hypothetische vraag. In één geval bleken de gegevens van de verkoper en de daarop gebaseerde aannames de winstgevendheid van een activiteit te onderschatten. De verkoop werd stopgezet en de desinvestering van een sterke unit werd gestaakt voordat het te laat was.

Hoe kon het gebeuren dat deze winstgevende bedrijfsunit te koop werd aangeboden? Door een gebrek aan betrouwbare gegevens in combinatie met ongegronde aannames. Het bedrijf kon de bedrijfsunit niet goed als een aparte entiteit beoordelen omdat deze in het verleden was overgenomen en niet afzonderlijk werd gevolgd. De verkoper wees te veel gedeelde kosten aan de eenheid toe, waardoor deze een laag rendement leek te bieden. Kortom, een bedrijf kan struikelen als het gehaast te werk gaat en onvoldoende tijd neemt om de interne data en aannames grondig te analyseren.

Conclusie

Technologische vooruitgang vereist dat techbedrijven zich inspannen om de innovatiecyclus bij te houden. Desinvestering van oudere of trager groeiende units vormt een integraal onderdeel van bedrijfstransformatie, maar veel techbedrijven hebben moeite om desinvesteringen met succes te identificeren en uit te voeren. Een gebrek aan voorbereiding bij een desinvestering geeft niet alleen hoofdpijn bij zowel de verkoper als de koper, maar kan ook resulteren in waardeverlies voor alle betrokken partijen. Hoewel elke transactie een zeker uitvoeringsrisico met zich meebrengt, kan dit worden geminimaliseerd door een grondige datagestuurde analyse van de af te stoten activa.

Samenvatting

In de Global Corporate Divestment Study van EY beschrijven we hoe bedrijven hun portfoliostrategie kunnen aanpakken, desinvesteringen kunnen uitvoeren en hun resterende activiteiten kunnen voorbereiden op de toekomst.

Over dit artikel

Door Kenneth Welter

EY Global Transactions Technology Leader

Experienced transaction advisor. Tech enthusiast. Husband and father. Sailor. Challenger of the status quo.

Related topics Strategy and Transactions