Bepaalt u het desinvesteringstempo, of probeert u het alleen maar bij te houden? Bepaalt u het desinvesteringstempo, of probeert u het alleen maar bij te houden?

Ons onderzoek voor 2019 laat zien dat de desinvesteringsdrang nog altijd groot is, en dat scherp portfoliobeheer en een goede dealvoorbereiding essentieel zijn voor succes.

De desinvesteringsniveaus blijven bijna historisch hoog volgens de Global Corporate Divestment Study 2019, ons jaarlijkse wereldwijde onderzoek onder meer dan 900 executives. 84% van de bedrijven verwacht in de komende twee jaar desinvesteringen te zullen doen.

Desinvesteringsnivaus bijna historisch hoog

84%

van de bedrijven verwacht in de komende twee jaar desinvesteringen te zullen doen.

De desinvesteringsniveaus zijn gestegen ondanks geopolitieke onzekerheden en een gedesynchroniseerde economische groei. Bedrijven leren om te gaan met deze externe factoren en gebruiken desinvesteringen om kapitaal te verwerven voor toekomstige investeringen en zich te herpositioneren voor groei.

Een renderende portfolio opbouwen

 

Bedrijven pakken ook hun portfoliobeheer scherper aan. Volgens de Global Capital Confidence Barometer van EY zegt tweederde van de bedrijven dat ze hun portfolio nu minimaal elke zes maanden beoordelen.

Deze gedisciplineerde benadering van portfoliobeheer loont. Bedrijven desinvesteren steeds vaker om strategische redenen en minder vanwege mislukking: het aantal bedrijven dat een zwakke concurrentiepositie aanvoert als reden voor hun laatste desinvestering daalde aanzienlijk, van 85% naar 69%.

Bedrijven moeten doorlopend hun kapitaalagenda en toekomststrategieën herformuleren in relatie tot de concurrentie, vooral vanwege technologiegedreven veranderingen in consumentenvoorkeuren en supply chains. 80% van de bedrijven verwacht dat het aantal technologiegedreven desinvesteringen in de komende 12 maanden zal toenemen, tegenover 66% in 2018. Het doel van zulke plannen is vaak om kapitaal te verwerven voor nieuwe investeringen. 60% van de bedrijven geeft aan dat de opbrengsten van hun laatste desinvestering werden geïnvesteerd in nieuwe producten, markten en regio's.

Verder slagen bedrijven die zeggen dat technologische veranderingen direct van invloed zijn op hun desinvesteringsplannen er zeven keer vaker dan hun tegenhangers in om een hogere prijs te krijgen voor verkochte activiteiten. Dit komt mogelijk doordat deze bedrijven de markt en hun portfolio scherp in de gaten houden en beter voorbereid zijn op de impact van technologie op hun operationele model.

Verbeteren van de wendbaarheid

81%

van de bedrijven zegt dat het stroomlijnen van hun operationele model een desinvesteringsoverweging is.

Deze strategische portfolioveranderingen moeten resulteren in een meer gestroomlijnd operationeel model dat bedrijven in staat stelt om snel hun kapitaalagenda's uit te voeren. Door hun organisatorische structuur slanker en wendbaarder te maken, verkrijgen bedrijven een voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Daarom zegt maar liefst 81% van de bedrijven dat verbeteringen in hun operationele model zullen meewegen in hun desinvesteringsplannen voor de komende 12 maanden, terwijl tweederde stelt dat het een factor was bij hun meest recente desinvesteringen.

Drie manieren om desinvesteringsbeslissingen te verbeteren
  • Voer regelmatige portfoliobeoordelingen uit om strategische groeigebieden te identificeren
  • Creëer inzicht in de prestaties van een bedrijfseenheid ten opzichte van vergelijkbare activiteiten en de bijdrage van die eenheid aan de rest van de portfolio
  • Bepaal waar kapitaal kan worden vrijgemaakt en toegewezen aan groei en technologische innovatie

Voorbereiden van een succesvolle desinvestering

Timing is cruciaal voor het krijgen van de juiste prijs, maar toch geeft bijna tweederde van de bedrijven (63%) aan dat ze te lang aan activa hebben vastgehouden, tegenover 56% in 2018. Verkopers die zeggen dat ze activa niet te lang vasthielden, hadden daarentegen twee keer zo veel kans op een betere prijs.

Om dit te verbeteren, besteden verkopers meer aandacht aan het verkoopklaar maken van hun activiteiten. 32% van de bedrijven zegt dat optimalisatie van de juridische structuur de belangrijkste factor was bij het verhogen van de waarde bij hun laatste desinvestering. 57% geeft echter aan dat een gebrek aan flexibiliteit in de dealstructuur de waarde van de transactie omlaag bracht.

Een grotere flexibiliteit in de dealstructuur biedt bedrijven de ruimte om te optimaliseren op basis van marktomstandigheden, fiscale efficiëntie, tijdlijn, antitrustoverwegingen en netto-opbrengstdoelstellingen. Verder moeten verkopers al in een vroeg stadium van het desinvesteringsproces kijken naar reglementaire belemmeringen zoals vergunningen en arbeidsvereisten om vertragingen en overschrijdingen van overgangskosten te beperken.

Bedrijven die de fiscale aspecten negeren, riskeren ook waarde-erosie. Tweederde van de respondenten geeft aan dat een gebrek aan voorbereiding op fiscaal gebied de waarde van hun laatste desinvestering verminderde. Om de fiscale lasten voor de transactie te minimaliseren, moeten bedrijven ook rekening houden met grensoverschrijdende vereisten. 45% van de bedrijven geeft aan dat ze grotere fiscale uitdagingen verwachten bij hun toekomstige desinvesteringsproces.

  • Wees altijd klaar voor desinvestering. In combinatie met de juiste resources en knowhow kan een goed gedefinieerde portfoliostrategie bedrijven vertrouwen bieden in hun vermogen om op het juiste moment te handelen.
  • Prioriteer de fiscale aspecten. Fiscale complexiteit kan leiden tot vertragingen en waarde-erosie als er vroeg in het verkoopproces te weinig rekening mee wordt gehouden.

Te lang wachten met handelen

63%

van de bedrijven zegt dat ze activa te lang hebben vastgehouden.

Profiteren van de volgende golf kopers

Verkopers hebben ook te maken met een aanzienlijke kloof tussen wat zij denken dat een activiteit waard is en wat kopers bereid zijn te betalen. Meer dan tweederde van de bedrijven rapporteert een prijsverschil van meer dan 20%, tegenover slechts een kwart van de bedrijven vorig jaar.

Dat betekent dat het voor verkopers steeds belangrijker wordt om een goed doordacht, geloofwaardig waardeverhaal te creëren dat aansluit bij de behoeften van kopers, inclusief ondersteunende informatie en geavanceerde analyses. Kopers en verkopers verschillen vaak van mening over het waardeverhaal, wat leidt tot waarderingsverschillen. Verkopende bedrijven waarderen activa vaak op basis van bedrijfsverbeteringen en de verwachte winstcapaciteit, terwijl kopers meer letten op historische winsten om te compenseren voor kortetermijnrisico's. 

Een andere manier om de desinvesteringswaarde te verbeteren is om een zelfstandig bedrijfsmodel voor de activiteit te presenteren. Verkopers die dit doen, hebben twee keer zoveel kans om een hogere prijs te krijgen en hun transactie snel af te ronden dan bedrijven die hier niet voor kiezen. Investeerders in private equity (PE) geven vaker de voorkeur aan zelfstandige bedrijfsmodellen om er zeker van te zijn dat de activiteit klaar is om te worden afgescheiden. Verder vereist sectorconvergentie dat verkopers zakelijke synergieën identificeren en bedrijfsafstemming laten zien aan sectoroverschrijdende kopers.

PE-investeerders hebben recordhoeveelheden aan beschikbaar kapitaal en zijn actief op zoek naar hoogwaardige activa, wat de competitieve spanning in het verkoopproces opdrijft. Hoewel 74% van de verkopers aangeeft dat de extra tijd die nodig is voor due-diligenceverzoeken een uitdaging vormt, zegt 38% dat de keuze voor een PE-investeerder resulteerde in een hogere aankoopprijs. 

Vier manieren om de desinvesteringswaarde te maximaliseren
  • Wees altijd klaar voor desinvestering. In combinatie met de juiste resources en knowhow kan een goed gedefinieerde portfoliostrategie bedrijven vertrouwen bieden in hun vermogen om op het juiste moment te handelen.
  • Prioriteer de fiscale aspecten. Fiscale complexiteit kan leiden tot vertragingen en waarde-erosie als er vroeg in het verkoopproces te weinig rekening mee wordt gehouden.
  • Presenteer een zelfstandig operationeel model – met name aan PE-investeerders.
  • Creëer een helder waardeverhaal rondom groeimogelijkheden, kapitaalvereisten, het managementteam en de algemene toekomst van het bedrijf.

Verschillende perspectieven

68%

van de bedrijven zegt dat ze een prijskloof van meer dan 20% zien tussen de verwachtingen van koper en verkoper.

Herpositioneren voor een andere toekomst

Ondanks enkele uitdagingen en de aanhoudende wereldwijde geopolitieke en economische onzekerheid blijft de transactieomgeving veelbelovend, veerkrachtig en competitief.

Door de vereiste stappen te zetten om activiteiten voor te bereiden op verkoop en rekening te houden met de overwegingen van een steeds bredere groep kopers, kunnen bedrijven hun desinvesteringsresultaten verbeteren.

Succesvollere desinvesteringen stellen verkopers in staat hun transformatie te versnellen, de resterende activiteiten te herpositioneren voor toekomstige groei en, uiteindelijk, waarde te genereren voor aandeelhouders, medewerkers en de bredere gemeenschap.

Samenvatting

De desinvesteringsdrang blijft zeer groot nu bedrijven overal ter wereld desinvestering gebruiken als een strategische tool om zich te herpositioneren voor groei. Ondanks onzekere macro-economische en geopolitieke omstandigheden ervaren organisaties een gunstige transactiemarkt. Met de juiste strategische en operationele aanpak kunnen bedrijven zich richten op de volgende golf van sectoroverschrijdende, zakelijke en PE-investeerders om een competitief aanbestedingsproces en een maximale opbrengst te verzekeren. Lees de volledige Global Corporate Divestment Study (pdf).

Over dit artikel