Hoe blijf je als organisatie met een maatschappelijke taak relevant?

12 minuten leestijd 29 maart 2021
12 minuten leestijd 29 maart 2021

Gijs de Vries gaf zijn loopbaan na zijn ziekte een radicale wending. Hij ging werken voor organisaties met een maatschappelijke taak, vanuit de behoefte om meer voor de samenleving te doen.

In het kort

  • Oud EY-partner Gijs de Vries herstelde van lymfklierkanker en besloot daarna zijn talent in te zetten voor maatschappelijke organisaties.
  • Als kenner van beide werelden, stelt hij dat non-profit organisaties veel kunnen leren van winst gedreven organisaties, maar dat dit andersom óók zeker het geval is.

In 2013 vertrok Gijs de Vries bij EY. Hij was op dat moment als managing partner leider van de gehele advisory-praktijk en lid van de Raad van Bestuur van EY. De voornaamste reden van zijn vertrek was zijn ziekte, die volgens eigen zeggen werkte als een wake-up call. “Ik realiseerde me dat gezondheid niet te koop is en wilde daarna vooral iets goeds doen met m’n leven, iets teruggeven aan de maatschappij.”

No brainer

Kort na zijn herstel werd Gijs gevraagd om directeur van Het Rode Kruis Nederland te worden; een functie die hij viereneenhalf jaar met veel plezier en voldoening vervulde. Daarna besloot hij zich als toezichthouder voor maatschappelijke organisaties in te zetten: Gijs is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC, Arbo Unie en TNO. En, niet te vergeten, van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), een functie waar de specialist die hem behandelde hem voor benaderde.

“Toen die vraag kwam, had ik eigenlijk meteen zoiets van: dit ga ik gewoon doen. Hoe mooi is het als je zelf patiënt bent geweest en je hebt daarnaast veel ervaring in de zorg, en je hebt ook nog de zakelijke ervaring vanuit EY om in te brengen, om dat dan aan zo’n instituut als dit te kunnen geven. Ik vond dat echt een no-brainer.”

Het IKNL is ontstaan uit een samenwerking tussen meerdere kankercentra en is tegenwoordig hét beleids- en kennisinstituut op het gebied van kankerzorg in Nederland. Alle gegevens van kankerpatiënten komen hier in een centrale database bij elkaar - de Nederlandse Kankerregistratie; NKR - en worden intensief gebruikt om analyses en statistische onderzoeken te doen die vaak resulteren in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties waar de gehele zorg voor kankerpatiënten in Nederland en daarbuiten van profiteert. 

Balans tussen leven en werken

Een andere rol waar Gijs zijn energie en overtuigingen in kwijt kan, is die van executive coach bij New Generation Leaders International (NGL). Hij liep er toevallig tegenaan en werd er meteen door gegrepen. Zijn advies aan jonge leiders: “Besteed veel aandacht aan je passie en je beleving. De zingevingkant van je werk is ongelofelijk belangrijk. Daarom zeg ik ook altijd tegen jonge mensen: stel jezelf nou regelmatig de vraag of je nog de goede dingen doet. Luister goed naar dat stemmetje van binnen en doe daar ook echt wat mee! En misschien ook wel: probeer wat minder hard te werken dan mijn generatie. Zoek naar een goede balans tussen leven en werken en ga zeker niet alleen maar achter de targets en de financiële groei aan.”

Profitgeoriënteerde bedrijven zouden minder met de waan van de dag bezig moeten zijn en met het rituele dansje van driemaandelijkse verantwoording richting aandeelhouders.
Gijs de Vries
Raad van Toezicht van het Erasmus MC, Arbo Unie, TNO en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Bestaansrecht

Gevraagd naar de thema’s waar organisaties met een maatschappelijke taak mee worstelen, wijst Gijs vooral op de vraag naar het bestaansrecht, die wat hem betreft niet vaak genoeg gesteld kan worden. “Sta ik er over vijf jaar nog steeds zo voor als ik er nu voor sta? Wat doe ik dan anders, wat doe ik dan beter? Besta ik überhaupt nog wel over vijf of over tien jaar? Wat zijn in mijn tak van sport de grootste bedreigingen die op me af komen en hoe kan ik daar zo goed mogelijk op inspelen?”

Als oud EY-partner ziet Gijs de Vries een rol weggelegd voor partijen als EY bij het adviseren en toekomstbestendig maken van organisaties met een maatschappelijke taak. Een mooi voorbeeld daarvan zag hij toen hij net voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC in Rotterdam was geworden. Het enorme nieuwbouwproject dat daar in volle gang was, vroeg om een compleet nieuwe digitale infrastructuur. EY kreeg de projectleiding toegewezen. “Het was een ongelofelijk ingewikkelde en ook kostbare operatie, die cruciaal was voor het ziekenhuis van de toekomst dat we wilden neerzetten. EY heeft dat toen heel goed opgepakt.”

De kat op het spek

Naast advisering op maat, ziet Gijs de Vries voor partijen als EY meer rollen weggelegd. Zoals het delen van best practices en het samenbrengen en verbinden van deze organisaties, zodat ze ervaringen kunnen delen, bijvoorbeeld op het gebied van transformatie en duurzaamheid. Daarnaast signaleert hij een behoefte aan opinievorming rond actuele thema’s die bij alle maatschappelijke organisaties spelen. “Een club als EY zou wat mij betreft wel wat meer als een katalysator mogen functioneren. Door de kat op het spek te binden en ergens een uitgesproken, confronterende mening over te hebben en daarmee ook naar buiten te treden. Goed onderbouwd op basis van gedegen onderzoek, natuurlijk. Het zou goed zijn als we in de BV Nederland over de echt belangrijke thema’s wat vaker discussie hebben met elkaar.”

“Maatschappelijke organisaties leren ons dat we minder naar aandeelhouderswaarde en meer naar het belang van de aarde moeten kijken. Earth holder value, noem ik dat.”

Earth holder value

Andersom kunnen commerciële organisaties ook het nodige leren van organisaties met een maatschappelijke taak, meent De Vries. “Profitgeoriënteerde bedrijven zouden minder met de waan van de dag bezig moeten zijn en met het rituele dansje van driemaandelijkse verantwoording richting aandeelhouders. Hetzelfde geldt voor de voortdurende nadruk op groei en winstmaximalisatie. Waarom moet dat eigenlijk altijd weer? We moeten vind ik naar een heel ander begrip van aandeelhouderswaarde. Ik noem dat earth holder value. Is wat we doen goed voor iedereen en voor de wereld waarin we leven? Die vraag moet veel vaker gesteld worden.”

Samenvatting

Gijs de Vries, tot 2013 managing partner bij EY, gaf zijn loopbaan na zijn ziekte een nieuwe wending en zet zich in voor organisaties met een maatschappelijke taak. Hij praat over de uitdagingen van deze organisaties in deze tijd en hoe een partij als EY daarin kan ondersteunen.

Over dit artikel