2 minuten leestijd 1 december 2019
Verandering begint bij jezelf

Klimaatrisico: verandering begint bij jezelf

Door Remco Bleijs

EY Nederland Associate Partner Financial Services

Proactief. Pragmatisch. Doelgericht. Stelt in samenspraak met de klant haarscherpe doelen, bewaakt deadlines en werkt toe naar optimaal resultaat voor de klant.

2 minuten leestijd 1 december 2019

Het thema van deze Eye on Finance is klimaatrisico. Actueel, want vraagstukken rond klimaatverandering beheersen het dagelijkse nieuws.

Ook financiële instellingen houden zich in toenemende mate met klimaat en duurzaamheid bezig en dat is niet meer dan logisch. Juist financiële instellingen hebben het vermogen om bedrijven in de reële economie te laten veranderen. Verandering is noodzakelijk om het klimaatprobleem aan te pakken. Zoals we nu leven hebben we drie planeten nodig en we hebben er maar één, dus er moet iets gebeuren. Ook in de financiële sector is dat besef volgens mij inmiddels doorgebroken. Hoewel, uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling zou blijken dat Nederlandse institutionele beleggers nauwelijks bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. En in recent internationaal onderzoek van het World Resources Institute werd ten aanzien van banken min of meer een vergelijkbare conclusie getrokken.

Op mijn beurt zou ik willen zeggen: Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. De materie is weerbarstig en een panklare aanpak ontbreekt. Toch zit de financiële sector bepaald niet stil. Er zijn legio initiatieven om te investeren in innovatie, nieuwe bedrijfsmodellen en andere energiebronnen. En via het wereldwijde Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF) is er ook een uniforme methode om CO2-impact van alle soorten asset categorieën te berekenen. Een behoorlijk succesvolle methode overigens. In een interview in dit magazine constateert geestelijk vader Piet Sprengers van ASN Bank: “Het is eigenlijk een exportproduct geworden.” Naast PCAF heeft de Nederlandse financiële sector zich gecommitteerd aan de afspraken in het Klimaatakkoord. De financiële instellingen zullen hun beleggingsportefeuilles toetsen aan de afspraken en klimaatdoelstellingen ten aanzien van deze portefeuilles vaststellen.

Maar deze initiatieven gaan het probleem niet oplossen om een van de doelen van Parijs, niet meer dan 1,5 graden opwarming van de aarde in 2050, te realiseren. Huidige modellen gaan al uit van 4 graden opwarming en dat is catastrofaal voor de mensheid en daarmee ook voor de balansen van verzekeraars, banken en pensioenfondsen. Toekomstige kosten zijn nog onvoldoende geïnternaliseerd en de CO2-beprijzing is nog te mager. Dit alles vraagt om een grotere inzet van alle betrokkenen: de financiële sector, de bedrijven, de overheid maar zeker ook de consument. “Niets doen is geen optie”, merkt een beleidsadviseur van DNB verderop in dit nummer terecht op.

Uiteraard kijk ik ook naar onze eigen beroepsgroep van accountants en adviseurs. En dan constateer ik dat ook wij meer kunnen doen. Het gaat er dan met name om de aanpak van de klimaatproblematiek met klanten te bespreken zodat zij (betere) doelen kunnen stellen, impact kunnen meten en hier transparant en betrouwbaar over kunnen communiceren en rapporteren. Voor ons als financiële professionals ligt er een duidelijke opdracht. Verandering begint bij jezelf, nietwaar? Dat lijkt mij een uitdagende gedachte zo aan het einde van 2019 en het begin van een nieuw decennium. Ik wens u veel leesplezier toe met deze Eye on Finance en hoop dat wij met elkaar nog meer kunnen bijdragen aan a better working world.

Samenvatting

Het thema van deze Eye on Finance is klimaatrisico. Actueel, want vraagstukken rond klimaatverandering beheersen het dagelijkse nieuws.

Over dit artikel

Door Remco Bleijs

EY Nederland Associate Partner Financial Services

Proactief. Pragmatisch. Doelgericht. Stelt in samenspraak met de klant haarscherpe doelen, bewaakt deadlines en werkt toe naar optimaal resultaat voor de klant.