5 minuten leestijd 1 mrt. 2019
Waarom De Volksbank klanten een PSD2-hoofdschakelaar geeft

Waarom De Volksbank klanten een PSD2-hoofdschakelaar geeft

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

5 minuten leestijd 1 mrt. 2019

Banken helpen klanten met hun financiën en krijgen daarvoor het vertrouwen van klanten. Het wordt tijd dat ze dat vertrouwen ook gaan krijgen voor hun data.

“PSD2 is zonder twijfel een van de grootste vernieuwingen voor banken in de afgelopen jaren, vanwege het openstellen van de sector voor nieuwe toetreders. Het kan echt leiden tot een herziening van het bancaire landschap. Toen een paar jaar geleden de contouren van de wetgeving zich aftekenden concludeerden we binnen De Volksbank al vrij snel dat er een fundamenteel vraagstuk op tafel kwam te liggen, namelijk: hoe willen we ons positioneren in de markt? Met dat vraagstuk zagen we PSD2 niet als een project waar we veel tijd en energie in moesten stoppen om simpelweg aan alle eisen te voldoen, maar als een mooie kans om op een nieuwe manier relevant te zijn voor onze klanten.”

PSD2 is een kans om opnieuw relevant te zijn voor onze klanten

“Het idee is eigenlijk heel simpel. Van oorsprong gaat het bij elke bank al honderden jaren om een vertrouwensrelatie rondom geld. Nu de dataficatie van de wereld zich voltrekt – met PSD2 als een stap daarin – is het zaak dat we die vertrouwensrelatie ook rondom data moeten gaan opbouwen. PSD2 heeft ons geholpen dat duidelijk te definiëren, want er ontstond natuurlijk veel discussie rond het gebruik van betaalinformatie en mogelijke risico’s voor de privacy van consumenten. Wat ons betreft terecht, want betaalinformatie is heel waardevol. En daarmee ook gevoelig. Het geeft inzicht in je inkomen, je boodschappen, je hobby’s, de datingsites waar je actief bent en tal van andere zaken. Wij vinden dat we onze klanten daarvan bewust moeten maken en actief moeten helpen daar op een goede manier mee om te gaan zodat ze niet voor onaangename verrassingen gesteld worden. Het creëren van bewustwording op het gebied van data & privacy zien wij als onderdeel van ons ‘Bankieren met de Menselijke Maat’. We hebben daar nog wel een weg in te gaan. Als je wildvreemde mensen op straat vraagt wat PSD2 is hebben ze geen idee. Tegelijkertijd zie je dat er online vaak weinig schroom is om data te delen – veel minder dan in persoonlijk contact - en dat mensen zich pas realiseren hoe gemakkelijk ze daarmee omgaan als ze er eventueel door in de problemen komen.”

“Het is dan ook een weloverwogen keuze van De Volksbank om onze klanten bewust te maken van de mogelijkheden én risico’s rondom data. In lijn daarmee hebben we onze datavisie geformuleerd met duidelijke uitgangspunten hoe wij in een snel veranderende financiële wereld omgaan met data en privacy. We zien data niet als een nieuw verdienmodel en bieden onze klanten een betrouwbare en veilige haven voor het gebruik van hun (betaal)data.

Die keuze van veilige haven komt voort uit de overtuiging dat dat op langere termijn het beste past bij de maatschappelijke rol die we sinds de oprichting van de eerste spaarbank in 1817 altijd hebben vervuld. Het past bij onze missie om de menselijke maat te behouden en sluit naadloos aan bij de historie en de eigenheid van onze medewerkers voortkomend uit de maatschappelijke verankering van onze rechtsvoorgangers.” 

 Esther Stegman 
 head of product management, De Volksbank 

Juist in het speelveld dat door PSD2 ontstaat, is samenwerking essentieel

“In eerste instantie werden we met die eigenzinnige keuze door de markt wat in de activistische hoek neergezet, maar de afgelopen jaren zien we het beeld kantelen. Daarbij geholpen door de steeds bredere maatschappelijke discussie rond het belang van privacy. De boodschap van een veilige haven slaat aan. Het mooie van zo’n heldere keuze is dat je binnen de organisatie een duidelijk richtsnoer hebt bij alle beslissingen die je moet nemen. Zo streven wij niet naar datamaximalisatie door ongebreideld data te verzamelen, maar zoeken we het veel meer in het ontsluiten van bestaande bronnen, waarbij we de klant maximaal de regie willen geven over zijn data. Dat wij in deze tijd data gebruiken is onvermijdelijk, maar we zetten die enkel in voor ons primaire doel: het realiseren van financiële onbezorgdheid voor onze klanten.

In het kader van PSD2 hebben wij een zogeheten hoofdschakelaar ontwikkeld om klanten heel bewust te maken van de voor- en nadelen van het delen van data met derde partijen. De klant beslist zelf of de hoofdschakelaar wordt omgezet en er data kan worden gedeeld. Maar dan geldt nog steeds dat dit voor elke derde partij apart geautoriseerd moet worden. Wanneer je als klant om wat voor reden dan ook niet langer je data wilt delen, dan kun je de hoofdschakelaar ook weer simpel dichtzetten. Verder zijn we, met een aantal andere partijen, betrokken bij de ontwikkeling van een privacy gedragscode, die helpt klanten om beter te bepalen welke partijen ze toegang willen geven tot hun gegevens.

Met dergelijke initiatieven laten we concreet zien hoe wij de klant helpen op een goede manier met data om te gaan. We blijven daarop inzetten en zoeken daartoe ook de komende jaren nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen. Niet alleen de partijen met de mooiste technologische innovaties, maar juist de partijen die qua gedachtengoed passen bij onze manier van bankieren. Want juist in het nieuwe speelveld dat dankzij PSD2 ontstaat, is samenwerking essentieel.”

 Eelco van Dijk 
 datastrateeg, De Volksbank 

Samenvatting

PSD2 is zonder twijfel een van de grootste vernieuwingen voor banken in de afgelopen jaren, vanwege het openstellen van de sector voor nieuwe toetreders. Banken helpen klanten al honderden jaren met hun financiën en krijgen daarvoor het vertrouwen van hun klanten. Het wordt tijd dat ze dat vertrouwen ook gaan krijgen voor hun data, zeker nu PSD2 effectief is. De Volksbank kiest dan ook voor een eigenzinnige strategie om klanten daar nadrukkelijk bij te helpen.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten