2 minuten leestijd 1 oktober 2019
Fiscale integriteit: op zoek naar de nuance

Fiscale integriteit: op zoek naar de nuance

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

2 minuten leestijd 1 oktober 2019

Thema van deze Eye on Finance is fiscale integriteit: een weerspiegeling van de maatschappelijke verwachting en een opdracht voor bedrijven.

Het thema van deze editie van Eye on Finance is fiscale integriteit. Een redelijk vloeibaar begrip dat uitdrukking geeft aan een verwachting in de maatschappij en een opdracht aan bedrijven en instellingen. De kern van die opdracht is: je moet je fiscale handelswijze kunnen uitleggen. Wat we daar met elkaar van vinden verandert met de tijdgeest. Waar de grens tussen belastingoptimalisatie en belastingontwijking ligt is onduidelijk. Het staat belastingplichtigen vrij – zoals ook is bevestigd door onze hoogste rechter – om de fiscaal meest voordelige route te kiezen, maar (te) scherp aan de wind zeilen kan op weinig bijval van de samenleving rekenen.

“Er is sprake van een grijze zone. (..) Belastingontwijking is binnen de grenzen van de wet vaak gewoon mogelijk”, constateert de Utrechtse hoogleraar Brigitte Unger verderop in dit magazine. Zij geeft leiding aan onderzoeksproject COFFERS en is een prominente deelnemer aan het maatschappelijke debat over fiscale integriteit. Voor deze editie spraken we met vertegenwoordigers uit de wereld van banken en trusts, wetenschap, belangenorganisaties en natuurlijk ook de belastingadviespraktijk. Wat daarbij opvalt is de nuance die alle gesprekspartners aan de dag leggen; van polarisatie is op geen enkele wijze sprake. Dat vind ik een zeer bemoedigend gegeven. Wanneer partijen bereid zijn om zich redelijk naar elkaar op te stellen, draagt dit bij aan de gewenste belastingmoraal.

Een onderwerp dat in deze aflevering van Eye on Finance regelmatig de revue passeert is de nieuwe regelgeving die intermediairs verplicht melding te maken van signalen die wijzen op belastingontwijking (DAC 6, Mandatory Disclosure Rules) en de Good Practices van DNB. “Klantacceptatie is deels misdaadbestrijding geworden”, stelt Joost van Zadelhoff, hoofd Fiscale Zaken bij Rabobank in een interview. Bestuurders Sisman en Mutlu van Garanti BBVA International geven er in een artikel onder de kop ‘Het goede doen terwijl niemand kijkt’ blijk van goed te hebben begrepen wat de maatschappij van hen verwacht.

“Eerlijke belastingheffing is een vraagstuk dat de hele samenleving aangaat”, stelt Johan Langerock, als tax policy advisor bij Oxfam Novib. Wat dat betreft wordt hij op zijn wenken bediend. Meerdere gesprekspartners in dit magazine signaleren dat de fiscaliteit is afgedaald uit de ivoren toren. Vroeger was de fiscaliteit voornamelijk een aangelegenheid voor tax departments. Tegenwoordig is het ook een gespreksonderwerp voor bestuur en toezicht. Met het oog op mogelijke reputatierisico’s is dat een gewenste ontwikkeling.

Ik sluit af met een opmerking over mijn eigen beroepsgroep, die van belastingadviseurs. Ik denk dat wij niet alleen een constructieve bijdrage leveren aan het debat over fiscale integriteit, ik ben ervan overtuigd dat wij in het contact met klanten en de fiscus een directe bijdrage aan die integriteit leveren. Goede onderlinge relaties tussen belastingplichtigen en de fiscus zijn daarvoor naar mijn mening een cruciale voorwaarde. Daar zullen wij ons dan ook op blijven richten.

Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Eye on Finance en hoop u te inspireren tot a better working world.

 

Sebastiaan Swaak
Associate Partner Tax EY Financial Services

Samenvatting

Het thema van deze Eye on Finance is klimaatrisico. Actueel, want vraagstukken rond klimaatverandering beheersen het dagelijkse nieuws.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten