2 minuten leestijd 31 maart 2020
Pensioen - Nieuwe kansen voor ons pensioenstelsel

Pensioen - Nieuwe kansen voor ons pensioenstelsel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

2 minuten leestijd 31 maart 2020
Related topics Eye on Finance magazine

Bianca van Tilburg (HVG Law) is ervan overtuigd dat wanneer de juiste keuzes gemaakt worden, we met elkaar kunnen bijdragen aan een solide nieuw pensioenstelsel.

Deze Eye on Finance staat in het teken van pensioen. Een actueel thema, want je kunt geen krant openslaan of er staat een artikel in over pensioen. Is het niet over de lage rente of het mogelijk moeten korten van pensioenen, dan is het wel over het pensioenakkoord. Nederland heeft een fantastisch pensioenstelsel waar solidariteit hoog in het vaandel staat. Dat maakt dat zich hier geen Amerikaanse taferelen voordoen, waar tachtigplussers de boodschappen voor je inpakken in de supermarkt omdat het pensioeninkomen niet toereikend is. En toch moet er iets gebeuren om ons pensioenstelsel ook naar de toekomst toe solide te houden. De stijgende levensverwachting en de nog steeds (dalende) lage rente nopen daartoe.

In juni 2019 is door de sociale partners een pensioenakkoord gesloten waarin de herziening van het pensioenstelsel werd aangekondigd. Voordat het zover is, moeten nog veel open eindjes worden afgehecht. Daaraan wordt intussen hard gewerkt door een stuurgroep onder leiding van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er wordt snelheid gemaakt ten aanzien van het vertalen van de herziening van het pensioenstelsel in wet- en regelgeving. Voor het maken van de financiële transitie is volgens de minister echter nog zo’n vijf tot tien jaar nodig.

Dit laatste baart veel partijen in de markt zorgen. Blijft het pensioenstelsel wel voldoende uitlegbaar aan de deelnemers of ontstaat met weer een nieuw stelsel een lappendeken aan regelingen die de communicatie bemoeilijkt? De roep vanuit de markt is duidelijk: zorg voor een transitie die niet al te lang duurt, denk goed na over relevante uitgangspunten en werk de zaken uit tot in de details.

Volgens de voorgestelde pensioensystemen zullen de pensioenen minder zeker worden. Corien Wortmann van het ABP geeft aan dat dit op zich niet erg is, aangezien je deelnemers wel houvast en handelingsperspectief kunt bieden. En als de pensioenen meebewegen met de stand van de economie is dat een stuk beter te begrijpen dan het doorvoeren van kortingen in een tijd waarin de economie goed is en het pensioenfonds heel veel rendement behaalt.

Tijd voor verandering dus en daarbij kan digitalisering ondersteunen. Goede software om de regeling uit te voeren en het gebruik van moderne communicatiemiddelen kunnen helpen om de deelnemers te voorzien van de op dat moment relevante informatie. Alles staat of valt met het maken van keuzes. Als die op een juiste manier worden gemaakt, ben ik ervan overtuigd dat wij met elkaar kunnen bijdragen aan een solide nieuw pensioenstelsel en daarmee aan a better working world.

Samenvatting

Bianca van Tilburg (HVG Law) is ervan overtuigd dat wanneer de juiste keuzes gemaakt worden, we met elkaar kunnen bijdragen aan een solide nieuw pensioenstelsel.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Eye on Finance magazine