5 minuten leestijd 11 oktober 2021

Hoe krijgen starters een betere kans op een huis? En hoe kunnen kopers de duurzaamheidsopgave betalen? Een rondetafelgesprek.

EYE on finance magazine

Wat de minister van Wonen op de agenda moet zetten

Door Maton Sonnemans

EY Nederland Partner Consulting, Partner EY VODW, CMO EY Nederland

Optimistisch. Verbindend. Creatief, met sterke verbeeldingskracht.

5 minuten leestijd 11 oktober 2021

Hoe krijgen starters een betere kans op een huis? En hoe kunnen kopers de duurzaamheidsopgave betalen? Een rondetafelgesprek.

In het kort

  • Meer bouwen, betere doorstroming en financiële ruimte voor verduurzaming zijn hard nodig.
  • Dit vraagt om een doordachte aanpak, gebaseerd op een integrale visie op gebiedsontwikkeling.
  • Er moet kritisch gekeken worden naar de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de mogelijkheden voor fiscale stimulering.

De problemen op de woningmarkt vragen niet alleen om een integrale oplossing, maar vooral ook om snelle acties. Onder leiding van Maton Sonnemans van EY delen Cindy Kremer (directeur Vereniging Eigen Huis), Marcel Zuidam (CEO Nationale-Nederlanden Bank) en Jeroen van der Kroft (EY) in een rondetafelgesprek enkele ideeën.

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, dat mag duidelijk zijn. De afgelopen decennia steeg de vraag harder dan verwacht, onder andere door een sterke bevolkingsgroei terwijl de huishoudens juist krimpen. Tegelijkertijd bleef het aanbod achter toen de financiële crisis de bouw verlamde en er daarna ook nog eens problemen met PFAS en stikstof overheen kwamen. In het volgende kabinet moet een minister van Wonen het probleem krachtig aanpakken, vinden de deelnemers.

Wat zou die minister van Wonen precies moeten doen?

Kremer: “Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk simpel: zorg dat er meer gebouwd wordt. En preciezer: woningen van het juiste type. We zien vooral een tekort in het segment van starters en ouderen met zorgbehoeften. Er is een betere doorstroming nodig.”

Zuidam: “Het woningtekort heeft natuurlijk een bredere context. Je moet niet gaan bouwen zonder een visie op gebiedsontwikkeling. Wil je bijvoorbeeld nog wel in de buurt van rivieren bouwen? Hoe sluiten bouwplannen aan op de ontwikkeling van de infrastructuur voor het openbaar vervoer? Wat mij betreft gaat zo’n minister dan ook meer over gebiedsontwikkeling dan over woningbouw alleen.”

Nu de rente zo laag is, kun je de hypotheekrenteaftrek relatief pijnloos afbouwen
Jeroen van der Kroft
Partner EY Financial Services

Al jaren liggen er grote thema’s voor een gezonde woningmarkt op tafel. Een daarvan is de grote verduurzamingsopgave die het recente IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de klimaateffecten nog eens benadrukt. Wat zou een nieuwe minister op dat vlak kunnen doen?

Zuidam: “Als bank pleiten wij ervoor om het maximaal toegestane leenbedrag af te stemmen op de duurzaamheid van een woning. Een van de problemen is nu dat investeringen in verduurzaming zich vaak niet vertalen in een hogere woningwaarde. Dat zou je op deze manier kunnen oplossen. Bovendien activeer je daarmee de duurzaamheidsinvesteringen door burgers.”

Kremer: “Wij zien dat de grootste problemen voor verduurzaming niet ontstaan bij het koopmoment, maar bij mensen die al langere tijd een woning hebben die in duurzaamheid achterblijft. Zij zien op tegen de grote investeringen en hebben daar vaak de middelen niet voor.”

Van der Kroft: “Fiscaal is er eigenlijk een prachtig moment voor verandering. Nu de rente zo laag is, kun je de hypotheekrenteaftrek relatief pijnloos afbouwen. Dat is sowieso al een goed idee, omdat het moment komt waarop de overheid administratief lastig in beeld krijgt wie wel en niet dertig jaar heeft genoten van die aftrek. Met het vrijgekomen geld zou je dan de verduurzaming kunnen stimuleren. Tegelijkertijd zie je ook dat verduurzaming een lastig thema is voor intermediairs: zij kunnen op dit vlak niet zo soepel een kant-en-klaar product verkopen.”

Zuidam: “Dat ligt genuanceerder. In 2020 zijn hypotheekadviseurs hierop specifiek getraind. Het probleem is alleen dat veel consumenten hun leencapaciteit volledig inzetten voor de aankoop van een woning en dat er dan geen geld meer over is voor verduurzaming. Juist door ons voorstel voor een differentiatie van de leencapaciteit op basis van duurzaamheid kun je dan die adviseurs heel goed in hun rol zetten.”

In de huidige markt hebben vooral starters door de aanhoudende prijsstijgingen een probleem. Hebben jullie het ei van Columbus om dat op te lossen?

Kremer: “Wie als starter niet de jubelton van zijn ouders meekrijgt, of op een andere manier eigen vermogen meebrengt, doet nauwelijks meer mee. Dat is een serieus probleem, ook in bredere maatschappelijke zin. We zien bijvoorbeeld dat mensen belangrijke beslissingen over kinderen, huwelijk of een andere baan uitstellen zolang ze geen eigen huis hebben. Een eenvoudige, snelle oplossing is er niet, maar ik denk wel dat fiscale stimulering op zijn minst een deel van de oplossing kan zijn.”

Van der Kroft: “In dat kader, de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zou wat mij betreft moeten worden geëvalueerd. Voor welke groepen is deze nu echt gewenst? In mijn ogen vooral voor starters, maar de realiteit is nu heel anders.”

Zuidam: “Ik wil daaraan toevoegen dat er nu vaak een beeld ontstaat dat beleggers met diepe zakken de markt verzieken door alles weg te kapen voor de neus van starters. Maar laten we niet alles over één kam scheren. Ik zie in de toekomstige woningmarkt een grote rol voor beleggers die juist zorgen voor een toename van woningen in de vrije huursector. Internationaal gezien heeft Nederland een relatief kleine woningvoorraad in deze sector.”

Kremer: “Toch zien we in de praktijk wel dat starters niet aan de bak komen door een bepaald type belegger. Ik ben het met je eens dat we niet alles over één kam moeten scheren, maar ik ben wel voorstander van de zelfbewoningsplicht in veel gemeenten. Want nu is dure huur voor sommigen een gedwongen keuze, omdat woningen worden gekocht door beleggers die zonder voorbehouden kunnen kopen. Dat is onwenselijk.”

Zuidam: “We moeten er genuanceerd naar kijken. Er is bijvoorbeeld niets mis met ouders die een woning voor hun studerende kind kopen en daar dus zelf niet in gaan wonen.”

Wie als starter niet de jubelton van zijn ouders meekrijgt, doet nauwelijks meer mee
Cindy Kremer
Directeur Vereniging Eigen Huis

De prijzen van koopwoningen gaan de afgelopen paar jaar door het dak. Wat verwachten jullie de komende jaren?

Zuidam: “De stijging gaat nu inderdaad heel hard. Het is natuurlijk heel lastig om voorspellingen te doen. Maar we kunnen wel analyseren wat de belangrijkste oorzaak voor de stijging is: de lage rente en in relatie daarmee het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Als dat verandert, kan er op de woningmarkt opeens een heel andere wind waaien. We sluiten dat niet uit.”

Kremer: “Wij doen daar geen uitspraken over. Maar we zien wel dat onze leden hun rentetarieven vaak lang vastzetten, omdat ze nu tegen lage tarieven onzekerheid kunnen uitbannen.”

Tot slot. Dit dossier vergt integrale oplossingen en daarmee ook een doordachte aanpak. We hebben echter ook een urgent probleem dat niet wacht en ook de maatschappij verwacht snelheid. Hoe kan je met dit spanningsveld omgaan?

Van der Kroft: “Er zijn verschillende zogeheten no regret-maatregelen mogelijk die sowieso gaan passen binnen die doordachte aanpak. Zoals woningcorporaties stimuleren tot de verkoop van woningen. Of een aanpak voor scheefwoners. Maar kijk ook eens naar de ‘Let to Buy’-concepten in het Verenigd Koninkrijk waar huurders door een ingroeimodel eigenaar worden.”

Kremer: “Er is veel maatschappelijke druk om tempo te maken. Maar het gaat om snelheid in stappen zetten, niet om snelheid in resultaten. Want het duurt bij dit dossier nu eenmaal lang voordat je effecten van beleid ziet.”

Deelnemers

Marcel Zuidam, CEO Nationale-Nederlanden Bank

Marcel Zuidam
CEO Nationale-Nederlanden Bank

Cindy Kremer, Directeur Vereniging Eigen Huis

Cindy Kremer
Directeur Vereniging Eigen Huis
 

Jeroen van der Kroft, Partner EY Financial Services Consulting

Jeroen van der Kroft
Partner EY Financial Services Consulting

Samenvatting

De huizenprijzen stijgen, het woningtekort loopt op. Ondertussen staat Nederland voor een gigantische duurzaamheidsopgave. Kortom, de woningmarkt schreeuwt om stappen, maar wat is wijsheid? Oplossingen vragen om een integrale aanpak ­– van het ‘H-woord’ tot een betere koppeling tussen koop en huur. Onder leiding van Maton Sonnemans van EY gingen Cindy Kremer (directeur Vereniging Eigen Huis), Marcel Zuidam (CEO Nationale-Nederlanden Bank) en Jeroen van der Kroft (EY) hierover in gesprek. De meningen verschillen, maar dat er snelheid nodig is, daar bestaat geen twijfel over.

Over dit artikel

Door Maton Sonnemans

EY Nederland Partner Consulting, Partner EY VODW, CMO EY Nederland

Optimistisch. Verbindend. Creatief, met sterke verbeeldingskracht.