3 minuten leestijd 28 januari 2020
Hoe Climate Risk tooling voor de juiste inzichten zorgt

Hoe Climate Risk tooling voor de juiste inzichten zorgt

Door Remco Bleijs

EY Nederland Partner Financial Services, Climate Change & Sustainability Services

Proactief. Pragmatisch. Doelgericht. Stelt in samenspraak met de klant haarscherpe doelen, bewaakt deadlines en werkt toe naar optimaal resultaat voor de klant.

3 minuten leestijd 28 januari 2020

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor financiële instellingen. Climate Risk Tooling helpt organisaties bij het verkrijgen van de juiste inzichten.

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor financiële instellingen. Door de juiste inzichten te verkrijgen kunnen zij de risico’s als gevolg van klimaatverandering beheersen en een strategisch voordeel ontwikkelen ten opzichte van andere marktpartijen.

De druk op financiële instellingen om actief deel te nemen in het aanpakken van klimaatverandering en het beheersen van klimaatrisico’s neemt toe. Oorzaken hiervoor zijn druk door opkomende wet- en regelgeving, een toenemend maatschappelijk besef, en financiële schade door weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Voor financiële instellingen kunnen deze ontwikkelingen leiden tot waardeverlies van investeringen. Tegelijkertijd biedt dit ook nieuwe mogelijkheden om winst te optimaliseren.

Van inzichten naar vooruitgang

Om waardeverlies van investeringen te voorkomen, en daarbij de mogelijkheden tot winstoptimalisatie te benutten zullen de effecten van klimaatverandering direct meegenomen moeten worden in alle lagen van de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld door de toekomstbestendigheid van investeringen te beoordelen vanuit het oogpunt van fysieke risico’s en transitierisico’s  als gevolg van klimaatverandering. Een ander voorbeeld is het meenemen van verschillende KPI’s ten aanzien van Environmental, Social en Governance (ESG) als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Voor elk voorbeeld geldt dat inzichten in klimaatrisico worden omgezet naar acties en hiermee competitief voordeel wordt gecreëerd. Het verkrijgen van de juiste inzichten is hierbij de eerste stap. Het Climate Risk team van EY helpt organisaties vervolgens om deze te vertalen in acties en wel zodanig dat de voortgang ook weer gemonitord kan worden.

Het samenbrengen van kennis en expertise

De complexiteit en de impact van klimaatverandering zorgen ervoor dat geen enkele partij in staat is om klimaatverandering in zijn eentje aan te pakken. Om tot effectieve oplossingen te komen zal verschillende kennis en expertise samengebracht moeten worden. Het Climate Risk team werkt daarom samen met verschillende partijen om tot concrete oplossingen voor de financiële sector te komen. Bijvoorbeeld met academische instanties voor de meest actuele wetenschappelijke inzichten rond het klimaat. Maar ook met marktpartijen om de vragen als gevolg van opkomende wet- en regelgeving vanuit de sector mee te nemen. Daarnaast wordt er intern samengewerkt met het internationale EY-netwerk, waardoor geprofiteerd kan worden van de ervaringen die er wereldwijd op het gebied van klimaatrisico’s worden opgedaan. Klimaatverandering is een probleem waar verschillende disciplines anders naar kijken. Door hierin gemeenschappelijke grond te vinden, kunnen we met elkaar het maximale positieve effect realiseren.

Financiële gevolgen van fysieke effecten

De impact van het klimaat op de financiële sector en de daarbij komende fysieke en transitierisico’s leveren belangrijke vraagstukken op. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Waar liggen de moeilijke punten en waar kunnen we bedrijfskansen identificeren Tooling dat door ons ontwikkeld is, zorgt voor het creëren van inzichten op deze gebieden. Dit gebeurt deels door het in kaart brengen van de uitdagingen voor financiële instellingen met behulp van hotspot maps. Maar ook door aan te tonen wáár organisaties geraakt worden door klimaatverandering en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Met hotspot mapping is op een eenvoudige manier de impact van klimaatverandering voor financiële instellingen te kwantificeren. Hierbij worden de effecten van klimaatverandering gekoppeld aan schademechanismes. Daarna wordt de impact gemodelleerd voor het versterken van inzichten. Want juist het creëren van inzichten maakt het klimaatveranderingsvraagstuk toegankelijker. Een concreet voorbeeld is het binnen een hypothekenportfolio in kaart brengen van schade aan funderingen door droogte of extreme regenval. Denk daarnaast bijvoorbeeld ook aan de impact van extreme hagelbuien binnen de verzekeringsportefeuille van kassen. Hiermee koppel je de effecten van klimaatverandering aan de financiële gevolgen.

Samenvatting

De druk op financiële instellingen om actief deel te nemen in het aanpakken van klimaatverandering en het beheersen van klimaatrisico’s neemt toe. Om waardeverlies van investeringen te voorkomen, en daarbij de mogelijkheden tot winstoptimalisatie te benutten zullen de effecten van klimaatverandering direct meegenomen moeten worden in alle lagen van de bedrijfsvoering. Het verkrijgen van de juiste inzichten is hierbij de eerste stap. Het Climate Risk team van EY helpt organisaties vervolgens om deze te vertalen in acties en concrete oplossingen.

Over dit artikel

Door Remco Bleijs

EY Nederland Partner Financial Services, Climate Change & Sustainability Services

Proactief. Pragmatisch. Doelgericht. Stelt in samenspraak met de klant haarscherpe doelen, bewaakt deadlines en werkt toe naar optimaal resultaat voor de klant.