3 minuten leestijd 6 februari 2020
Hoe gebruikt de belegger het morele kompas?

Hoe gebruikt de belegger het morele kompas?

Door Jan Niewold

EY Nederland Partner Climate Change & Sustainability Services

Rustig. Betrouwbaar. Innovatief. Een echte vakman, die het beste uit de assurance en de adviespraktijk combineert.

3 minuten leestijd 6 februari 2020

Hoe gebruikt de belegger het morele kompas rondom het klimaatvraagstuk?

Volgens een oude beurswijsheid heeft de markt altijd gelijk. Het onverwoestbare mechanisme van vraag en aanbod bepaalt immers de prijs van waardepapieren zoals aandelen. Toch moeten we daar tegenwoordig ernstig vraagtekens bij zetten. Genoemde beurswijsheid is namelijk bij uitstek van toepassing in een efficiënte markt. In het denken en handelen van vele marktpartijen is een efficiënte markt historisch gekoppeld aan economische waarden. In een dergelijk vrij overzichtelijk speelveld worden winstmakende bedrijven veelal positief gewaardeerd. Ze zorgen voor werkgelegenheid, keren dividend uit en helpen de nationale economie vooruit. Met de komst van het klimaatrisico heeft het speelveld er een belangrijke dimensie bijgekregen. Die dimensie is echter niet gereguleerd, waarmee een element van willekeur de kop opsteekt.

Neem een beursgenoteerde onderneming die een aanzienlijke CO2-footprint heeft. Wat in dit verband ‘aanzienlijk’ is, hangt nogal sterk af van wie je het vraagt. Vermoedelijk zullen milieuactivisten een andere inschatting maken dan de onderneming in kwestie zelf doet. En hoe die onderneming daarover informatie met de buitenwereld deelt, en welke, is ook nog maar de vraag. De openbaar nagestreefde doelstelling om de uitstoot van CO2 fors terug te brengen, kan investeerders immers afschrikken. Misschien gaan de benodigde investeringen om de carbon intensiteit van de activiteiten van de ondernemingen te verminderen ten koste van het dividend, daalt de prijs van het aandeel en verdampt er zomaar een heleboel beurswaarde. Zo bezien is het klimaatrisico in zekere zin dus al wel geprijsd. Maar is dat voor tien procent het geval of voor negentig procent? Dat zal in veel gevallen voor de verschillende marktpartijen onduidelijk zijn.

De financiële sector speelt een belangrijke rol in onze kapitaalmarkten. Kan zij meer transparantie creëren rondom het klimaatvraagstuk? Duidelijk is dat financiële instellingen hun (fiduciaire) verantwoordelijkheid op dit terrein serieus nemen. Kijk alleen maar naar het Partnership Carbon Accounting Financials en hun voorstel om te komen tot een geharmoniseerde vorm van ‘carbon accounting’. Daarnaast is er een duidelijk commitment van de financiële sector om een bijdrage te leveren aan het Parijs-akkoord en het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit commitment bestaat uit deelname aan de financiering van de energietransitie, het vanaf 2020 meten van het CO2-gehalte en het publiceren van de reductiedoelstelling van hun relevante financieringen en beleggingen in uiterlijk 2022. Dit staat nog los van diverse initiatieven op het niveau van de Europese Unie in het kader van het afstemmen van ons financiële systeem op de voorwaarden van een duurzame economie. Voorbeeld van een dergelijk sustainable finance initiatief  is het opzetten van een classificatiesysteem voor duurzaamheid van beleggingen ‘de EU-Taxonomy’.

Deze initiatieven zijn uiteraard waardevol en toe te juichen. Gelijktijdig zal de informatie die hieruit voortvloeit een stresstest zijn voor het morele kompas van de belegger. Als de efficiënte markthypothese immers nog steeds van toepassing is en de financiële sector zijn fiduciaire rol goed vervult, dan ligt de keuze om de informatie over de CO2-footprint te wegen bij de investeringsbeslissing in handen van de belegger. De tijd zal leren of dit voldoende is om ons financieel systeem in lijn te brengen met de voorwaarden van een duurzame economie, óf dat wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn om richting te geven aan het morele kompas.

Samenvatting

Volgens een oude beurswijsheid heeft de markt altijd gelijk. Met de komst van het klimaatrisico heeft het speelveld er een belangrijke dimensie bijgekregen.  De financiële sector speelt een belangrijke rol in onze kapitaalmarkten. Kan zij meer transparantie creëren rondom het klimaatvraagstuk?

Over dit artikel

Door Jan Niewold

EY Nederland Partner Climate Change & Sustainability Services

Rustig. Betrouwbaar. Innovatief. Een echte vakman, die het beste uit de assurance en de adviespraktijk combineert.