Uw activa: kapitaal en veiligheid

Het operationele model van familiebedrijven verbindt de strategische intentie van de familie en het vermogen om deze in de praktijk te brengen. Binnen dit raamwerk moeten eigenaren van familiebedrijven evalueren hoe ze hun activa het best kunnen beheren en hun familiekapitaal kunnen beschermen op een manier die leidt tot operationele efficiëntie, risicobeheersing en bescherming van de belangen van toekomstige generaties. 

Succesvolle familiebedrijven benutten hun middelen om kosten te optimaliseren en groei te stimuleren.

Family business DNA-assets

Wat EY voor u kan betekenen

Het beheren van familievermogen wordt steeds complexer. Veel families trachten het beheer verder te professionaliseren door gebruik te maken van een soort familiebureau om de operationele efficiëntie te verbeteren. Een dergelijk kantoor begint doorgaans met de assistent van de oprichter of een paar medewerkers die rekeningen betalen, reizen regelen en de administratie bijhouden, en kan zich ontwikkelen tot een volledig uitgerust familiekantoor waar investeringen, belastingen, de boekhouding, rapportages, liefdadigheidsschenkingen en opleidingen voor de volgende generatie worden geregeld voor verschillende generaties van een familie.

Risicobeheer vormt een andere grote uitdaging voor families. Ook dat is vaak een van de redenen om een kantoor op te richten. Het is belangrijk een goed inzicht te hebben in de risico's om te kunnen bepalen welke maatregelen er moeten worden getroffen om de activa van een familie te beschermen. Vaak zijn er ook strategieën op het gebied van gegevensbescherming en -privacy, cyberbeveiliging, sociale media en de beveiliging van familieleden nodig, evenals systemen om financiële, operationele, fiscale en met regelgeving samenhangende risico's te beheersen. Met een uitgebreid raamwerk voor risicobeheersing kunnen zowel het kapitaal als de privacy en de reputatie van een familie worden beschermd.

EY past een brede benadering toe wanneer er met families wordt samengewerkt om het familiekapitaal te beschermen. We helpen families met de implementatie van systemen en processen om hun vermogen te beheren op een manier die tot operationele efficiëntie en kostenbesparingen leidt, en zorgen er tegelijkertijd voor dat de familiewaarden worden versterkt en de eenheid binnen de familie wordt bevorderd .

Aandachtsgebieden

Rapportage, administratie en documentbeheer zijn cruciale functies die kunnen worden geautomatiseerd om efficiënter te werken. Ze bieden de familie bovendien een beter inzicht in activa en activiteiten.

Voldoen aan regelgeving is essentieel. Het is dan ook van groot belang dat dit doelmatig en doeltreffend gebeurt, zodat het welzijn en de privacy van de familie worden beschermd.

Snelle technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor operationele efficiëntie, maar moeten wel goed worden beheerd om ontwrichting en risico's te voorkomen.

Risicobeheer kan betrekking hebben op allerlei aspecten en is een complex gebied dat zorgvuldig moet worden geïntegreerd in de algemene strategie voor vermogensbeheer van de familie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.