Uw bedrijf: groei en innovatie

De groei en winstgevendheid van het familiebedrijf in stand houden, vormt een steeds grotere uitdaging nu de marktomgeving door technologie en innovaties snel verandert. Dit wordt ook steeds belangrijker wanneer de familie groter wordt en de winst wordt gedeeld tussen familieleden.

Toonaangevende familiebedrijven lossen deze vraagstukken op door een groeistrategie uit te voeren waarin zowel rekening wordt gehouden met de ruimere competenties van de organisatie als de veranderende familieomstandigheden.

Familiebedrijven DNA-Business

Wat EY voor u kan betekenen

Groei en innovatie zijn van cruciaal belang voor het duurzame succes van een familiebedrijf, maar kunnen lastig te verwezenlijken zijn. De uitdrukking 'De 1e generatie bouwt het op, de 2e generatie bouwt het uit en de 3e generatie breekt het af' komt in bijna alle talen voor en slechts 3% van alle familiebedrijven overleeft de derde generatie.

Een familiebedrijf krijgt te maken met dezelfde externe factoren als ieder ander bedrijf, waaronder toegenomen concurrentie, veranderende economische omstandigheden, technologische vorderingen en politieke en aan regelgeving verwante risico's. Daarnaast krijgen familiebedrijven ook nog eens te maken met een reeks specifieke uitdagingen die gevolgen kunnen hebben voor hun groei en innovatie.

Een van de uitdagingen van een familiebedrijf is om de ondernemersmentaliteit te koesteren binnen opeenvolgende generaties naarmate het bedrijf langer bestaat. Zonder deze mentaliteit kan een bedrijf stagneren en zal het familiekapitaal in de loop der tijd slinken. Ook moet de behoefte aan groei worden afgestemd op de behoefte van de eigenaren aan inkomen en kapitaal. Naarmate het aantal eigenaren van een familiebedrijf toeneemt, worden winsten die kunnen worden gebruikt om de groei van het bedrijf te financieren, in sommige gevallen gebruikt om tegemoet te komen aan de financiële wensen van familieleden. Daarnaast is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat familieleden in staat zijn om bij te dragen aan het commerciële succes van het bedrijf.  

We hebben een schat aan ervaring als het gaat om het samenwerken met familiebedrijven om hun ambities te realiseren en zowel externe als interne uitdagingen aan te pakken.

Aandachtsgebieden (EY 7 Drivers of Growth)

Aan de hand van onze ervaring, inzichten, wereldwijde hulpbronnen en branchespecifieke capaciteiten hebben we de EY 7 Drivers of Growth ontwikkeld om een raamwerk te bieden voor het bereiken van groei en het stimuleren van innovatie.

Deze drijvende krachten zijn:

  • De klant
  • Mensen, gedrag en cultuur
  • Digital, technologie en analytics
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering en financiën
  • Transacties en samenwerkingsverbanden
  • Risico

Elk van deze drijvende krachten maakt deel uit van het raamwerk om familiebedrijven te helpen hun capaciteiten af te stemmen op hun groeistrategie. Door extra aandacht te besteden aan deze zeven drijvende krachten en een brede reeks capaciteiten te ontwikkelen, kan een familiebedrijf sneller en veel duurzamer groeien.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.