5 minuten leestijd 12 mei 2022
Toekomstige elektrische productie, Aziatische ingenieurs

Hoe familiebedrijven duurzaamheid omarmen

Door Marieke Kopinsky

EY Nederland Partner Tax, Leader Familiebedrijven

Enthousiast. Perfectionistisch. Gepassioneerd. Vindt dat de dynamiek binnen familiebedrijven leidend is voor elk goed advies.

5 minuten leestijd 12 mei 2022

Familiebedrijven dragen bij aan de wereldwijde duurzaamheidsagenda.

In het kort
  • Meer dan 75% van 's werelds grootste familiebedrijven meten en rapporteren nu over hun vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.
  • Suntory streeft naar een duurzame voorraad graan, bomen en water voor over 200 jaar, terwijl Bosch zijn leveranciers stimuleert om duurzame praktijken te ontwikkelen.
  • Toonaangevende familiebedrijven integreren duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie en koppelen hun reputatie en legacy aan de duurzaamheidsagenda.

Familiebedrijven leveren één van de belangrijkste bijdragen aan de wereldwijde productie en werkgelegenheid. Uit de 2021 EY and University of St. Gallen Family Business Index1 blijkt dat de 500 grootste familiebedrijven 7,28 biljoen dollar aan omzet genereren en 24,1 miljoen mensen in dienst hebben. Samen vormen zij qua omzet de op twee na grootste economische bijdrage ter wereld, na de Verenigde Staten en China1. Deze miljardenbedrijven hebben de nodige invloed om gedragsveranderingen teweeg te brengen bij de duizenden kleinere ondernemingen waarvan zij elk jaar aankopen doen. Hun intenties en acties zijn van vitaal belang voor het slagen van de wereldwijde duurzaamheidsagenda.

Familiebedrijven staan er van nature om bekend dat zij een langetermijnvisie hanteren en maatregelen nemen om hun familiereputatie en -erfenis te beschermen. Zij zijn bijzonder geschikt om zich op duurzaamheid te richten. Veel familiebedrijven of familie gefinancierde bedrijven hebben inderdaad al laten zien hoe zij bedrijven op duurzame wijze kunnen opbouwen of hoe ze op een duurzame strategie kunnen overschakelen. Om dit fenomeen te onderzoeken, heeft EY onlangs een analyse uitgevoerd van de duurzaamheidstrajecten van de 500 grootste familiebedrijven ter wereld.

Steve Varley, EY Global Vice Chair, Sustainability: "Hoewel er tegenwoordig zo'n 600 kaders voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in gebruik zijn, waardoor een wirwar van verschillende benaderingen ontstaat, zijn sommige bedrijven toch aan de slag gegaan en hebben ze hun eigen ESG-agenda opgesteld."

Global Family Business Index 2021

78%

van de 500 betrokken bedrijven rapporteren over hun vorderingen op het gebied van duurzaamheid

Wij hebben vastgesteld dat 78% van de 500 bedrijven die in de 2021 Family Business Index zijn opgenomen, reeds verslag uitbrengen over hun vorderingen op het gebied van duurzaamheid. Daarvan maakt ongeveer 59% gebruik van gerenommeerde rapportagestandaarden, zoals het Global Reporting Initiative (GRI), het Science Based Targets initiative (SBTi) en de Stakeholder Capitalism Metrics (WEF SCM) van het World Economic Forum. Nog eens 19% publiceert zijn duurzaamheidsverslagen onafhankelijk extern. Familiebedrijven rapporteren over duurzaamheid ondanks de complexe wirwar van verschillende verslagleggingsnormen.

Hoewel er momenteel zo'n 600 kaders voor milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) in gebruik zijn, waardoor een wirwar van verschillende benaderingen ontstaat, zijn sommige ondernemingen aan de slag gegaan en hebben ze hun eigen ESG-agenda opgesteld.
Steve Varley
EY Global Vice Chair, Sustainability

Het Japanse Suntory, bijvoorbeeld, is een particulier familiebedrijf in de drankenindustrie dat zich al heeft aangepast aan de GRI-, SBTi- en WEF SCM-normen. Dit 122 jaar oude bedrijf heeft moedige initiatieven geïmplementeerd op zeven duurzaamheidsthema's - water, CO2, grondstoffen, containers en verpakking, gezondheid, mensenrechten, en het leven verrijken. Gezien het belang van water in haar producten zijn haar inspanningen voor waterbehoud een van de meest ambitieuze: Suntory is bezig met een bosontwikkelingsproject in Japan dat twee keer zoveel water zal opleveren als het bedrijf zelf verbruikt2. Gebaseerd op het succes van de "Natural Water Sanctuary"-projecten3 in Japan, wordt dit concept nu ook toegepast op andere locaties van Suntory, waaronder in de VS.

Rick Price, directeur Global Environmental Stewardship van Beam Suntory: "We zijn we een bedrijf geworden dat vooruit kijkt, niet één of twee jaar, maar één tot tweehonderd jaar. We denken na hoe we aan een duurzame aanvoer van graanbomen en water kunnen bijdragen."

Haar algemene inspanningen om broeikasgassen te verminderen werden in september 2021 door SBTi gecertificeerd, wat aangeeft dat haar plan in overeenstemming is met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.4 De Amerikaanse dochteronderneming, Beam Suntory, heeft in juli 2021 twee nieuwe duurzaamheidsfuncties gecreëerd: Vice President - Global Environmental Sustainability, en Global Vice President - Consumer & Society Sustainability. Deze meervoudige benadering - opgesplitst in milieu, klant en maatschappij - sluit zeer goed aan bij wat volgens EY een meer houdbare definitie van duurzaamheid is.

We zijn een bedrijf geworden dat vooruit kijkt, niet één of twee jaar, maar één tot tweehonderd jaar. We denken na hoe we aan een duurzame aanvoer van graanbomen en water kunnen bijdragen.
Rick Price
Directeur, Global Environmental Stewardship, Beam Suntory

Uit de EY Future Consumer Index (juli 2021)5 blijkt dat duurzaamheid voor verschillende consumenten over de hele wereld verschillende dingen kan betekenen. Voor sommigen staat duurzaamheid gelijk aan het klimaat, terwijl het voor anderen kan gaan over gezondheid en welzijn, of over schoon water of schone energie.

Ook particuliere familiebedrijven in andere sectoren boeken vooruitgang met hun informatieverstrekking en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Bosch, een 125 jaar oude geavanceerde productie- en mobiliteitsgigant met hoofdzetel in Duitsland, met activiteiten verspreid over 400 locaties over de hele wereld, is nu afgestemd op de GRI-rapportagestandaarden. Het bedrijf is sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal.6 Het bedrijf heeft duurzaamheid onlangs toegevoegd als een belangrijke awardcategorie in zijn Bosch Supplier Awards, als onderdeel van zijn poging om duurzaamheid in zijn hele toeleveringsketen aan te pakken. Leveranciers die voor deze prijs in aanmerking willen komen, moeten aantonen dat ze topscores behalen in het Carbon Disclosure Project (CDP). Bosch heeft zichzelf ook SBTi-doelen gesteld, zoals het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie van 14% in 2018 tot 100% in 2030 en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.

Wat motiveert deze familiebedrijven om zich in te zetten voor duurzaamheid?

1. Familie reputatie en legacy

Familiebedrijven, en met name bedrijven die in privébezit zijn, staan minder onder druk van de wetgever om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Nu duurzaamheid echter een doorslaggevende factor voor het imago wordt, lopen deze bedrijven voorop in het beschermen van hun reputatie en legacy.

2. Peer group inspiratie

Familiebedrijven en -kantoren in verschillende regio's, bedrijfstakken en van verschillende generaties integreren duurzaamheid in hun langetermijnperspectief. Zij bieden inspiratie voor andere familiebedrijven die een duurzaamheidskader willen invoeren.

3. Vermindering van de "intentiekloof"

In het verleden bleek dat klanten zich wel zorgen maakten over duurzaamheid, maar niet bereid waren om meer te betalen voor een duurzaam product of een duurzame dienst - dit werd de "intention-gap" genoemd.7 Geleidelijk aan neemt het aandeel klanten dat bereid is te betalen voor duurzame producten en diensten toe. Volgens de EY Future Consumer Index, juli 2021, "wil 43% van de consumenten wereldwijd meer kopen bij organisaties die de samenleving ten goede komen, zelfs als hun producten of diensten meer kosten. En 64% is bereid zich anders te gedragen als dat de samenleving ten goede komt."

De auteurs danken Ashish Gambhir, Dom Kelleher, Marko Nikolic en Joanne Warrin voor hun bijdragen aan dit artikel.

Samenvatting

Wanneer 78% van de grootste familiebedrijven ter wereld aandacht besteedt aan duurzaamheid, beginnen anderen op te letten en zich af te vragen waarom. Zij beginnen zich af te vragen welke waarde duurzaamheid voor hun eigen bedrijf kan hebben en kunnen er dan zelf voor kiezen om betere strategieën te onderzoeken en mogelijk in te voeren. De grote invloed van familiebedrijven op de bredere duurzaamheidsagenda mag dan ook niet worden onderschat.

Over dit artikel

Door Marieke Kopinsky

EY Nederland Partner Tax, Leader Familiebedrijven

Enthousiast. Perfectionistisch. Gepassioneerd. Vindt dat de dynamiek binnen familiebedrijven leidend is voor elk goed advies.