Familie: leven en nalatenschap

Naarmate families groter en complexer worden, vormen opvolgingsplanning en de implementatie van een governancekader belangrijke uitdagingen voor een familiebedrijf. Deze factoren zijn van groot belang om goede beslissingen te kunnen nemen voor een duurzame toekomst.

Toonaangevende familiebedrijven zien opvolgingsplanning als een continu proces om het kapitaal en welzijn van de familie veilig te stellen, elke generatie bij het bedrijf te betrekken en de familie een raamwerk te bieden om het bedrijf en andere activiteiten nu en in de toekomst succesvol te managen.


            Family business DNA-familie

Wat EY voor u kan betekenen

De meeste familiebedrijven gaan niet langer dan drie generaties mee en dat is meestal te wijten aan onenigheid tussen familieleden. Conflictbeheersing kan voor elke familie een uitdaging zijn. Het is belangrijk om een geschikt governancekader te hebben, zodat familieleden hun problemen en meningsverschillen kunnen oplossen op een manier die samenhang bevordert en de toekomst van het bedrijf niet in gevaar brengt.

Opvolgingsplanning, waarbij rekening moet worden gehouden met verandering, pensionering en overlijden, is geen gemakkelijke taak. Maar families die erin zijn geslaagd hun nalatenschap gedurende meerdere generaties te handhaven, laten dit niet aan het toeval over. Ze investeren bewust in de familie. Op die manier bereiden ze de volgende generaties voor op zowel de kansen als de verantwoordelijkheden die samenhangen met het beheer van een aanzienlijk vermogen, zodat de familie een gemeenschappelijke purpose nastreeft en gedeelde waarden hanteert.

Investeren in de familie helpt ook om de opties open te houden wat betreft de opvolgingsplanning binnen het bedrijf. Het is met name belangrijk dat de verhoudingen tussen familieleden niet zodanig verslechteren dat verkoop van het bedrijf de enige uitweg is.

Als onafhankelijke, betrouwbare adviseurs werken we met de familie samen om opvolgingsplanning te sturen en faciliteren. Zo kunnen we eraan bijdragen dat familieaangelegenheden in het kader van dit proces op constructieve wijze worden aangepakt.

Aandachtsgebieden

De vier aandachtsgebieden voor opvolgingsplanning zijn leiderschap, eigendom, nalatenschap en waarden en familievermogen.

Belangrijke vragen op het gebied van leiderschap zijn onder meer wie het familiebedrijf moet gaan leiden, wie beslissingen neemt over opvolging en welke mogelijkheden familieleden krijgen om in het bedrijf te werken.

Op het gebied van eigendom is het belangrijk om te overwegen wie het bedrijf moet overnemen, hoe eigendom en governance moeten worden gestructureerd en hoe moet worden omgegaan met personen die het bedrijf verlaten.   

De familie moet haar nalatenschap en waarden definiëren en bepalen hoe deze kunnen worden gehandhaafd, hoe geschillen moeten worden beslecht en welke andere vormen van ondersteuning nodig zijn voor een soepele opvolging.

Wat het familievermogen betreft, is het belangrijk te bepalen hoe het vermogen zal worden beheerd, beschermd en overgedragen aan de volgende generatie.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het klaarstomen van de volgende generatie, zodat een pool van opvolgers wordt opgebouwd, de familiewaarden worden doorgegeven en een gevoel van betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.