Uw waarden: purpose en context

Een gemeenschappelijke purpose en gedeelde waarden zijn fundamenteel voor het succes van familiebedrijven. Als ze door meerdere opeenvolgende generaties in de praktijk worden gebracht, dragen ze bij aan het behoud van de nalatenschap van de familie. Familiewaarden zijn het fundament voor eenheid binnen de familie en spelen een cruciale rol bij het managen van verwachtingen en het formuleren van de wijze waarop familieleden met elkaar omgaan, zowel binnen als buiten het familiebedrijf.

Succesvolle familiebedrijven gebruiken een ondersteunend governancekader, waaronder een familiehandvest, om een gemeenschappelijke purpose en gedeelde waarden te definiëren. Dit bevordert eenheid binnen de familie en komt het behoud van de familienalatenschap ten goede.


            Gemeenschappelijk DNA van familiebedrijven

Wat EY voor u kan betekenen

Uit onderzoek blijkt dat veel familiebedrijven niet langer dan drie generaties bestaan, omdat ze geen duidelijke purpose hebben. Voor veel families wordt deze purpose, ook wel de 'lijm' die de familieleden bij elkaar houdt, verschaft door het familiebedrijf. Het bedrijf heeft een fundamentele rol in de identiteitsvorming van de familie en elke generatie groeit op binnen die nalatenschap.

Naarmate families groter en complexer worden, zijn steeds minder familieleden rechtstreeks met het bedrijf bezig. Daarom kan het soms lastig zijn nieuwe generaties betrokken te houden. Dit wordt een nog grotere uitdaging als de familie besluit het bedrijf te verkopen en een nieuwe purpose moet formuleren, waarbij ze rekening moet houden met deze veranderende omstandigheden en nieuwe context. In deze situatie kunnen families meer betrokken raken bij de gemeenschap en zich inzetten voor liefdadigheid, een familiekantoor opzetten of een nieuw familiebedrijf starten.

EY werkt samen met 75% van de belangrijkste familiebedrijven ter wereld en is daardoor de ideale partner om families te helpen hun waarden en purpose te definiëren en zo de samenhang door de generaties heen te waarborgen. We bieden een scala aan diensten, van het samenwerken met de familie om de nalatenschap te documenteren en een familiehandvest op te stellen tot het bijdragen aan de ontwikkeling van een geschikt governancekader.

Aandachtsgebieden

Als u voor meerdere generaties samenhang binnen de familiegroep wilt garanderen, is het belangrijk om een visie, purpose en waarden te definiëren en documenteren. Wij kunnen u daarbij helpen.

Een strategische planning die is gebaseerd op het purpose van de familie en rekening houdt met de context, is essentieel om familiebedrijven te helpen uitdagingen het hoofd te bieden en duurzaam succes te behalen.

Voor veel families onderstrepen liefdadigheidsinspanningen en impact investing hun purpose en waarden. Deze aspecten spelen dan ook een belangrijke rol in het betrokken houden van nieuwe generaties.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak een hoeksteen van het familiebedrijf en komt tot uiting in een betrokkenheid bij het personeel en bij de gemeenschap. Ook geeft het de waarden, cultuur en nalatenschap van de familie vorm. 

Een sterk governancekader is essentieel voor het succes van meerdere generaties. Zo'n kader moet drie gebieden (familie, zaken en vermogen) bestrijken, evenals de interactie tussen deze terreinen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.