Uw waarden: purpose en context

Fiscale, juridische en financiële vraagstukken gaan vaak hand in hand met de zeer persoonlijke doelstellingen en waarden van gezinsleden. Gedeelde waarden, overgenomen door opeenvolgende generaties om de familie-erfenis te behouden, zijn fundamenteel voor het succes van familiebedrijven met meerdere generaties.

Related topics Groei Familiebedrijven

Samenhang

De managementroutine in een familiebedrijf kan worden beïnvloed door conflicten tussen familieleden over de manier waarop geld en macht worden verdeeld. Verschillende doelen van generatie op generatie zijn een andere veelvoorkomende bron van conflicten. 

Gezinnen waarin alle leden het eens zijn over gemeenschappelijke waarden, hebben veel baat bij de consistentie tussen de doelstellingen voor het bedrijf en de kernprincipes van het gezin.

Purpose

Purpose is de lijm die het familiebedrijf met elkaar verbindt. Het bouwt voort op familiegeschiedenis en verhalen om toekomstige generaties te betrekken, zowel in het bedrijf als in andere familieactiviteiten zoals filantropie, de family office en investeringsbeheer. 

Purpose speelt een sleutelrol bij het managen van verwachtingen en het uiteenzetten van de principes die gezinsleden begeleiden bij de manier waarop ze met elkaar omgaan, zowel binnen als buiten het familiebedrijf.

Gemeenschap

Familiebedrijven, met hun focus op de lange termijn, zijn bijzonder geschikt om iets terug te doen voor de gemeenschap. Ze zorgen voor hun werknemers door middel van eerlijke lonen, een toewijding aan veiligheid, opleiding van werknemers en beurzen. Ze moedigen hun leidinggevenden aan om zitting te nemen in besturen van non-profitorganisaties. Dit maakt deel uit van de familie-erfenis en het waardesysteem van de oprichter. 

Governance

Succesvolle familiebedrijven gebruiken een ondersteunend governancekader, waaronder een familiehandvest, om een gemeenschappelijke purpose en gedeelde waarden te definiëren. Dit bevordert eenheid binnen de familie en komt het behoud van de familienalatenschap ten goede.

Effectief gezinsbeheer vereist vaak een herontwerp van de organisatie. Dit betekent een hervorming van de structuur van het bedrijf en de rollen van het management en de werknemers, zodat ze in lijn zijn met het doel en de langetermijnvisie van het gezin. De uitdaging is om deze fundamentele organisatorische veranderingen door te voeren zonder familieleden van streek te maken.

Succesvolle gezinnen hebben een gemeenschappelijk doel en gedeelde waarden die hen helpen beslissen wat belangrijk is voor de familie en het bedrijf. Ze maken routekaarten die hun besluitvorming kunnen sturen, en ze vertrouwen op sterke bestuurskaders om gezinsleden te helpen hun verschillen te beheren op een manier die de samenhang behoudt en de toekomst van de onderneming niet in gevaar brengt.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.