3 minuten leestijd 11 december 2018
Cute little boy, playing with little toy cars

Hoe data-analyse een krachtig wapen kan zijn in de strijd tegen kindermishandeling

Door Cecile Heemels

EY Nederland Partner Consulting; Sectorleider Overheid

Verbindend. Enthousiast. Heeft grote betrokkenheid bij de publieke zaak, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wil impact maken voor mensen.

3 minuten leestijd 11 december 2018

In Nederland worden jaarlijks zo’n 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Wereldwijd zijn dat er 275 miljoen.

Ik heb een droom waarin ik je graag meeneem. Een droom waarin we er met elkaar voor zorgen dat wanneer kinderen het slachtoffer worden van mishandeling of huiselijk geweld er snel en adequaat kan worden ingegrepen door jeugdhulpverleners die niets liever willen dan een kind in nood helpen.

Maar, zoals Willem Elsschot het lang geleden in zijn gedicht zo treffend verwoordde: “Tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren.”

Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Gelukkig is er in Nederland een netwerk van jeugdzorgpartners, justitiepartners, onderwijsinstellingen en Veilig Thuis organisaties dagelijks bezig om de veiligheid in huiselijke kring te vergroten. Deze street level leaders moeten hun bevlogenheid om dagelijks klaar te staan voor het kwetsbare kind ook kunnen waarmaken. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het nu ook mogelijk om effectief en veilig informatie die bij verschillende instanties en beroepsgroepen bekend is rondom een kwetsbaar kind te delen met de juiste hulpverleners. Simpelweg door bestaande kennis en informatie van verschillende instanties op elkaar aan te sluiten.

Dat het kan, betekent niet dat het ook gebeurt. Er zijn praktische bezwaren die te maken hebben met de huidige wetgeving t.a.v. privacybescherming en beroepsregels maar ook verouderde technologie en gebrek aan kennis en interesse in technologische mogelijkheden.

Digitale vernieuwing staat hoog op de agenda van dit kabinet. Met Prinsjesdag is er zelfs aangekondigd dat er extra improviseerruimte wordt vrijgemaakt om de overheid digitaal te vernieuwen. Dan kan het toch niet zo zijn dat de wereld om ons heen, de overheid incluis, in hoog tempo technologisch vernieuwt, we inmiddels kinderen beter kunnen beschermen door nieuwe technologie en de jeugdzorg weinig tot niet innoveert – vanwege deze praktische bezwaren?

Ik vind dat technologische vernieuwing in de publieke sector zich niet alleen maar moet vertalen naar innovaties in burgerparticipatie en digitale overheidsdienstverleningsloketten, maar juist ook naar toepassingen voor medewerkers in de jeugdzorg om zo kwetsbare kinderen te beschermen.

De stip op de horizon schetsende: bestaande data van verantwoordelijke instanties en beroepsgroepen wordt aan elkaar gekoppeld in een platform en daarmee direct toegankelijk gemaakt voor de hulpverleners. Met behulp van data-analyse wordt er vroegtijdig gesignaleerd, wordt kennis over het kind geborgd en kan er gemoveerd geadviseerd worden over een interventie waardoor de kwaliteit van de interventie ook nog eens verhoogd en dus kinderen beter geholpen zijn.

Het platform is een digitaal hulpmiddel voor de jeugdhulpverlener die daardoor weer kan doen waar hij het vak voor gekozen heeft: met bevlogenheid hulp verlenen aan de meest kwetsbare groep in onze samenleving.

Wereldwijd hebben 275 miljoen kinderen te maken met geweld in de gezinssituatie. Nederland is daarin geen uitzondering; jaarlijks worden zo’n 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

Het technologische platform is er inmiddels. De techniek, de mensen en de diepe wens ook. Laten we in hemelsnaam een start maken met het wegnemen van de praktische bezwaren en ook echt aan de slag gaan.

Samenvatting

In Nederland worden jaarlijks zo’n 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Wereldwijd zijn dat er 275 miljoen. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om effectief en tijdig in te grijpen en jeugd hulpverleners weer te laten doen waarom ze het vak gekozen hebben: met bevlogenheid hulp verlenen aan de meest kwetsbare groep in onze samenleving.

Over dit artikel

Door Cecile Heemels

EY Nederland Partner Consulting; Sectorleider Overheid

Verbindend. Enthousiast. Heeft grote betrokkenheid bij de publieke zaak, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wil impact maken voor mensen.