Als u weet hoe geld wordt uitgegeven, stelt u zich dan eens voor wat dat zou opleveren

5 minuten leestijd 28 februari 2022
5 minuten leestijd 28 februari 2022

Dankzij blockchaintechnologie kunnen overheden belastinggeld efficiënter en effectiever uitgeven.

Blockchain kan wat lastig te begrijpen zijn. Het centrale idee is echter simpel: blockchain maakt geldoverdracht van de ene naar de andere persoon (of organisatie) gemakkelijker. Het lost een fundamenteel probleem bij financiële transacties op: als personen geld naar een ander willen overmaken, doen zij dat via een vertrouwde tussenpartij, doorgaans een bank. Banken hebben tijd nodig om transacties te verwerken en brengen daar bovendien een vergoeding voor in rekening. Blockchain maakt tussenpartijen overbodig en vermindert daardoor transactietijden en -kosten.

Hoe kan dit op de overheidsfinanciën worden toegepast?

Blockchain is het meest geschikt voor gebruik in situaties waarin we te maken hebben met organisatieoverschrijdende uitwisseling van middelen en informatie via interfaces. Bijvoorbeeld wanneer de centrale overheid geld toewijst aan een gemeente, die dit vervolgens weer via andere overheidsinstanties uitgeeft.

Momenteel staan beheerders van overheidsgeld voor een reeks uitdagingen, aangezien het geld van de centrale overheid via ministeries en departementen naar leveranciers overgedragen wordt. Wat zij nodig hebben is tijdige, goedkope toegang tot financiële en niet-financiële informatie, waarmee ze betere beslissingen over overheidsgeld kunnen nemen en zo betere resultaten kunnen realiseren.

Bekijk de video om meer te weten te komen.

Samenvatting

Onze toepassing van blockchain biedt overheden een oplossing voor de tekortkomingen in hun financiële beheer waar zij al sinds jaar en dag mee worstelen. Door financiële en niet-financiële rapportage binnen de overheid te integreren, informatie binnen en tussen overheden en externe leveranciers op elkaar af te stemmen en samen te voegen, en dankzij bijna realtime prestatierapportages en geavanceerde analyses, stelt onze tool overheden in staat om op elk gewenst moment te zien waar geld aan wordt uitgegeven en wat ermee bereikt wordt.

Over dit artikel