4 minuten leestijd 2 juli 2017
construction building

Waarom het tijd is dat steden serieus aan de slag gaan met hun veerkracht

4 minuten leestijd 2 juli 2017

Toon resources

  • Getting real about resilience (pdf)

Steden kunnen een op veerkracht gerichte denkwijze opnemen in hun infrastructuurprojecten. Uit een onderzoek met behulp van 100RC blijkt hoe.

Steden over de hele wereld hebben te maken met een periode van ongekende groei en verandering. Dit betekent dat de infrastructuur die de steden draaiende houdt - van scholen en ziekenhuizen tot aan huisvesting en wegen - steeds meer onder druk zal komen te staan. Deze druk zal alleen nog maar toenemen dankzij extreme weersomstandigheden en terrorisme. Aangezien er wereldwijd enorm in infrastructuur wordt geïnvesteerd, kunnen steden nu prioriteit geven aan een op veerkracht gerichte denkwijze.

Een op veerkracht gerichte denkwijze is het vermogen van een stad om te reageren, te groeien en te gedijen in tijden van extreme gebeurtenissen, zoals overstromingen en terroristische aanslagen, en spanningen, zoals onbetaalbare huisvesting en druk op openbare diensten. Een groot deel van de last wordt door de infrastructuur gedragen. Steden die een op veerkracht gerichte denkwijze opnemen in hun infrastructuurprojecten, doen vijf dingen:

  • Systeemdenken opnemen in hun besluitvorming, rekening houdend met extreme gebeurtenissen en spanningen
  • Diverse stakeholdercommunities bij het planningsproces betrekken
  • Projecten integreren in een bredere visie die ook kwetsbare bevolkingsgroepen omvat
  • Projecten beoordelen en ontwikkelen op basis van ecologische, sociale en economische voordelen op de lange termijn, en het vermogen om verstoringen op de korte termijn te weerstaan
  • Erkennen dat infrastructuur zich moet aanpassen aan nieuwe en onvoorziene uitdagingen

Drie redenen om prioriteit te geven aan een op veerkracht gerichte denkwijze zijn:

  1. Steden hebben te maken met toenemende onzekerheid.
  2. Snelle verstedelijking en globalisering zetten steden onder druk.
  3. De private sector heeft de middelen en de wil om te investeren.

EY werkte tijdens dit onderzoek samen met 100RC met als doel te onderzoeken hoe de overheid en de private sector op dit moment een op veerkracht gerichte denkwijze in hun infrastructuurprogramma's opnemen. Wij wilden ook te weten komen hoe deze groepen elkaar beter zouden kunnen betrekken bij het plannen, aanschaffen, leveren, financieren en meten van de kosten en baten van dit soort investeringen. Dit zou ons in staat stellen om te bepalen wat goed is, en om aanbevelingen te doen over hoe overheidsinstanties in de stad en de private sector dit kunnen bereiken.

De uitkomst van ons onderzoek

Bij het beantwoorden van de vraag hoe goed ze een op veerkracht gerichte denkwijze begrijpen en toepassen, beoordelen beleidsmakers en spelers in de private sector zichzelf (en elkaar) heel anders.

Stadsbesturen zijn van mening dat zij de uitdagingen van stedelijke veerkracht relatief beter begrijpen dan anderen vinden dat zij doen. Stadsbesturen zijn ook van mening dat de private sector een op veerkracht gerichte denkwijze beter in haar infrastructuurprojecten integreert dan dat de private sector dat van zichzelf vindt.

Het toepassen van een op veerkracht gerichte denkwijze tijdens het hele project is een uitdaging waar zowel overheidsinstanties in de stad als de private sector mee te maken hebben.

Over het algemeen is een op veerkracht gerichte denkwijze het sterkst in de vroegste stadia van het project. Daarna neemt het af — waarbij de financiering het zwakste punt is. Ons onderzoek toonde ook aan dat stadsbesturen en de private sector in verschillende stadia van het project sterker en zwakker zijn.

Noch de private, noch de publieke sector is ervan overtuigd dat er voldoende stimulans is om een op veerkracht gerichte denkwijze consequent op te nemen in infrastructuurprojecten.

Uit de enquête bleek dat de private sector enige bereidheid heeft om een op veerkracht gerichte denkwijze te financieren of in zijn projecten op te nemen. Maar meer dan 50% van de respondenten uit de publieke en de private sector zegt dat onvoldoende stimuleringsmaatregelen en het activeren van nieuwe inkomstenstromen een uitdaging vormen.

Hoe met een op veerkracht gerichte denkwijze aan de slag te gaan

EY en 100RC werken samen met steden om hen te helpen een op veerkracht gerichte denkwijze in hun infrastructuurprojecten op te nemen. Daarom hebben we de aanbevelingen van onze enquêterespondenten meegenomen, samen met dingen die wij van ons werk met klanten hebben geleerd over hoe we de huidige perceptieverschillen tussen stadsbesturen en de private sector kunnen dichten:

Stadsbesturen moeten woorden in daden omzetten. Het is niet voldoende om belanghebbenden erbij te betrekken en een op veerkracht gerichte denkwijze in planningsrichtlijnen op te nemen. Opdat de private sector een op veerkracht gerichte denkwijze in zijn werk integreert, moeten beleidsmakers ervoor zorgen dat de veerkracht-strategie zich in actie vertaalt — en vervolgens moeten ze ervoor zorgen dat de strategie in actie omgezet wordt.

De private sector heeft een stimulans nodig om een op veerkracht gerichte denkwijze in zijn werk op te nemen. Dat betekent dat de private sector moet begrijpen welke voordelen de stad probeert te bereiken en hoe dat van invloed is op de ROI. De private sector kan de kansen van toekomstige projecten verbeteren door de systemische impact van de projecten die zij nastreeft, duidelijk te formuleren.

Samenvatting

Aangezien er wereldwijd enorm in infrastructuur wordt geïnvesteerd, kunnen steden nu prioriteit geven aan een op veerkracht gerichte denkwijze. Maar vaak worden de best ontworpen plannen geen werkelijkheid. Hoe komt dit? Om dit probleem te onderzoeken, hebben we besloten een enquête uit te voeren met behulp van de expertise van onze partners bij 100RC.

Over dit artikel