6 minuten leestijd 1 mei 2019
Students learning code

Zijn de universiteiten van vandaag klaar voor het leren van morgen?

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

6 minuten leestijd 1 mei 2019

Toon resources

 • Can the universities of today lead learning for tomorrow?

Een nieuwe benadering van hoger onderwijs kan ten goede komen aan het Australië van 2030.

Heeft het hoger onderwijs een nieuw paradigma nodig om in het transformatietijdperk aan de behoeften van Australië te voldoen? We bevinden ons in het transformatietijdperk, en net als tijdens de industriële revolutie kunnen we fundamentele verschuivingen verwachten in de manier waarop we leven, werken en leren.

De toekomst van het Australische hoger onderwijs zal worden gevormd door externe disruptieve krachten waarover universiteiten weinig of geen controle hebben. In ons rapport Can the Universities of Today Lead Learning of Tomorrow verkennen we vier uiteenlopende visies op het academische landschap in 2030 en onderzoeken we hoe universiteiten zich moeten transformeren om een veranderende samenleving en wereld van dienst te kunnen zijn.

Het is onze purpose om universiteiten te helpen transformeren, zodat ze kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van studenten en werkgevers in een totaal anders functionerende wereld.
Catherine Friday
EY Global Education Leader; EY Oceania Managing Partner, Government and Health Sciences

De universiteit van vandaag 

Cijfers over het hoger onderwijs laten een positief beeld zien. De sector is tussen 2000 en 2015 met ongeveer 5% per jaar gegroeid en draagt nu AUD 30 miljard bij aan het bbp van het land dankzij grotere medewerkersaantallen en gediversifieerde inkomstenstromen. Onderwijs is uitgegroeid tot een van de pijlers van de Australische economie en is onze grootste dienstenexporterende sector. Australië is tegenwoordig een wereldleider op het gebied van hoger onderwijs, maar de educatiebehoefte verschuift naar een fundamenteel nieuw paradigma.

De universiteit van de toekomst 

EY verkende vier uiteenlopende, maar plausibele visies op het Australische academische landschap in 2030. Elk scenario brengt verschillende kansen en bedreigingen met zich mee die onze aannames uitdagen en ons helpen een breder beeld van de toekomst te vormen. 

 • Scenario 1 - Leidende universiteit

  Bepalende factoren

  • Rol van de overheid
   • Activistische overheid streeft naar universiteitsvriendelijke regelgeving en promoot het hoger onderwijs als een strategische nationale sector.
   • Financiering door de overheid overtreft die uit andere bronnen.
  • Vraagomstandigheden
   • Het merendeel van de studenten is 18-25 jaar oud en richt zich op bachelordiploma's en -programma's.
   • Ze hechten waarde aan onafhankelijkheid en gevarieerde leerervaringen.
  • Technologische omstandigheden
   • Technologie wordt geïntegreerd in traditionele universiteitsmodellen.
   • Artificial intelligence vervult een nicherol in de sector.
  • Sectorstructuur en concurrentie
   • Beschermd landschap waarin elite-universiteiten domineren.
   • Universiteiten concurreren door middel van internationale en nationale ranglijsten.
 • Scenario 2 - Commerciële universiteit

  Bepalende factoren

  • Rol van de overheid
   • Terughoudende overheid streeft naar deregulering en marktvriendelijke concurrentie.
   • Financiering door het bedrijfsleven overtreft die door de overheid.
   • Er zijn geen prijsplafonds.
  • Vraagomstandigheden
   • Het merendeel van de studenten is 18-25 jaar oud en richt zich op bachelordiploma's en -programma's.
   • Ze hechten waarde aan baangericht leren en technische kennis.
  • Technologische omstandigheden
   • Technologie wordt geïntegreerd in traditionele universiteitsmodellen.
   • Artificial intelligence vervult een nicherol in de sector.
  • Sectorstructuur en concurrentie
   • Divers landschap waarin bestaande en nieuwe universiteiten met elkaar concurreren.
   • Universiteiten zijn zelfstandig.
   • Universiteiten concurreren door middel van banden met het bedrijfsleven.
 • Scenario 3 - Verstorende universiteit

  Bepalende factoren

  • Rol van de overheid
   • Activistische overheid streeft naar studentvriendelijke regelgeving die academische en beroepsonderwijsinstellingen samenbrengt in een geïntegreerde tertiaire sector.
   • Financiering door de overheid overtreft die uit andere bronnen.
   • De toegang is laagdrempelig.
   • Er zijn geen prijsplafonds.
  • Vraagomstandigheden
   • Het merendeel van de studenten is gericht op doorlopend leren en volgt een individueel leertraject.
   • Ze hechten waarde aan controle en flexibele leermogelijkheden.
  • Technologische omstandigheden
   • Technologie verstoort traditionele universiteitsmodellen: leren gebeurt steeds meer online.
   • Nieuwe digitale platforms brengen teams van academische en beroepsonderwijsinstellingen samen in netwerken en consortia.
   • AI is alomtegenwoordig en machines vervangen mensen.
  • Sectorstructuur en concurrentie
   • Geconsolideerd landschap met universiteiten die via netwerken met andere instellingen zijn verbonden.
   • Universiteiten concurreren door mensen aan te trekken die continu bijleren.
   • Onderzoek en onderwijs zijn gescheiden: de meeste universiteiten zijn primair gericht op onderwijs.
 • Scenario 4 - Virtuele universiteit

  Bepalende factoren

  • Rol van de overheid
   • Terughoudende overheid streeft naar deregulering en marktvriendelijke concurrentie.
   • Financiering is vooral afkomstig uit marktmechanismen en minder van de overheid.
   • De toegang is laagdrempelig.
   • Er zijn geen prijsplafonds.
  • Vraagomstandigheden
   • Het merendeel van de studenten is gericht op continu leren en het behalen van micro-diploma's.
   • Ze hechten waarde aan controle en personalisering van hun opleiding.
  • Technologische omstandigheden
   • Technologie verstoort traditionele universiteitsmodellen: 'education as a service' wint terrein.
   • Nieuwe digitale bedrijfsmodellen realiseren hun volledige waarde.
   • AI is alomtegenwoordig en machines vervangen mensen.
  • Sectorstructuur en concurrentie
   • Gefragmenteerd landschap met universiteiten die hevig concurreren met aanbieders buiten de sector.
   • Universiteiten concurreren door middel van nieuwe bedrijfsmodellen en begeven zich in nevensectoren.
   • Onderzoek en onderwijs zijn gescheiden: universiteiten specialiseren zich in het een of het ander.

Transformatie van het universitaire bedrijfsmodel

Om te kunnen profiteren van disruptieve veranderingen, moeten universiteiten risico's nemen en investeren in een toekomstagenda terwijl ze tegelijkertijd stappen zetten om op de korte en middellange termijn concurrerend te blijven. Het is een grote uitdaging om universiteiten door transformatieprocessen te leiden. Maar de krachten die veranderingen in de sector aanjagen zijn groot, en de komende paradigmaverschuiving zal zeer ingrijpend zijn.

Universiteiten moeten nadenken over hun mogelijkheden om:

 1. Hun transformatie-inspanningen te verdubbelen voor optimalisatie en groei
 2. De focus te verleggen van faculteiten naar lerenden
 3. Nauwer samen te werken met het bedrijfsleven
 4. De rol van de fysieke campus te heroverwegen voor de digitale wereld
 5. Opleidingsprogramma's en de academische waardeketen van elkaar los te koppelen.

Is uw universiteit klaar voor het leren van morgen? 

EY werkt samen met overheden, publieke en private onderwijsinstellingen en bedrijven om toonaangevende praktische en beleidsadviezen te leveren. Download het volledige rapport of neem contact met ons op zodat we kunnen beoordelen of uw universiteit klaar is om de disruptieve veranderingen van 2030 het hoofd te bieden. 

Samenvatting

In het transformatietijdperk moeten onze universiteiten wereldwijd concurrerend blijven. Maar wat maakt een universiteit succesvol in de wereld van morgen?

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten