5 minuten leestijd 20 jan. 2021
Hoe EY bijdraagt aan snelle groei van Overijssels MKB

Hoe EY bijdraagt aan snelle groei van Overijssels MKB

Door Arnold Poelstra

EY Nederland Partner Tax

Oprecht. Geïnteresseerd. Heeft een brede belangstelling en wordt vaak ‘een aardige vent’ genoemd.

5 minuten leestijd 20 jan. 2021

Groeiende bedrijven zorgen voor economische voorspoed en werkgelegenheid. De provincie Overijssel en EY werken daarom samen aan snelle groei voor het MKB.

In het kort

  • Het MKB is de motor van de regionale economie, in Overijssel is het goed voor 60% van de banen.
  • De provincie werkte samen met EY in een snelle groeiers programma waarin ondernemers van elkaar leerden
  • Deelnemers aan het programma behaalden spectaculaire resultaten met groei in omzet, winst of professionalisering van de organisatie.

Ellis Immerzeel werkte als adviseur MKB en Ondernemerschap bij de provincie Overijssel. Voortbordurend op het gegeven dat het MKB fungeert als motor van de regionale economie én goed is voor 60% van de banen in Overijssel, werkte ze mee aan de ontwikkeling van het stimuleringsprogramma Versterken MKB en Ondernemerschap. Een provinciaal programma met zes actielijnen, variërend van ‘Startersondersteuning’ tot ‘Organisatorische Innovatie’ en ‘Snelle Groeiers’. Uitgangspunten van het Snelle Groeiers programma waren: een hoog niveau, maatwerk en leren van elkaar.

Perfect instrumentarium

“Voor de uitvoering van de actielijnen zochten we de samenwerking  met diverse partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden,” blikt Immerzeel terug. “We waren op zoek naar echte partnerships waarin je elkaar onderling versterkt.” Voor de uitvoering van het Snelle Groeiers programma schreef de provincie een tender uit om met marktpartijen in contact te komen. Die tender kwam onder ogen van Arnold Poelstra, partner bij EY. Hij dacht meteen: daarvoor hebben wij het perfecte instrumentarium al in huis. “Met onze Growth Navigator beschikken wij over de tooling om bedrijven volledig te ondersteunen in hun groeiambitie.” De inzet van de Growth Navigator begint met een nulmeting waarbij de groeiambitie in relatie tot ‘7 pijlers van groei’ (financiering, klanten en mens, gedrag en cultuur, risico, samenwerking en transacties, operations, technologie en digitalisering) in kaart wordt gebracht. Dit leidt tot een groeiplan met actiepunten. Vervolgens wordt de voortgang van de actiepunten elke drie maanden beoordeeld en wordt de groeiambitie eventueel bijgesteld. De totale looptijd van het programma is twee jaar.

Naast de individuele deelname van ondernemingen aan de Growth Navigator is er ook een collectief deel in de vorm van een reeks inspiratiesessies rond de zeven groeipijlers. Vanwege corona heeft een deel van deze sessies noodgedwongen online plaatsgevonden. “De opzet van het programma met een individueel en een collectief deel werkt in de praktijk heel goed,” stelt Immerzeel. Zelf heeft ze erg genoten van de Inspiratiesessies. “Ik heb me er actief mee bemoeid om de onderlinge verbondenheid tussen de deelnemers te stimuleren. In de praktijk is dat goed gelukt. Ze helpen elkaar waar mogelijk, ze zetten elkaar echt aan het denken.”

EY sprak taal ondernemers

Op de uitgeschreven tender voor de actielijn Snelle Groeiers ontving de provincie Overijssel volgens Immerzeel ‘prachtige inschrijvingen’. Uiteindelijk viel de keus op EY. Immerzeel: “De basis was gewoon heel goed. Dankzij het instrument Growth Navigator, maar vooral ook omdat EY vanuit het perspectief van ondernemers dacht en hun taal sprak.” Voor Poelstra is dat de normaalste zaak van de wereld. “De dienstverlening aan het regionale MKB is breed van karakter, daarvoor zetten we dus ook multidisciplinaire expertise van onze organisatie in.” Voor sommige deelnemers aan programmaonderdeel was dat trouwens wel een eyeopener, volgens Immerzeel. “Zij hadden EY vooral op hun netvlies als accountantsgigant en minder als allround adviesorganisatie.” Voor Immerzeel was EY de marktpartij die goed paste bij een eerder uitgevoerde marktanalyse. “Toen wij bedrijven vroegen waar hun behoefte lag ten aanzien van een groeiprogramma, kregen we te horen: maak het bijzonder, exclusief en niet vrijblijvend. Want de voornemens om te groeien zijn altijd goed, maar in de waan van de dag verdwijnt de focus makkelijk naar de achtergrond. Wat dat aangaat is de betrokkenheid van EY een prima stok achter de deur om de deelnemers bij de les te houden.”

Groei door afscheid clientèle

Uiteindelijk hebben dertig ondernemingen met minimaal € 1 miljoen omzet en maximaal 250 fte deelgenomen aan het Snelle Groeiers programma dat medio 2018 van start ging. Voor hun deelname betaalden de ondernemingen een relatief klein bedrag (€ 5.000) terwijl de provincie Overijssel de overige kosten voor haar rekening nam. Op enkele afhakers na heeft de eerste groep deelnemers het twee jaar durende programma inmiddels afgerond. Volgens Poelstra is dat voor alle deelnemers bijzonder waardevol geweest. Samenvattend stelt hij dat de deelnemers spectaculaire resultaten hebben geboekt met groei in omzet, winst of professionalisering van de organisatie. “De uitkomsten van het programma laten een gevarieerd beeld zien. Zo heeft één van de deelnemende bedrijven zijn groeiambitie gerealiseerd door afscheid te nemen van zestig procent van de clientèle. De inspanningen voor die groep klanten wogen eenvoudigweg niet op tegen de resultaten. Dat was voor het bedrijf in kwestie best confronterend. Een andere deelnemer aan het programma kwam tot de conclusie dat het voor de gewenste groei noodzakelijk was om een directiewisseling door te voeren. Twee andere deelnemers stelden gedurende de looptijd van het Snelle Groeiers programma vast dat een vervolgprogramma wenselijk was.” 

De voornemens om te groeien zijn altijd goed, maar in de waan van de dag verdwijnt de focus makkelijk naar de achtergrond

Familiebedrijven ook ambitieus

In Overijssel heeft het eerste Snelle Groeiers programma een vervolg gekregen met een nieuwe groep van vijftien ondernemingen. Poelstra is met meerdere provinciale overheden het gesprek aangegaan om daar soortgelijke programma’s uit te rollen. In de provincie Gelderland is inmiddels een initiatief speciaal gericht op groei in familiebedrijven gestart, zegt Poelstra. “Familiebedrijven zijn naar buiten vaak bescheiden, maar daarom niet minder ambitieus. Ze maken werk van innovatie, waarbij ze zich veel vaker vooral op de lange termijn richten.” Dat groei niet alleen draait om omzet en winst, is Immerzeel gaandeweg het programma wel duidelijk geworden. “Ik ben er achter gekomen dat het zeker zo belangrijk is om te groeien op het vlak van toekomstbestendigheid, bijvoorbeeld door als bedrijf de innovatiekracht te vergroten. Dat had ik me aanvankelijk niet zo sterk gerealiseerd.”

Toen het einde van het programma ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ naderde, was het voor Immerzeel een natuurlijk moment om naar een nieuwe uitdaging uit te zien. Die vond ze in de gemeente Almelo waar ze inmiddels werkt als programmamanager Economie en Participatie. Ze heeft nog regelmatig contact met de Almelose bedrijven die het Snelle Groeiers programma volgden. “Superleuk om te zien hoe zij blijven groeien en elkaar inspireren.”

Samenvatting

Om het MKB in de provincie te versterken ontwikkelde Overijssel een stimuleringsprogramma waarvan ‘Snelle Groeiers’ één van de onderdelen is. Voor de uitvoering kwam de provincie uit bij EY. Dat wekt misschien verwondering bij mensen die de accountants- en adviesorganisatie niet meteen associëren met het MKB. Met de Growth Navigator heeft EY echter het perfecte groei-instrument voor het MKB in huis.

Over dit artikel

Door Arnold Poelstra

EY Nederland Partner Tax

Oprecht. Geïnteresseerd. Heeft een brede belangstelling en wordt vaak ‘een aardige vent’ genoemd.