Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe transportbedrijf Mandersloot op koers is voor verdere groei

(Chapter breaker)
1

The better the question

Hoe kunnen we onze groei in goede banen leiden?

Logistiek dienstverlener Mandersloot maakte kennis met een speciaal op familiebedrijven gericht groeiprogramma van de provincie Gelderland.

De afgelopen jaren lag het accent bij logistiek dienstverlener Mandersloot vooral op het openen van nieuwe vestigingen. Dat heeft ertoe geleid dat het bedrijf fors is gegroeid, niet zelden met dubbele cijfers. Het in 1964 opgerichte familiebedrijf telt inmiddels 350 medewerkers en beschikt over een uitgebreid netwerk van logistieke vestigingen en hubs in Nederland, Hongarije, Polen, Tsjechië en Roemenië.

“We hebben inmiddels een zodanige omvang bereikt dat we constateren dat de interne organisatie daarmee geen gelijke tred heeft gehouden,” stelt CFO Erik Deunk van de in Scherpenzeel gevestigde onderneming. “We zijn een echt doe-bedrijf, heel erg operationeel gericht. Met onderwerpen als visie en strategie hebben wij ons nooit structureel bezig gehouden. Dat deden we als er tijd over was. Wat dat aangaat spiegelden we ons nog steeds aan de mentaliteit van de oprichter van ons bedrijf: mouwen opstropen en aanpakken.”

Groeiversneller

In 2017 ging in de provincie Gelderland een programma van start om familiebedrijven te ondersteunen in hun groeiambitie. In het voorjaar van 2019 kreeg Deunk daarover een telefoontje. Of hij het op familiebedrijven gerichte ondernemersprogramma Groeiversneller kende (nee), of hij wist dat EY zijn bedrijf met een speciale methodiek uitstekend kon ondersteunen bij deelname aan dat programma (nee) en of hij daar geheel vrijblijvend meer over wilde weten (ja).

“Het aanbod kwam voor ons op een heel goed moment”, aldus Deunk. “Met onze directeur-eigenaar had ik eerder al eens besproken dat we onze bedrijfsvoering professioneler en meer gestructureerd zouden willen aanvliegen. Op die manier zijn we beter in staat om onze groei in goede banen te leiden. Dat we zoiets met provinciale subsidie konden realiseren, was natuurlijk een mooie kans.”

We hebben geleerd om niet alleen op ons onderbuikgevoel af te gaan. Door relevante data te verzamelen, kunnen we onze besluiten nu ook goed onderbouwen
Erik Deunk
CFO Mandersloot
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Actiepunten en prioriteiten voor de groeistrategie

Met behulp van de Growth Navigator van EY werkte Mandersloot vier projecten uit op gebieden waar het de komende jaren stappen wil zetten.

Zo maakten Deunk en directeur-eigenaar Ronald Mandersloot kennis met de Growth Navigator, de methodiek die EY inzet bij het programma Groeiversneller. Deze methodiek helpt bedrijven hun huidige en gewenste positie in kaart te brengen aan de hand van 7 pijlers van groei (financiering, klanten en mens, gedrag en cultuur, risico, samenwerking en transacties, operations, technologie en digitalisering). De methodiek omvat een aantal werksessies die uitmonden in een strategisch, op maat gemaakt groeiplan met concrete actiepunten om de groeiambitie te realiseren. 

Mandersloot wilde naar een meer volwassen bedrijfsvoering, met meer evenwicht tussen de verschillende bedrijfsfuncties. Qua automatisering neemt Mandersloot in de logistieke sector een voorhoedepositie in, maar op het gebied van bijvoorbeeld interne communicatie is dat zeker niet het geval. Deunk: “We hebben samen met EY geconcludeerd dat de communicatie in het bedrijf voor verbetering vatbaar is. We praten wel veel met elkaar, maar communiceren weinig. Het gevolg is dat er geruchten in de organisatie ontstaan, dat er ruis op de lijn is. Ook communiceren we veel te veel via e-mail en het onnodig inkopiëren van grote groepen collega’s is iets waar we het mes in zetten.”

Geen speeltje van het MT

Deunk benadrukt daarom het belang om een zo groot mogelijk deel van de organisatie te betrekken bij het groeiprogramma. “Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat het alleen een speeltje van het MT is.” De voortgang van het programma Groeiversneller werd trouwens met bijna een jaar vertraagd door het uitbreken van de coronapandemie, die onder andere leidde tot reisbeperkingen voor medewerkers van buitenlandse vestigingen.

Dankzij de inzet van de Growth Navigator kon Mandersloot begin maart 2021 de uitwerking afronden van vier projecten op gebieden waar het bedrijf de komende jaren stappen wil zetten. De al genoemde interne communicatie is een van die projecten, de andere drie gaan over de customer journey, managementinformatie en wat Mandersloot de ‘vlootschouw’ noemt. Dit project, onder leiding van directeur-eigenaar Mandersloot samen met Deunk (“Ronald had hier een blauw iemand bij nodig”) is een inventarisatie van in de organisatie aanwezige competenties. Heeft het bedrijf de juiste mensen in huis om in de toekomst succesvol te zijn? Wat voor ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van bijvoorbeeld automatisering en robotisering? Is het nodig om medewerkers extra trainingen te laten volgen? Om een helder antwoord op die vragen te krijgen, gaat Mandersloot via een interne enquête alle medewerkers naar hun mening vragen.

Niet alleen onderbuikgevoel

Met de afronding van de vier genoemde projecten heeft Mandersloot de actiepunten en prioriteiten voor de groeistrategie geformuleerd. Nu komt het aan op de implementatie, zegt Deunk. “Op die manier willen wij een kwaliteitsslag maken. Dat we de uitgebreid de tijd hebben genomen om helder te krijgen wat daarvoor nodig is, is nieuw voor ons. In het verleden schoten we soms te snel in de actiestand, dat was echt een valkuil. We hebben geleerd om niet alleen op ons onderbuikgevoel af te gaan. Door relevante data te verzamelen, kunnen we onze besluiten nu ook goed onderbouwen.”

Voor de implementatiefase heeft Mandersloot geen extra mensen aangenomen, aldus Deunk. “De beoogde kwaliteitsslag moet gewoon onderdeel van ons dagelijks werk zijn. Dat draagt bovendien bij aan een goede borging van de verandering in de organisatie.” Desgewenst kan Mandersloot de hulp van EY inroepen in de vorm van aanvullende coaching.

(Chapter breaker)
3

The better the world works

Van discussiëren over de bedrijfsvoering wordt iedereen wijzer

Deelname aan het programma Groeiversneller leidde bij Mandersloot tot meer zelfbewustzijn, kruisbestuiving en groepsbinding. En de ontdekking van nieuw talent.

De werksessies rond de Growth Navigator hebben volgens Deunk het zelfbewustzijn in de organisatie vergroot. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan onderlinge kruisbestuiving en groepsbinding. “Als je in het hart van de operatie werkt, ben je niet zo vaak bezig met vakgebieden als Finance of Risk. Van het met elkaar discussiëren over dergelijke onderdelen van de bedrijfsvoering wordt iedereen wijzer. Het leidt tot een beter begrip van elkaars werk en daarmee tot een betere samenwerking.” Wat daarbij volgens Deunk erg geholpen heeft, is een aanpak met rolwisselingen in de werksessies. “Je kunt mij van alles vragen over Finance – en daar heb ik heus wel een antwoord op. Het is echter veel leuker om zulke vragen aan iemand van een andere discipline voor te leggen. Dan ontstaan er echt goede gesprekken.”

Directeur-eigenaar Ronald Mandersloot was gedurende de volledige looptijd van de Groeiversneller nauw bij het programma betrokken. Deunk: “Als zoon van de oprichter heeft hij alles in de praktijk geleerd. Maar hij staat er helemaal voor open om nieuwe kennis op te doen die verdere groei mogelijk maakt. Hij heeft daar veel plezier in en dat geldt ook voor mij. Het enthousiasme van onze mensen geeft heel veel energie.”

Positief bijeffect

De discussies over de bedrijfsvoering hebben een onvermoed positief bijeffect gehad, stelt Deunk. “We zijn er achter gekomen dat er meer talent in de organisatie is dan we dachten. Als je ontdekt dat sommige collega’s veel meer in hun mars blijken te hebben, zijn dat heel aangename verrassingen. Het is mooi dat wij hen meer verantwoordelijkheden kunnen geven. Tegelijk moeten we ons ook afvragen wat er nodig is om deze talenten aan boord te houden.”

De samenwerking met EY was weliswaar nieuw voor Deunk, maar is hem prima bevallen. “Je merkt aan alles dat de mensen van EY de dynamiek van het familiebedrijf snappen. Dat geldt in ieder geval voor Monique Smidt, Dagmar Klopper en Arnold Poelstra, die als adviseur in ons bedrijf actief waren.” Het heeft Deunk zelfs aangespoord om lid te worden van de landelijke CFO Round Table Family Business, die onder EY-vlag bestaat. “Voor mij is het een waardevol netwerk voor het uitwisselen van informatie en ervaringen”, aldus Deunk die ook een groot voorstander is van het intern delen van informatie in het bedrijf. “Als CFO ben ik gewend om te rapporteren naar zoveel mogelijk organisatieonderdelen. Dat promoot ik ook bij anderen in de onderneming. Ik ben niet iemand van de afdeling Kennis Is Macht.”