Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Zo wist een failliete stad zich te vernieuwen

Een herrezen stad: hoe Detroit haar financiën op orde kreeg, de dienstverlening aan inwoners herstelde en in een duurzame toekomst investeerde.


      Lobby exclusief lee plaza hotel downtown detroit
(Chapter breaker)
1

Hoe beter de vraag

Kan een failliete stad zich vernieuwen?

In 2011 deed 40% van de straatlantaarns in Detroit het niet en waren 210 van de 317 stadsparken gesloten.

Op de ochtend van 11 juni 1805 ontstond er brand in een bakkerij in de Amerikaanse stad Detroit. Het vuur greep snel om zich heen en gebouwen gingen in vlammen op. Inwoners deden hun uiterste best om de brand meester te worden, maar toch werd de stad grotendeels verwoest. Op de vlag van de stad wordt in het Latijn naar de Grote Brand van 1805 verwezen met het motto: "Het zal uit de as herrijzen".

En dat deed de stad zeker. Er werden brede boulevards aangelegd, het aantal inwoners steeg en de mannen uit de stad streden dapper tijdens de Slag bij Gettysburg. In de twintigste eeuw bloeide Detroit op dankzij de opkomst van de industrie en werd de stad wereldberoemd vanwege de autofabrieken en Motown Records. Maar 200 jaar na de Grote Brand kreeg de stad het opnieuw voor haar kiezen.

Begin jaren 70 kwam er een eind aan de voorspoed. De Amerikaanse economie werd zwaar getroffen door de oliecrisis en Amerikanen kozen massaal voor goedkopere, zuinigere en betrouwbare auto's van Japanse makelij. De generatie die volgde, zag banen verdwijnen uit de autofabrieken, het aantal inwoners razendsnel afnemen en de inkomsten uit gemeentebelastingen verdampen. Detroit kwam symbool te staan voor stedelijk verval.

In 2011 leefde meer dan een derde van de inwoners onder de armoedegrens, deed 40% van de straatlantaarns het niet en waren 210 van de 317 stadsparken gesloten. Mensen ontvluchtten de stad en lieten zo'n 80.000 huizen en andere gebouwen leeg achter. Er werden vijf keer zoveel geweldsmisdrijven gepleegd als gemiddeld in de rest van het land en hulpdiensten konden de vraag niet aan. De stad had ruim 18 miljard USD aan verplichtingen, maar er kwam jaarlijks maar 1 miljard USD binnen. Ook kreeg de stad geen toegang meer tot kredietmarkten.


      Detroit in 1893

Detroit, 1893. De oorspronkelijke nederzetting van Detroit werd in de 18e eeuw gesticht door Franse kolonisten, maar deze werd in 1805 grotendeels verwoest door een brand. Toen de stad uit de as herrees, kreeg deze een nieuw stratenplan. © Antiqua Print Gallery / Alamy Stock Photo

Op 18 juli 2013 werd Detroit de grootste stad ooit in de Amerikaanse geschiedenis die faillissement aanvroeg.

Vier maanden later wees het stadsbestuur een nieuwe Chief Financial Officer aan, John W. Hill. Hij moest de financiën van de stad stabiliseren, zodat de dienstverlening aan inwoners hersteld kon worden en er aan een duurzame toekomst gewerkt kon worden. Er moest antwoord komen op de vraag: "Kan een failliete stad zich vernieuwen?"


      Vrijwilligers planten tulpenpopulier in Detroit
(Chapter breaker)
2

Hoe beter het antwoord

Focus op langdurige begrotingsstabiliteit

Ontwikkeling van een schuldsaneringsplan met financiële projecties van 40 jaar.

EY werkte samen met de stad aan verschillende activiteiten voor, tijdens en na het faillissement.

In de periode voor het faillissement ontwikkelde EY cashflowramingen voor de korte termijn. Ook bood het bedrijf ondersteuning bij operationele initiatieven en arbeidsinitiatieven en werkte het aan inkomstenbronnen en kostenbesparende maatregelen om het structurele tekort weg te werken.

Tijdens het faillissement hielp EY de stad zich te richten op langdurige begrotingsstabiliteit. Denk hierbij aan het ontwikkelen van het schuldsaneringsplan van de stad, inclusief financiële ramingen voor 10 en 40 jaar ter ondersteuning van het plan, en aan onderhandelen met schuldeisers en optreden als getuige-deskundige.

Na de 'doorstart' van Detroit bleef EY aan het werk, onder meer door het saneringsplan te monitoren en implementeren, betrouwbare liquiditeitsprognoses te doen, financiële analyses van de gemeentelijke onderdelen uit te voeren, ondersteuning te bieden bij arbeidsonderhandelingen, toeleveranciers te beheren en vorderingen af te handelen.

John: "Externe hulp was van doorslaggevend belang voor het succes van de stad. Vooral als die externe mensen al veel ervaring hadden opgedaan in andere steden, zoals het geval was bij de mensen van EY."

Detroit heeft nog een lange weg te gaan, maar de stad heeft een opzienbarend herstel doorgemaakt. Mede dankzij het werk van EY heeft de stad weer een solide basis gekregen.


      Belle isle aerial detroit
(Chapter breaker)
3

Hoe beter de wereld werkt

De stad heeft nu een duurzame toekomst

Straatlantaarns werken weer en krotwoningen zijn gesloopt.

Toen het plan definitief was, kwam USD 7 miljard aan langetermijnverplichtingen te vervallen dankzij de financiële herstructurering.

Een onmisbare stap, want nu kon Detroit weer toetreden tot markten voor gemeenteschulden en kon de stad het nodige begrotingsoverschot gebruiken om in haar toekomst te investeren.

Dankzij de financiële herstructurering van de stad hebben we flink kunnen investeren in de openbare veiligheid, de sloop van verkrotte woningen, betere technologie en andere belangrijke punten.
Mike Duggan,
Burgemeester van Detroit

Dat betekent dat de bussen weer op tijd rijden en inwoners op een betrouwbare manier op hun bestemming kunnen komen. Ook zijn de responstijden van politie en ambulances aanzienlijk korter geworden, waardoor het weer veiliger op straat is geworden. En ook in andere opzichten is de stad teruggekeerd naar de normale gang van zaken: de straatverlichting werkt weer en krotwoningen worden gesloopt.

Nu werkt de stad hard aan de toekomst.

"We voorkomen dat we vandaag aan iets beginnen dat we over drie jaar niet meer kunnen betalen", aldus John. "En met de hulp van EY zijn we aan een financieel tienjarenplan begonnen om de financiële toekomst van deze stad beter te regelen. Het is een andere kijk op de begrotingsdiscipline. Ik betwijfel of er veel andere steden zijn die hier nu ook mee bezig zijn."

Mike Duggan is sinds 2014 burgemeester van Detroit. Hij zegt: "Dankzij de financiële herstructurering van de stad hebben we flink kunnen investeren in de openbare veiligheid, de sloop van verkrotte woningen, betere technologie en andere belangrijke punten. Om vooruitgang te blijven boeken, hebben we zorg gedragen voor een betere begrotingsdiscipline. Sinds de herstructurering hebben we drie opeenvolgende evenwichtige begrotingen gepresenteerd, waardoor we l gauw niet meer onder financieel toezicht van de staat hoeven te staan. Ook is onze obligatierating meerdere keren verhoogd."

Toen de stad in 1805 in lichterlaaie stond, vormden de inwoners van Detroit een menselijke keten van de rivier naar het vuur. Ze gaven elkaar emmers water door in een vergeefse poging de brand meester te worden en het vuur te doven. Toen de stad in de 21e eeuw ten onder dreigde te gaan, waren er modernere middelen voorhanden om haar van de ondergang te redden. Dankzij diezelfde samenwerkingsgeest en dat besef van het algemeen belang wist de stad nogmaals te herrijzen en het motto op de vlag eer aan te doen.

Reshape. Reimagine. Reinvent.

De groei-inzichten van EY kunnen u helpen om uw volledige potentieel te ontsluiten en uw ambities sneller te realiseren.

Meer ontdekken

Samenvatting

Dankzij EY's inspanningen op het gebied van financiële herstructurering kwam USD 7 miljard aan langetermijnverplichtingen te vervallen voor Detroit. Nu kan de stad investeren in haar inwoners en een duurzame toekomst.