9 minuten leestijd 15 februari 2019
Zakenman schudt een ander de hand in een vergaderruimte

Hoe 's werelds grootste familiebedrijven inspelen op het transformatieve tijdperk

9 minuten leestijd 15 februari 2019

Toon resources

EY en de universiteit van St. Gallen hebben in 2019 een nieuwe Family Business Index opgesteld. De Index biedt inzicht in de grootste familiebedrijven die tot de kern van de wereldeconomie behoren.

In de Global Family Business Index voor 2019 van EY en de universiteit van St. Gallen worden 's werelds grootste familiebedrijven gerangschikt op basis van omzet en worden interessante inzichten in deze organisaties gegeven. Dit jaar is er weinig veranderd in de geografische spreiding van de FB500, met uitzondering van Duitsland en de VS. Het in Duitsland gevestigde aantal bedrijven is aanzienlijk toegenomen, terwijl dat aantal in de VS juist licht is gedaald.

Het aantal techbedrijven dat in de Index is opgenomen, is flink gestegen. De nieuwkomers van dit jaar zijn over het algemeen jonger, kleiner en vaker beursgenoteerd. Voor het eerst sinds we de Index publiceren, hebben we ook gegevens over de samenstelling en kenmerken van de bestuursraden toegevoegd. Zowel nieuwe als bestaande bedrijven hebben een bestuur dat voornamelijk bestaat uit mensen van buiten de familie.

De meeste bestuursleden zijn man en de diversiteit in het bestuur is lager dan die van de Fortune 500. De totale omzet van deze 500 familiebedrijven is echter met 9,9% gestegen ten opzichte van de vorige Index, terwijl de Fortune 500 een groei van 8,6% behaalden. Hieruit blijkt dat de familiebedrijven zeer concurrerend zijn.

  • The Family Business Index Methodology

    The Family Business Index is a global ranking of family-owned businesses by revenues. Companies that have not published accounts in the last 24 months are excluded from the Index. The business must be run by the second generation or more. One or more family members must be involved in the running of the business, i.e., be a part of either the board of directors or executive leadership.

    To meet our criterion of a family business, the family should have substantial ownership of the business. Private companies where the family controls over 50% of the shares and voting rights or public companies where the family holds at least 32% of the shares and voting rights are included.

    Sources used to publish the Index include proprietary data; filed and published company data; and databases, including Bloomberg, Capital IQ, ORBIS, BoardEx and EY knowledge.

Wie zijn de FB500?

Familiebedrijven behoren tot de kern van de wereldeconomie en hun succes en groei zijn van essentieel belang voor de economie van elk land. De grootste familiebedrijven ter wereld zijn overal terug te vinden. De kans is groot dat uw kast schoenen en kleding bevat die zijn gemaakt door een van de bedrijven in deze Index. Uw gezin eet en drinkt producten van een bedrijf op deze lijst. We verblijven in hotels die worden gerund door weer een ander bedrijf in deze Index. Onze huizen worden verwarmd en onze voertuigen worden aangedreven door energiebedrijven die hier zijn vermeld. Onze financiën worden beheerd door bedrijven op deze lijst en onze steden worden ontwikkeld door in de Index vermelde vastgoedbedrijven.  

Dit is de derde editie van de Global Family Business Index van EY en de universiteit van St. Gallen, waarin 's werelds grootste familiebedrijven worden gerangschikt op basis van hun omzet. In tegenstelling tot sommige gepubliceerde ranglijsten, nemen we bedrijven alleen op in onze lijst als de familie een groot aandeel in het bedrijf bezit en de tweede generatie of later actief is betrokken bij de bedrijfsvoering. Veel van de grootste technologiebedrijven worden door hun oprichter geleid en zouden als familiebedrijf kunnen worden gezien. Wij zien dit echter als ondernemende bedrijven die zich nog niet hebben ontwikkeld tot familiebedrijf. Dit is pas het geval als de tweede generatie bij de onderneming wordt betrokken.

De Global Family Business Index

Bekijk de doorzoekbare Index en tools voor datavisualisatie op de website van de universiteit van St. Gallen.

Meer ontdekken

Waar zijn de grootste bedrijven gevestigd?

De geografische verdeling van 's werelds grootste familiebedrijven is sinds 2017 nagenoeg hetzelfde gebleven. Twee bedrijven hebben hun hoofdkantoor in Oceanië, net zoals in 2017. In Afrika zijn nog altijd vier bedrijven gevestigd. In Zuid-Amerika zijn dit er 20, ten opzichte van de 22 in 2017. Azië is net zoals in 2017 de thuisbasis van 94 bedrijven.

Het aantal bedrijven in de Index dat in Europa is gevestigd, is gestegen tot 230, ten opzichte van de 224 in 2017. Dit komt met name door een aantal nieuwkomers uit Duitsland. In Noord-Amerika loopt het aantal bedrijven terug van 154 in 2017 naar 150, voornamelijk doordat het aantal bedrijven uit de Verenigde Staten is gedaald.

Deal activity by commodity (2018)sm

"Over het algemeen zijn er minder nieuwkomers in de Index van 2019 dan in die van 2017", zegt professor Thomas Zellweger, voorzitter van het centrum voor familiebedrijven van de universiteit van St. Gallen. "De belangrijkste verschuivingen van dit jaar zijn de toevoeging van 11 nieuwe Duitse bedrijven en de afname van het aantal nieuwe Amerikaanse bedrijven, zeven vergeleken met 49 in 2017."

De opkomst van technologische sectoren

Transformatie is aan de orde van de dag. Het is dus niet verrassend dat de familiebedrijven in de Family Business Index dit jaar aanzienlijk meer nieuwe technologieën benutten. Dit jaar zijn 65 bedrijven werkzaam in de sector slimme infrastructuur (vergeleken met slechts 35 bedrijven in 2017) en 123 bedrijven behoren tot de sector geavanceerde productie en mobiliteit (vergeleken met 103 bedrijven in 2017).

Er is daarentegen een lager aantal bedrijven werkzaam in de financiële dienstverlening (40 bedrijven dit jaar vergeleken met 61 bedrijven in 2017). De sector consumentenproducten en retail is zelfs 21% minder vertegenwoordigd in onze lijst: van 202 bedrijven tot 160 dit jaar. Desondanks zijn familiebedrijven actiever in de sector consumentenproducten dan in welke andere sector dan ook. Iets minder dan een derde (32%) van alle bedrijven in de Family Business Index is werkzaam in deze sector.

Web

De meerderheid van de nieuwkomers in de Index van dit jaar is actief in de sector geavanceerde productie en mobiliteit. De sector consumentenproducten komt op de tweede plaats.

Sectoren

Verdeling van nieuwkomers in de Index van 2019 op basis van sector.

                                                       

Sector

2017

2019

Geavanceerde productie en
   mobiliteit

24

14

Consumentenproducten

64

13

Energie

14

5

Financiële dienstverlening

14

3

Gezondheidswetenschappen en welzijn

5

1

Slimme infrastructuur

10

6

TMT

11

6

Totaal

142

48

 

De belangrijkste kenmerken van familiebedrijven in de Index blijven hetzelfde

Uit een analyse van het 'gemiddelde' bedrijf blijkt dat er weinig significante veranderingen zijn tussen 2019 en 2017. Het gemiddelde aantal werknemers is licht gestegen, de gemiddelde bedrijfsleeftijd is licht gedaald van 80,38 jaar in 2017 naar 79,92 jaar in 2019, de gemiddelde omzet is gestegen van 13,62 miljard USD in 2017 tot ongeveer 14,97 miljard USD in 2019 en gemiddeld heeft 51% van de familiebedrijven in de Index een beursnotering vergeleken met 48,6% in 2017.

"Het is niet verwonderlijk dat de gemiddelde kenmerken in twee jaar niet ingrijpend veranderen als we kijken naar de grootste familiebedrijven in de wereld", zegt Marnix van Rij, EY Global Family Business Leader. "We zien duidelijkere trends als we de nieuwkomers analyseren."

Bedrijfskenmerken

Kenmerken van de bedrijven in de Index van 2017 en 2019 

                                                                                                                                                             

 

 

Gemiddelde

Standaardafwijking

Min.

Max.

Bedrijfsgrootte (o.b.v. het aantal werknemers)

 

 

 

 

 

 

2019

48.729,63

120.013,4

226

2.300.000

 

2017

48.342,22

115.088,8

226

2.200.000

Bedrijfsleeftijd

 

 

 

 

 

 

2019

79,92

48,87

10

408

 

2017

80,38

48,78

10

407

Omzet (in miljard USD)

 

 

 

 

 

 

2019

14,97

32,09

3

485,87

 

2017

13,62

29,78

3,1

485,7

Beursgenoteerd bedrijf

 

 

 

 

 

 

2019

0,51

0,500

0

1

 

2017

0,486

0,500

0

1

 

Kenmerken van de nieuwkomers

Zoals te verwachten valt, zijn de nieuwe bedrijven in de Index van dit jaar kleiner en jonger dan de bestaande bedrijven in 2017. Een interessant gegeven is dat ze ook vaker beursgenoteerd zijn. We zien echter statistisch zwakkere verschillen tussen nieuwkomers en bestaande bedrijven in 2019 vergeleken met 2017. Hierbij hebben we rekening gehouden met de verschillen en de grootte van elke steekproef. "Hieruit blijkt dat er in de loop van de tijd convergentie is ontstaan tussen nieuwe en bestaande bedrijven, waardoor ze in onze Index minder van elkaar verschillen", zegt Van Rij.

Veranderingen in bedrijven

Bedrijfskenmerken wat betreft grootte, leeftijd, omzet en beursnotering van bestaande bedrijven en nieuwkomers in 2019 en 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Gemiddelde

Standaardafwijking

Min.

Max.

Bedrijfsgrootte (o.b.v. het aantal werknemers)

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

 

 

 

 

 

2019

25.766,85

57.824,5

560

402.166

 

2017

35.271,13

47.437,01

450

280.000

 

Bestaande bedrijven

 

 

 

 

 

2019

51.168,15

124.601,8

226

2.300.000

 

2017

53.526,84

132.401,8

226

2.200.000

Bedrijfsleeftijd

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

 

 

 

 

 

2019

62,17

33,65

11

132

 

2017

62,73

39,73

10

176

 

Bestaande bedrijven

 

 

 

 

 

2019

81,80

49,88

10

408

 

2017

87,38

50,29

14

407

Omzet (in miljard USD)

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

 

 

 

 

 

2019

7,59

15,26

3

94,63

 

2017

9,39

11,15

3,1

64

 

Bestaande bedrijven

 

 

 

 

 

2019

15,75

33,30

3

485,87

 

2017

15,30

34,35

3,1

485,7

Beursgenoteerde bedrijven

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

 

 

 

 

 

2019

0,625

0,489

0

1

 

2017

0,380

0,487

0

1

 

Bestaande bedrijven

 

 

 

 

 

2019

0,498

0,501

0

1

 

2017

0,528

0,500

0

1

 

Corporate governance: veel inbreng door externe CEO's maar nog steeds niet voldoende diversiteit

In 2019 geven we voor het eerst informatie over de samenstelling van het bestuur en het CEO-profiel van elk bedrijf, zodat we inzicht krijgen in de corporate governance. Bij bedrijven die ook in de Index van 2017 waren opgenomen, is meer dan een kwart (27%) van de bestuursleden een familielid. De rest zijn bestuursleden van buiten de familie. Ter vergelijking: bij nieuwkomers in de Index van dit jaar is meer dan een vijfde (23%) van de bestuursleden afkomstig uit de familie. Bijna vier vijfde (77%) is een extern bestuurslid.

Samenstelling van het bestuur

Analyse van bestaande bedrijven en nieuwkomers in de Index van 2019

                                                                                                                         

 

 

Gemiddelde

Standaardafwijking

Min.

Max.

Percentage van het bestuur dat een familielid is

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

0,232

0,189

0

1

 

Bestaande bedrijven

0,277

0,237

0

1

Percentage van het bestuur dat een mannelijk familielid is

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

0,231

0,158

0

0,8

 

Bestaande bedrijven

0,229

0,203

0

1

Percentage van het bestuur dat een vrouwelijk familielid is

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bedrijven

0,074

0,067

0

0,2

 

Bestaande bedrijven

0,054

0,113

0

1

 

"Nieuwere, jongere bedrijven maken vaker gebruik van de expertise en ideeën van externe bestuurders van buiten de familie," zegt Van Rij. "Ze hebben echter ook minder familieleden waar ze op kunnen vertrouwen dan familiebedrijven in de derde of vierde generatie."

De mannelijke familieleden zijn meestal actief in het bestuur van hun bedrijf. Iets minder dan een kwart (23%) van de bestuursleden is vrouw en slechts 5% van de bestuursleden is een vrouwelijk familielid. Zellweger: "Een interessant gegeven is dat we geen grote verbeteringen zien op het gebied van diversiteit bij nieuwkomers in de Index. Nog geen 7% van de bestuursleden van deze nieuwkomers is een vrouwelijk familielid." Als we het aantal vrouwelijke familieleden in het bestuur van hun familiebedrijf vergelijken met het aantal vrouwelijke bestuurders van Fortune 500-bedrijven (20%), zien we dat vrouwelijke familieleden aanzienlijk minder actief zijn in het bestuur. 

We zien geen grote verbeteringen op het gebied van diversiteit bij nieuwkomers in de Index. Nog geen 7% van de bestuursleden van deze nieuwkomers is een vrouwelijk familielid.
Professor Thomas Zellweger
Voorzitter van het centrum voor familiebedrijven aan de universiteit van St. Gallen

Voor de Global Family Business Survey van EY uit 2018 hebben we 525 van 's werelds grootste familiebedrijven onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het algemeen bestuur (inclusief mensen van buiten de familie) voor 16% bestond uit vrouwen. Dit was een stijging van 20% vergeleken met het onderzoek uit 2014. Hieruit kan worden opgemaakt dat familiebedrijven mogelijk beter zijn in het aantrekken van vrouwelijk talent buiten de familie, dan in het betrekken van familieleden op het hoogste managementniveau.

Meer dan de helft (55%) van de CEO's in de Index van 2019 zijn mannen van buiten de familie. Hieruit kunnen we opmaken dat het management van 's werelds grootste familiebedrijven steeds professioneler wordt. 41% van de bedrijven in de Index wordt gerund door een mannelijk familielid. De nieuwkomers van dit jaar worden vaker geleid door een familielid dan de gevestigde bedrijven. In 57% van de gevallen worden deze nieuwe bedrijven geleid door een CEO uit de familie.

"Dit komt waarschijnlijk doordat kleinere en jongere familiebedrijven vaak moeten vertrouwen op het familiekapitaal om te kunnen groeien", zegt Van Rij. "De grootste bedrijven zullen eerder gebruikmaken van externe managementbronnen."

CEO's en geslacht

Analyse van de geslachtsdiversiteit bij bedrijven met een CEO uit de familie of een externe CEO in de Index van 2019

                                         

 

Geslacht van CEO

 

Vrouw

Man

 

Bestaande bedrijven

Nieuwe bedrijven

Bestaande bedrijven

Nieuwe bedrijven

CEO uit de familie

8

2

178

25

Externe CEO

7

1

251

19

 

Slechts 4% van de bedrijven in de Index heeft een vrouw aan het roer. 10 van hen zijn lid van de familie en 8 zijn van buiten aangetrokken. Nieuwkomers hebben aanzienlijk vaker een vrouwelijke CEO (6% vergeleken met 3% van bestaande bedrijven), maar het aantal is te klein om een significante trend te kunnen aantonen. Hieruit kunnen we opmaken dat de diversiteit onder CEO's van familiebedrijven en van Fortune 500-bedrijven vergelijkbaar is: iets minder dan 5% van de Fortune 500-bedrijven werd in 2018 gerund door een vrouwelijke CEO.

 

Een interessant gegeven is dat kleinere bedrijven mogelijk progressiever zijn op het gebied van diversiteit. In de 2018 EY Growth Barometer werden zo'n 400 middelgrote familiebedrijven (met een omzet van minder dan USD 3 miljard) ondervraagd. Hieruit bleek dat familiebedrijven in 9% van de gevallen een vrouwelijke CEO hadden, terwijl dit bij andere bedrijven slechts 3% was.

"Deze cijfers kunnen dienen als benchmark voor zowel corporate governance als de genderdiversiteit in de Family Business Index", zegt Van Rij. "Hiermee kunnen we trends volgen in de toename van externe bestuursleden van deze bedrijven. Daarnaast hopen we te zien dat vrouwen op termijn meer bij deze bedrijven zullen worden betrokken."

De standpunten van derden in deze publicatie zijn niet noodzakelijkerwijs de standpunten van EY Global of aangesloten bedrijven. Bovendien moeten deze standpunten worden gezien in de context en tijd waarin ze zijn ontstaan.

Samenvatting

Uit de derde editie van de Global Family Business Index blijkt dat het aantal technologiebedrijven op de lijst is gegroeid, wat geen verrassing is in dit transformatieve tijdperk. De nieuwkomers zijn over het algemeen jonger, kleiner en vaker beursgenoteerd. Download onze Global Family Business Index van 2019 (pdf) voor meer informatie.

 

 

Over dit artikel