4 minuten leestijd 26 april 2018
young entrepreneur holds match her

Hoe jonge ondernemers op weg kunnen worden geholpen

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

4 minuten leestijd 26 april 2018

Ondernemers zijn nog nooit zo belangrijk geweest en de markten waarin ze actief zijn, veranderen snel. Hoe kunnen overheden hen helpen te groeien?

Digitale platforms en datastromen beïnvloeden de schaal, groei en activiteiten van bedrijven over de hele wereld. Tot wel 8% van het bbp van de G20-landen is afkomstig uit de digitale economie. Op basis van gegevens die de Europese Commissie in 2016 heeft gepubliceerd, schatten we dat dit percentage alleen maar verder zal stijgen.

Dit gegeven maakt deel uit van een aanhoudende, ingrijpende verschuiving in de commerciële wereld: de opkomst van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen, veranderingen in de wereldhandel en waardeketens, steeds meer connectiviteit tussen bedrijven en meer mobiliteit en samenwerking.

Deze digitale disruptieve verandering brengt voor ondernemers zowel risico's als kansen met zich mee. Het is echter niet eenvoudig om deze omwenteling het hoofd te bieden en te benutten.

Vanwege de wereldwijde demografische veranderingen, de achteruitgang van arbeidsintensieve sectoren en de aanhoudende hoge jeugdwerkloosheid geven regeringen overal ter wereld alle prioriteit aan het creëren van de juiste omstandigheden waarin jonge ondernemers succesvolle bedrijven kunnen opzetten en banen kunnen genereren.

Ondernemers op weg helpen

Ondernemers zorgen zelf voor disruptieve veranderingen, maar de razendsnelle ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën is veel ingrijpender.

Overheden die ervoor willen zorgen dat hun economieën zich staande houden in deze zich verder ontwikkelende digitale omgeving, moeten een belangrijke vraag centraal stellen: hoe kunnen ze jonge ondernemers voorbereiden op digitale disruptie?

Startups zijn lang niet altijd in staat om veranderingen bij te benen. Jongeren die ondernemer willen worden (ook de 'kinderen van het digitale tijdperk'), komen hierdoor voor serieuze uitdagingen te staan, tenzij regeringen meer doen om ze te helpen.

Jongeren staan het dichtst bij de zich steeds verder ontwikkelende digitale technologieën en zijn het beste in staat om de voordelen ervan voor het bedrijfsleven te benutten. Maar daarvoor hebben ze voldoende ondersteuning nodig: betere toegang tot financiering en onderwijs, en de juiste toegang tot verschillende markten.

Dat vereist een andere kijk op beleid. Er is een aanpak nodig die grensoverschrijdend is, onderwijs centraal stelt en samenwerking bevordert.

Wat kunnen overheden doen om te helpen?

Beleid kan een krachtige bijdrage leveren om digitale disruptie om te zetten in een unieke kans, maar daarvoor hebben beleidsmakers het antwoord op enkele belangrijke vragen nodig: hoe kunnen jonge ondernemers transformeren wanneer ze te maken krijgen met digitale disruptie? En hoe gebruiken ze opkomende digitale technologieën om te groeien en hun bedrijven efficiënter te maken?

In een recent rapport, Disrupting the disruptors (pdf), hebben we de digitale kenmerken van het ondernemerschap in G20-landen gemeten en vergeleken. Hiervoor hebben we onze nieuwe G20 Digital Entrepreneurship Barometer gebruikt. Uit deze vergelijking blijkt dat Canada, Duitsland, Japan, het VK en de VS het beste digitale ondernemersklimaat hebben, terwijl Argentinië, Brazilië, India, Mexico en Rusland achterblijven.

 

De uitslag van de EY G20 Digital Entrepreneurship Barometer, 2016

Hoe kunnen koplopers de omstandigheden voor ondernemers in stand houden en verder verbeteren, en hoe kunnen de landen die achterblijven, beginnen aan een inhaalslag? Dit rapport licht vijf aandachtsgebieden uit:

  1. Toegang tot financiering: bevorder de toegang tot het eerste groeikapitaal en steunprogramma's voor jonge ondernemers, met inbegrip van incubators en accelerators.
  1. Ondernemerscultuur: introduceer ondernemerschap als gespecialiseerde studierichting in het hoger onderwijs en integreer ondernemerschap in lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Stimuleer het bedrijfsleven om trainingen over technologie, digitalisering en management te geven en bescherm jonge ondernemers met gerichte voorzieningen voor intellectueel eigendom. Hierdoor kunnen innovatie en samenwerking met grotere organisaties en investeerders worden gestimuleerd.
  1. Digitale zakelijke omgeving: introduceer een G20-ondernemersvisum om mobiliteit en de ontwikkeling van ondersteuningsnetwerken voor nieuwkomers in G20-gastlanden te stimuleren. Stel duidelijke richtlijnen op over dataprivacy en -beveiliging, met inbegrip van datarechten en het gebruik en de kwaliteit van data.
  1. Opleiding in digitale vaardigheden en ondernemerschap: geef prioriteit aan natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde op scholen, met name voor vrouwelijke studenten, en bevorder mentor- en coachingprogramma's voor jonge ondernemers in de bedrijfswereld en ondernemersnetwerken.
  1. Digitale kennisuitwisseling en ICT-markt: stimuleer digitale samenwerkingsverbanden en netwerken met meerdere stakeholders, waaronder netwerken die zijn gericht op een bepaalde sector of regio, samen met coaching- en mentorprogramma's. Bevorder samenwerking tussen universiteiten en ondernemers, onder meer met financiële prikkels voor universiteiten.

In eerste instantie lijkt het alsof er nog veel werk te verzetten is, maar bij nader inzien blijkt dat veel van deze kaders – financiering, onderwijs, trainingen en grensoverschrijdende samenwerking – al aanwezig zijn. Nu is er nog de politieke wil nodig om deze aanbevelingen te verwezenlijken.

De mondiale economie is nog zwak en er komen veel sociale en economische trends samen, waardoor de omstandigheden steeds uitdagender worden en er steeds meer op het spel komt te staan. Het is dus tijd om tot actie over te gaan.

Samenvatting

Als jongeren worden ondersteund, kunnen ze digitale kansen benutten om geweldige ideeën tot een succes te maken. Daarmee creëren ze banen en inspireren ze anderen.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten