Jaarverslag 2018/2019

Hoe genereren we waarde en vertrouwen in dit transformatieve tijdperk?

Transformatie is aan de orde van de dag. Bedrijven en de maatschappij veranderen sneller dan ooit door alle technologische ontwikkelingen, globalisering, de groei van de opkomende markten en demografische verschuivingen. Traditionele bedrijfsmodellen worden ontwricht, sectoren convergeren, personeelsbestanden veranderen en de wereldeconomie wordt steeds complexer. Disruptieve veranderingen zijn het nieuwe normaal en bedrijven zetten deze veranderingen ofwel in gang, ofwel ondervinden er de negatieve gevolgen van.

Bij EY zetten we ons in voor een beter functionerende wereld: Building a better working world. We proberen onze purpose onder andere te verwezenlijken door betere vragen te stellen. Deze vragen helpen bedrijven en overheden om betere antwoorden te vinden en gelijke tred te houden met deze dynamische omgeving. We transformeren onze eigen organisatie om te zorgen dat we ons doel bereiken. Zo komen we met nieuwe diensten, gaan we nieuwe samenwerkingsverbanden aan, geven we de toekomst van het werk voor EY-werknemers vorm en transformeren we de manier waarop we onze gemeenschappen ondersteunen.

We moeten vertrouwen in de hele maatschappij stimuleren om onze purpose te kunnen verwezenlijken. Dit is een belangrijke doelstelling van alle bedrijven over de hele wereld. Hiervoor moeten bedrijven transparanter te werk gaan en laten zien hoe ze meer waarde creëren voor alle stakeholders. In dit jaarverslag van EY Global leest u op welke bijzondere manieren we veranderen en hoe we waarde creëren en vertrouwen opbouwen in dit transformatieve tijdperk.

Download het jaarverslag

Luister naar onze Managing Partner Coen Boogaart

EY Nederland Managing Partner Coen Boogaart kijkt terug en vooruit en vertelt hoe onze mensen met de nieuwe technologieën bijdragen aan een beter functionerende wereld.

'Samenwerken, daarin schuilt onze kracht.' | Jaarverslag
Nieuwste inzichten

“Samenwerken, daarin schuilt onze kracht”

EY Nederland in vogelvlucht

Downloads

Onze jaarrekeningen via openbare bronnen

De geconsolideerde jaarrekeningen van Ernst & Young Nederland LLP treft u aan op deze pagina. Zoekt u echter onze jaarrekeningen via openbare bronnen (via de Kamer van Koophandel – handelsregister – of eventueel via Company.Info), dan is het relevant dat de belangrijkste EY entiteiten in Nederland LLP’s naar het recht van Engeland en Wales zijn. En buitenlandse rechtsvormen worden nét iets anders behandeld. We hebben de jaarrekeningen gedeponeerd, maar ze staan op een andere plek. Daarom vindt u onze jaarrekeningen niet onder: (Standaard) Jaarrekeningen maar onder ‘Overige documenten’ -> buitenlandse deponering (indeling Company.Info) of ‘Documenten’ -> jaarrekeningen - buitenlandse deponering (indeling handelsregister). We vertrouwen u hiermee van dienst te zijn.