4 minuten leestijd 27 sep. 2019
'Samenwerken, daarin schuilt onze kracht.' | Jaarverslag

“Samenwerken, daarin schuilt onze kracht”

Door Coen Boogaart

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Verbindend. Inspirerend. Transparant. Open blik, met oog voor EY’s maatschappelijke rol.

4 minuten leestijd 27 sep. 2019

Het afgelopen boekjaar is overwegend goed te noemen. Na een periode waarin de organisatie onder een loep lag, ziet Coen Boogaart een groeiende cohesie.

“We hebben alle reden om met een goed gevoel terug te kijken op het afgelopen jaar. En ook om het komend jaar vol vertrouwen tegemoet te zien. We hebben goede prestaties neergezet, zeker als je in ogenschouw neemt hoe dynamisch de omgeving is waarin we opereren. Met elkaar en als organisatie hebben we flinke stappen gezet. In ons kwaliteitsprogramma hebben we voortgang geboekt, de medewerkerstevredenheid komt op een aantal vlakken hoger uit, en onze klanten geven ons in onderzoeken positieve feedback. Daar zijn we blij mee, maar dat betekent niet dat we achterover leunen. Het speelveld verandert continu, met veel technologische vernieuwingen en zeer ingrijpende geopolitieke ontwikkelingen. Om dit het hoofd te bieden, moet je beschikken over de beste mensen en succesvol blijven inspelen op de markt. Er moet bovendien vertrouwen zijn in het leiderschap van de partners. Ik denk dat we het afgelopen jaar hebben laten zien dat we sterk presteren op deze drie belangrijke punten en we blijven daar met z'n allen keihard aan werken.”

En dat is terug te lezen in de resultaten?

“De omzet is gestegen met 5%, ja, maar je moet ook achter die cijfers kijken. We moeten meegaan met die veranderingen en fors investeren. Een van de grootste successen van de laatste tijd vind ik hoe we ons hebben ontwikkeld in de digitalisering en innovatie. We hebben veel baat gehad bij de overname van consultancybedrijf VODW: onze service line Advisory beschikt nu over een grote groep specialisten in digitale transformatie. We hebben er nieuwe markten mee aangeboord en het heeft ons nieuwe klanten opgeleverd. En in ons innovatiecentrum EY wavespace™ werken onze specialisten samen met cliënten aan vernieuwende oplossingen. Daar blijven we in investeren. We hebben behoorlijke stappen gezet. We zijn ook veel zichtbaarder geworden op dat gebied; medewerkers bloggen en vloggen er ook over.”

Het gaat goed met de adviestakken van het bedrijf?

“De groei zet door in de service lines Tax, Advisory en Strategy and Transactions, met Advisory als koploper. De belastingadviseurs staan onze cliënten bij in de veelheid aan nieuwe wetgeving in verscheidene landen; veel bedrijven worstelen hiermee en hebben dringend behoefte aan gedegen advies en technologische oplossingen. Bij onze Strategy and Transactions zien we een sterke groei in de vraag naar strategisch en financieel advies aan eigenaren en aandeelhouders. Assurance heeft afgelopen jaar ook weer een goede ontwikkeling doorgemaakt. De assurance-dienstverlening blijft zeer relevant, die groeit door.”

Eindelijk kan de vlag weer voorzichtig uit?

“Ik ben positief gestemd. De laatste paar jaren lagen onze assurance-diensten – en daarmee in feite onze hele organisatie – onder een vergrootglas. Daar zijn we samen goed uitgekomen, ik zie een groeiende en sterke interne cohesie. We hebben goed naar onszelf gekeken, we hebben geleerd en we hebben onszelf verbeterd. We zijn een lerende organisatie, het is een continu proces.”

Er is ruimte voor verbetering?

“Altijd. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Er wordt soms gesproken over het ‘familiegevoel’ binnen EY. Dat is prima, dat toont verbondenheid, maar we moeten scherp blijven. Je moet elkaar altijd kunnen aanspreken op fouten en verantwoordelijkheden. Dat gebeurt ook, we zitten erbovenop: we blijven medewerkers leren dat faire feedback geen aanval is, maar juist helpt. Het zal ons nog sterker maken. Het zit 'm in goede samenwerking, die ook onderdeel is van ons kwaliteits- en verbeterprogramma Step Change to Quality: hoe richt je je organisatie zodanig in dat je het beste uit je teams haalt? Hoe presteer je samen optimaal? Het is een hoofdthema in onze leiderschapstrainingen en van ons Highest Performing Teams-programma.”

Samenwerking kan ook erg complex zijn – zoveel specialismen, zoveel mensen.

“De maatschappij zelf is complex en wordt steeds complexer. Onze cliënten staan voor nieuwe, ingewikkelde vraagstukken. De digitalisering zet verder door, we zitten midden in de energietransitie, de vergrijzing zal gevolgen hebben. Bedrijven zullen verantwoording moeten afleggen over tal van zaken, denk aan de belasting die ze afdragen. Wat dragen ze bij aan de waardecreatie op de lange termijn? Het is onze taak hen ook daarbij te begeleiden. Daarvoor hebben we de multidisciplinaire expertise in huis. Ons werk, onze bijdrage aan de maatschappij, verandert dus ook. Thema's als duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en cybersecurity staan bij bedrijven hoog op de agenda en nemen dus in onze dienstverlening een centrale positie in.”

Is EY daar volledig klaar voor?

“Multidisciplinaire samenwerking is verweven in onze cultuur, daarin schuilt onze kracht. We werken over disciplines en zelfs over landsgrenzen heen om cliënten optimale, betrouwbare diensten te bieden. Je hebt altijd anderen nodig. Je kunt een superbriljante specialist zijn, maar als je je niet ten dienste kunt stellen van een team, loopt het ergens vast. Het is ook niet iets wat nu plotsklaps opduikt. We zien dat de controle van de jaarrekening een enorme inzet vereist van specialisten die geen accountant zijn: door de bank genomen nemen zij de laatste jaren 10 tot 30 procent van het totaalaantal uren van de controle in beslag. Kijk maar eens naar de Tax Cuts and Jobs Act, het belastingplan van president Trump. Dat heeft grote gevolgen voor multinationals overal ter wereld, daar heb je echt vakkennis uit diverse hoeken voor nodig. Al die specialismen, al die mensen met eigen persoonlijkheden moet je samen kunnen brengen.”

Alles onder één dak. Misschien is de Commissie Toekomst Accountancysector, ingesteld door de minister van Financiën, daar iets minder enthousiast over?

“Dat zou kunnen, dat moeten we zien. De commissie doet onderzoek naar de organisatiestructuur en werkwijze van de kantoren in de Nederlandse accountancypraktijk. In een paper voor de commissie hebben we al benadrukt dat we bijvoorbeeld geloven in het multidisciplinaire samenwerkingsmodel. Daarmee kunnen we het maatschappelijk belang het beste dienen. De bundeling van expertises creëert meerwaarde voor onze cliënten en de maatschappij. Samen komen we verder, zo eenvoudig is het eigenlijk.”

Hoe overtuig je de buitenwereld daarvan?

“Blijven uitleggen, blijven praten. Ik leg graag uit wat we doen, wat onze verantwoordelijkheden zijn, met welke wettelijke kaders we te maken hebben. We spreken bijvoorbeeld regelmatig met Tweede Kamerleden, journalisten en beleggersvertegenwoordigers, we hebben rondetafelgesprekken met commissarissen, haardvuursessies met beleidsmedewerkers over actuele belastingonderwerpen. We doen veel op dat gebied.”

'Ramen en deuren open' – daar maakte je je eerder al sterk voor. Is dat gelukt?

“Daar ben ik van overtuigd. We zijn een behoorlijk transparante organisatie geworden. En waarom ook niet? We hebben helemaal niets te verbergen. Onze nieuwe, open receptie in Amsterdam symboliseert dat mooi. Waar mogelijk steken we de hand uit naar stakeholders. Ik meen het oprecht als ik zeg dat we midden in de maatschappij willen staan.”

Voor ons is iedereen gelijk, dat hoort bij de waarden van EY
Coen Boogaart
EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Aan de populariteit als werkgever ligt het toch niet?

“Nee, we doen het enorm goed onder de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. EY Nederland scoort ook goed op digitaal gebied. In de accountancy-sector hebben we nog wel terrein te winnen, daar is de aantrekkelijkheid van het vak in het geding. De sector staat niet in een goed daglicht, dat speelt mee. We zien een terugval in het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de accountantsopleidingen en er vertrekken te veel externe accountants. Dat heeft echt te maken met de onzekerheid over de ontwikkelingen binnen het beroep. Velen kiezen dan liever voor een andere carrière. We verliezen daardoor capaciteit. En niet alleen wij, maar de hele sector. Gezamenlijk moeten we dat imago en de aantrekkelijkheid van het vak bewaken.”

Speelt in algemene zin ook de werkdruk een rol?

“Het valt niet te ontkennen dat met name de nieuwe generatie de werkdruk als een probleem ervaart. Maar werkdruk is een probleem met vele gezichten. We eisen veel van onze mensen, dat klopt, er wordt hard gewerkt bij EY. Maar het gaat ook om zelfontplooiing en zelfontwikkeling buiten EY en het niets willen missen in het leven. Sociale media spelen daarin een belangrijke rol. Een druk, spannend en intensief privéleven leiden én tegelijk werken bij een organisatie als EY zorgt voor die druk. Desalniettemin zijn we hier nadrukkelijk mee aan de slag gegaan. We helpen onze mensen om te gaan met die druk. Het welbevinden van onze mensen staat altijd voorop.”

Kwaliteit van de dienstverlening is leidend...

“Absoluut. Altijd. Ons kwaliteitsprogramma maakt goede voortgang in onze organisatie. Dat is de basis van onze processen en dienstverlening; we houden voortdurend in de gaten hoe het werkt en sturen bij waar nodig. Focus op kwaliteit, in alles wat we doen.”

Samenvatting

Het afgelopen boekjaar is overwegend goed te noemen. Na een periode waarin de organisatie onder een loep lag, ziet Coen Boogaart een groeiende cohesie.

Over dit artikel

Door Coen Boogaart

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Verbindend. Inspirerend. Transparant. Open blik, met oog voor EY’s maatschappelijke rol.