6 minuten leestijd 30 september 2020
Samen door de crisis

Samen door de crisis

Door Jeroen Davidson

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.

6 minuten leestijd 30 september 2020
Related topics Jaarverslag

EY Nederland sluit het boekjaar op meerdere fronten goed af.

Tot maart van dit jaar zag het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2020 er zeer positief uit. De bedrijfsresultaten waren uitstekend, de vooruitzichten veelbelovend, en de omzet ontwikkelde zich geheel in lijn met onze plannen. Vanuit de markt was er grote vraag naar onze diensten. Iedereen werkte onverminderd hard om een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten. Onze maatschappelijke activiteiten lagen op schema en de situatie zag er over het algemeen heel goed uit.

En toen was daar, na acht maanden, opeens een nieuwe, totaal onverwachte realiteit. Niet alleen voor EY, maar voor heel Europa. In eerste instantie voelde de COVID-19 pandemie als een ver-van-mijn-bedshow, een probleem dat ons niet zou bereiken. Maar toen bleek dat het virus heel snel dichterbij kwam, was er geen tijd om achterover te leunen en af te wachten.

Lees hier meer over de resultaten van het afgelopen boekjaar en hoe we langetermijnwaarde creëren voor onze mensen, onze klanten en de maatschappij.

In korte tijd is EY toen overgegaan van een kantoororganisatie naar een thuiswerkorganisatie. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers staan voor ons op de eerste plaats; we hebben dan ook direct maatregelen getroffen om deze te kunnen garanderen. Werkend vanuit huis konden we onze dienstverlening aan onze klanten voortzetten. Zonder de inzet van onze EY-collega’s zou dit absoluut niet mogelijk zijn geweest. De bindende kracht van een partnerorganisatie heeft zich wederom volop bewezen. Teams werden plotseling ‘verspreid en verbonden’. Al onze partners hebben de schouders eronder gezet en hun ondernemersgeest getoond. Niet alleen hebben ze zich geweldig ingespannen voor het welzijn van hun teams, ze hebben daarnaast ook de vinger aan de pols weten te houden bij onze klanten en hen regelmatig gesproken over de zorgen die er bij hen leefden. 

Wellicht meer dan ooit heeft de focus van de EY-professionals gelegen op onze klant. We willen waar mogelijk een helpende hand bieden. Zo hebben we onder meer sessies georganiseerd met collega’s om ervaringen en best practices te delen en hebben we online seminars georganiseerd voor onze klanten.

Als EY hebben we ook best practices verzameld van andere organisaties om te zien hoe zij omgaan met deze bijzondere situatie. Vanuit de gedachte dat een crisis zoals deze drempelverlagend werkt om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen, hebben we elke dag een coronabericht gestuurd naar al onze medewerkers. We kregen hier positieve feedback op. Daar bleek uit dat er grote behoefte was aan duidelijke, integere en consistente communicatie over de maatregelen die we moesten nemen om de impact van het virus te beperken. Daarmee vergroten we ook de bereidheid om deze maatregelen te accepteren.

We hebben daarnaast scherp oog gehad voor hoe het onze medewerkers verging in hun thuiswerksituatie. In sommige gevallen hebben we ons extra ingespannen om ervoor te zorgen dat mensen hun werk konden blijven doen, soms op andere werktijden.

Ondanks dat de meeste van onze EY kantoren (en die van onze relaties) letterlijk op slot gingen, was er een groot gevoel van verbondenheid met klanten en collega’s. Een crisis brengt soms het beste in mensen naar boven, en dat hebben we bij EY gelukkig ook mogen ervaren. De stroom aan ideeën en initiatieven, gericht op hoe we elkaar konden helpen, was enorm. De samenwerking tussen de diverse service lines is versterkt. Meer dan ooit ligt de focus van de EY-professionals op onze klant. We zijn volledig toegewijd om hen door deze moeilijke tijden te helpen. We hebben speciale sessies georganiseerd voor onze medewerkers om ervaringen en oplossingen te delen. Daarnaast hebben we online seminars georganiseerd voor onze klanten en hebben we veel nuttige informatie gedeeld via internet.

Vanaf juni leek het aanvankelijk makkelijker te worden om waar nodig terug te keren naar kantoor. Velen van ons waren maar wat blij om elkaar weer in levenden lijve tegen te komen. Niet iedereen bleek een geschikte thuiswerkplek te hebben, en nog los daarvan, voor sommige mensen was het een uitdaging om de motivatie vanuit huis continu hoog te houden. In meer algemene zin kunnen we stellen dat het van belang is een balans te vinden tussen werken vanuit huis of op kantoor. Om deze reden beschouwen we de huidige situatie als een kans om nieuwe inzichten te verwerven en om meer en beter gebruik te maken van nieuwe connectiviteitsoplossingen. We hebben een werkgroep opgericht die onderzoekt wat de organisatie kan leren van de afgelopen maanden en wat we anders zouden kunnen doen in de toekomst.

Zonder enige twijfel zal COVID-19 een blijvend effect hebben op onze economie. De negatieve gevolgen van de pandemie beginnen zichtbaar te worden in zowel de publieke als de private sector. De schuldenlast neemt hand over hand toe, in lijn met de stijgende werkloosheid. Het is pijnlijk om te zien hoe de crisis een zware tol eist van de jongere generaties hier in Nederland en in andere landen. Dit geldt zowel voor jonge mensen die op dit moment hoger onderwijs volgen als voor hen die hun eerste voorzichtige stappen zetten op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn op dit moment uiterst voorzichtig, en dit zal ongetwijfeld, in elk geval op de korte termijn, van invloed zijn op de werkgelegenheid en kansen op de arbeidsmarkt.

Hoewel de Nederlandse economie zich volgens de voorspelling in 2021 zal herstellen van de huidige recessie, zal het waarschijnlijk nog lange tijd duren voor we weer kunnen spreken van ‘business as usual’. Het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen hebben een flinke knauw gekregen, en sommige industrieën zullen meer tijd nodig hebben om te herstellen dan andere. Daar komt bij dat internationale toeleveringsketens erg kwetsbaar zijn, doordat deze te maken hebben met een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid. Dit zal op zijn beurt de wereldeconomie nog verder negatief beïnvloeden, en ook onze klanten en daarmee onze eigen service lines zullen hier de komende weken en maanden de nadelige effecten van ondervinden.

EY is altijd een veerkrachtige organisatie geweest.  Wel moeten we ons voorbereiden op de complexe uitdagingen die het komende boekjaar met zich mee zal brengen. Als bestuur zien we naast de vele uitdagingen ook wel degelijk kansen. Het is van belang dat het bedrijfsleven het momentum benut om een nieuw evenwicht te vinden tussen economie, individueel welzijn en milieu. EY Nederland onderschrijft daarom het Green Recovery Statement, een door inmiddels bijna 300 bedrijven ondertekend pleidooi voor een duurzaam herstel van de economie na de coronacrisis. Het Statement sluit naadloos aan bij de ambitie van EY om zich sterk te maken voor een duurzame ontwikkeling van het bedrijfsleven.

EY Nederland sluit het boekjaar op meerdere fronten goed af. Dankzij de toewijding en de hoge mate van professionaliteit van onze partners en al onze medewerkers hebben we deze prestatie kunnen neerzetten in een jaar dat we niet snel zullen vergeten.

Samenvatting

EY Nederland sluit het boekjaar op meerdere fronten goed af. Ik wil mijn trots uitspreken over de prestatie die we samen hebben neergezet in een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 

Lees hier meer over de resultaten van het afgelopen boekjaar en hoe we langetermijnwaarde creëren voor onze mensen, onze klanten en de maatschappij.

Over dit artikel

Door Jeroen Davidson

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.

Related topics Jaarverslag