5 minuten leestijd 30 september 2021

Een primeur: EY heeft assurance afgegeven bij het Human Rights Report 2020 van ABN AMRO.

Hoe EY maatschappelijke waarde toevoegt aan Human Rights Report ABN AMRO

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

5 minuten leestijd 30 september 2021

Een primeur: EY heeft assurance afgegeven bij het Human Rights Report 2020 van ABN AMRO.

In het kort

  • Kenmerken van een goed mensenrechtenverslag zijn balans en transparantie.
  • ABN AMRO heeft EY assurance gevraagd bij het Human Rights Report van 2020.
  • De focus van het verslag is gebaseerd op de bepaling van de ‘salient human rights issues’ en het managen van deze risico’s.
  • De assurance is uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht, onder meer op basis van de NV COS-standaarden.

Een team van vijf mensen klaarde de klus en laat hiermee zien dat assurance-providers ook op het gebied van mensenrechten actief moeten en kunnen zijn.

ABN AMRO brengt sinds 2016 tweejaarlijks een rapportage uit over het identificeren en managen van de risico’s rond mensenrechten. Over de rapportage over 2020 heeft EY assurance afgegeven. Het is voor het eerst dat dit in Nederland gebeurt. Tekenend partner Jan Niewold (Partner Climate Change & Sustainability Services) en engagement manager Alex Jöersen (Manager Assurance Climate Change & Sustainability Services) schetsen de achtergronden rond deze opdracht.

Hoe belangrijk is de assurance bij dit mensenrechtenverslag van ABN AMRO?

Jan Niewold: “Heel belangrijk. ABN AMRO heeft grote impact op de samenleving vanuit diverse rollen: als werkgever, inkoper, dienstverlener, kredietverstrekker en beleggingsdienstverlener. In al die rollen bestaat risico op mensenrechtenschending. Denk aan kinderarbeid en moderne slavernij of aan intimidatie op de werkplek en discriminatie. Wanneer je als bank transparant vertelt hoe je die risico’s in kaart brengt en vervolgens beheerst en daar assurance bij vraagt, zet je een grote stap. Het is echt innovatief.”

Alex Jöersen: “De maatschappij neemt niet meer klakkeloos aan wat een organisatie over zichzelf zegt. Met een assurance-rapport kun je aantonen dat informatie betrouwbaar is. Standaarden voor sociale kwesties waarover bedrijven moeten rapporteren, worden steeds verder ontwikkeld. We helpen steeds meer klanten bij het opstellen van hun rapportages hierover en helpen ook de samenleving door onze controle op de betrouwbaarheid van rapportages.”

Het is belangrijk dat we als accountants het topic mensenrechten durven beetpakken
Jan Niewold
Partner Assurance EY Climate Change & Sustainability Services

Waarin verschilt deze assurance met die bij andere verslagen?

Jan Niewold: “Omdat we voor het eerst assurance afgaven bij een mensenrechtenverslag, hadden we geen historisch referentiekader. Je moet dan eerst vaststellen of je zo’n opdracht kunt uitvoeren. Is de informatie van voldoende niveau en kun je die controleren? ABN AMRO rapporteert al langer over mensenrechten en de maturity was voldoende. Voor de normering voor het opstellen van het verslag lag het UN Guiding Principles Reporting Framework voor de hand.”

Alex Jöersen: “In het UN Guiding Principles Reporting Framework wordt gesproken over ‘salient human rights issues’. Dat zijn de onderwerpen waarbij het risico op misstanden bij mensenrechten het grootst is en de organisatie de meeste impact heeft. Salient human rights issues kunnen ontstaan als gevolg van eigen bedrijfsactiviteiten, producten en diensten, of via zakelijke relaties in andere plekken in de waardeketen.” 

Jan Niewold: “De assurance-opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht, onder andere op basis van de NV COS-standaarden, die gebruikelijk zijn voor assurance-opdrachten in Nederland. Daarnaast hebben we uit andere standaarden dingen gefilterd die relevant waren voor dit topic, maar onze verklaring hebben we afgegeven over de gebruikelijke standaarden.”

Alex Jöersen: “De standaarden die ABN AMRO gebruikt voor de rapportage waren voor ons ook relatief nieuw. Maar de assurance-standaarden en de EY-methodologie waren hetzelfde als bij andere opdrachten. Bij duurzaamheidsopdrachten zijn we inmiddels gewend om de vertaalslag naar andersoortige informatie te maken. Die informatie is per klant ook totaal verschillend. De stap naar mensenrechten is dus enerzijds groot, maar anderzijds ook niet.”

Waaraan voldoet een goed verslag over mensenrechten?

Alex Jöersen: “Belangrijke factoren zijn transparantie en balans. Een organisatie moet niet alleen de positieve kanten belichten, maar een realistisch beeld geven. Het verslag moet transparant zijn over waar nog verbetering mogelijk is en waar de organisatie mee bezig is. Het in de praktijk brengen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights is een doorlopend proces waarbij altijd verbetering mogelijk is.”

Jan Niewold: “EY spreekt geen oordeel uit over het absolute niveau van mensenrechten. Dat is onmogelijk. Maar het bedrijf rapporteert over de progress. In de UN Guiding Principles staat: ‘know’ en ‘show’ hoe je je mensenrechtenimpact managet. De stakeholderdialoog is extreem belangrijk om de maatschappelijke impact te onderzoeken. Het moeilijke is: die impact kan direct of indirect zijn, op het niveau van betrokkenheid en in de tijd. Financier je als bank een activiteit die onverhoopt, maar direct een mensenrechtenprobleem veroorzaakt, dan is het probleem duidelijk. Maar verleen je krediet aan bedrijven met onderaannemers die hun medewerkers slecht behandelen, dan is mensenrechtenschending veel lastiger te identificeren.” 

Had EY voldoende kennis in huis?

Alex Jöersen: “Het was verbluffend om te zien hoeveel kennis er bij EY is. We hadden én parate kennis binnen het team, en ook ons kwaliteitsteam PPD hebben we betrokken.”

Jan Niewold: “We hebben het beste uit onze organisatie gehaald. Maar met alleen kennis ben je er niet: je moet ook de juiste vragen stellen en herkennen wanneer je moet doorvragen. ABN AMRO had al veel kennis van mensenrechten. Dat is een basisvoorwaarde voor een goede vervulling van een assurance-opdracht. Je hebt de kwaliteit van de hele keten nodig. Met assurance zit je aan het eind, en als de kwaliteit aan de voorkant niet sterk genoeg is, red je het niet. Bij innovatie kijk je wat er binnen de kaders mogelijk is, maar uiteindelijk moet je hetzelfde niveau van assurance verlenen als bij andere opdrachten.”

Het was verbluffend om te zien hoeveel kennis er bij EY is
Alex Jöersen
Alex Jöersen

Hoe kijken jullie hierop terug?

Alex Jöersen: “Het was fijn om aan te werken, ik kreeg er veel energie van. Je ziet hierin de toegevoegde waarde van ons werk voor de maatschappij. Als accountant ben je de vertrouwenspersoon van de samenleving. Door de groeiende vraag in de samenleving naar informatie over duurzaamheid en mensenrechten is het de verantwoordelijkheid van een accountant om deze informatie te controleren. Er is veel ontwikkeling gaande en als accountant moeten we echt mee in deze veranderende wereld.”

Jan Niewold: “Het is belangrijk dat we als accountants het topic mensenrechten durven beetpakken. EY heeft een maatschappelijke rol, en als er íéts maatschappelijk is, zijn het wel mensenrechten. Het was een mooie ervaring voor ons allemaal. Als je in je vak iets kunt betekenen om het verder te brengen en het wordt als zodanig ervaren, is dat mooi.”

Samenvatting

EY heeft voor het eerst in Nederland assurance afgegeven bij een mensenrechtenverslag. Dit verslag over 2020 heeft ABN AMRO uitgebracht. Met een bundeling van kennis en onderzoek en een innovatieve aanpak heeft het EY-team deze klus geklaard. Hiermee voegt EY maatschappelijke waarde toe en is een nieuwe stap gezet in de functieomslag die assurance providers maken van financiële naar maatschappelijke dienstverleners.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten