7 minuten leestijd 30 sep. 2021

EY Nederland bewijst zich als veerkrachtige, flexibele organisatie, met medewerkers die zonder aarzeling hun verantwoordelijkheid nemen.

Vooruitkijken met vertrouwen

Door Jeroen Davidson

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.

7 minuten leestijd 30 sep. 2021

EY Nederland bewijst zich als veerkrachtige, flexibele organisatie, met medewerkers die zonder aarzeling hun verantwoordelijkheid nemen.

In het kort

  • De service lines Assurance en Tax & Law toonden zich uitermate weerbaar, met bestaande en nieuwe klanten.
  • Strategy and Transactions is goed ingesprongen op de enorme vraag uit de markt.
  • Consulting heeft na reorganisatie een stevige praktijk kunnen neerzetten. De omzet komt ongeveer uit op het niveau van vorig jaar.

Wie had begin 2020 kunnen bedenken dat een virus anderhalf jaar later nog steeds een groot deel van ons leven zou beheersen? Ik zeker niet. En met mij velen. Ook al zien we dat de vaccinatiecampagnes hun vruchten afwerpen, COVID-19 is er nog steeds en de gezondheidscrisis is nog niet voorbij. We werken we nog steeds voor een groot deel vanuit huis en we zien elkaar fysiek nog steeds veel minder dan voor de coronacrisis.

Toch is de tijd aangebroken om te constateren dat onze onderneming de pandemie goed heeft doorstaan. Ik voel een grote mate van trots en dankbaarheid als ik zie hoe EY'ers zich hebben aangepast aan de nieuwe, ongebruikelijke omstandigheden en hoe we samen de hele organisatie optimaal hebben kunnen laten functioneren en door zijn gegaan met het bedienen van onze klanten. Dat is lang niet altijd eenvoudig geweest. Denk aan de ouders die thuiswerkten terwijl de kinderen niet naar school konden, jongere medewerkers die niet altijd kunnen beschikken over een geschikte werkruimte, of gewoonweg, aan iedereen die de interactie met collega's en anderen missen.

We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. EY Nederland heeft zich meer dan ooit bewezen als een veerkrachtige, flexibele organisatie, met medewerkers die zich ondanks de uitdagende omstandigheden volledig blijven inzetten en zonder aarzeling hun verantwoordelijkheid nemen – ook op afstand. En dat niet alleen binnen EY zelf, maar ook in de samenwerking met klanten. We zijn erin geslaagd om gedurende de hele pandemie hetzelfde hoge kwaliteitsniveau van onze dienstverlening te handhaven dat de samenleving van ons verwacht.

Veerkracht in lastige tijden

Onze service lines Assurance en Tax & Law toonden zich uitermate weerbaar: ze konden niet alleen bestaande klanten vasthouden, maar hebben ook nieuwe weten te werven. Strategy and Transactions is goed ingesprongen op de enorme vraag vanuit de markt en Consulting heeft na reorganisatie een stevige praktijk kunnen neerzetten. De omzet komt ongeveer uit op het niveau van vorig jaar, met een hogere productie en minder externe kosten, en dat is zeker in deze tijden goed te noemen. De kosten waren lager: er is minder gereisd, en we hebben meer werk gedaan met, naar verhouding, minder mensen.

Onder andere dankzij diverse kostenbesparingen hebben wij nagenoeg al onze mensen kunnen behouden. We konden, zij het op een iets lager pitje, doorgaan met de werving en selectie van nieuwe talentvolle professionals. Dat is nodig, want we zijn van plan verder te groeien. Verder zijn tal van trainingen gegeven – veelal online uiteraard, maar dat bleek in de meeste gevallen zeer goed uit te pakken: iedereen kon er thuis zelf zijn moment en snelheid voor kiezen.

Tegelijkertijd besef ik dat we ons in een bevoorrechte positie bevinden. In een andere hoedanigheid heb ik van dichtbij gezien wat de pandemie met vele weken en maanden van verplichte bedrijfssluiting voor onze culturele sector heeft betekend. Met name voor deze sector en de bredere samenleving hoop ik dat we inderdaad snel terug kunnen keren naar een volledig open samenleving.

We nemen positieve punten mee uit de COVID-19 crisis. We kunnen af met minder reizen, zowel internationaal, van kantoor naar kantoor, als woon-werkverkeer. Alle dagen op kantoor werken is verleden tijd. De 'hybride' werkweek is de toekomst, met een paar dagen thuis en een paar dagen op kantoor (bij ons en bij de klant). Daardoor krijgen onze medewerkers meer flexibiliteit en autonomie. De kantoren zullen een andere functie krijgen: die worden veel meer een plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar te overleggen als dat nodig is of als daar behoefte aan is. Het kantoor in Den Haag, dat we aan het verbouwen waren, hebben we hier al op ingericht. En, belangrijk, dit beleid helpt om onze klimaatdoelstellingen te halen, een netto zero CO2-uitstoot in 2025.

Environment, social en governance (ESG) thema's, zullen binnen en uiteraard buiten de EY-organisatie sterk aan belang winnen. Organisaties zullen op dit gebied voor ingewikkelde uitdagingen komen te staan: er komt meer regelgeving, er wordt meer transparantie geëist, bijvoorbeeld over de duurzaamheid van de hele toeleveringsketen. Rapporteren over ESG is voor bedrijven een grote uitdaging – hoe ver ga je om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen? EY heeft daarin een belangrijke taak te vervullen, daar liggen kansen voor met name Consulting en Assurance. En bij Tax denken we mee over onder meer milieubelastingen en het vestigingsklimaat van Nederland. En wat doet EY zelf? We hebben besloten om ons wagenpark vanaf 2022 te elektrificeren als onderdeel van onze wereldwijde ambitie om in 2025 netto CO2-neutraal te worden. We hebben duidelijk geleerd van het afgelopen jaar dat we kunnen volstaan met minder reizen.

Onze toegevoegde waarde

EY heeft een schat aan kennis in huis en die delen we ook. We moeten ook onze visie gaan delen en onze toegevoegde waarde laten zien aan de buitenwereld. EY wil uitblinken door zijn kennis en kunde en door zijn thought leadership. Een voorbeeld daarvan is EY Society’: we zijn dit netwerk begonnen om ook organisaties met een maatschappelijke taak, zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, te ondersteunen.

We zijn een consulting transformatiecampagne gestart 'Eerst luisteren, dan Transformeren'. Als we één ding hebben geleerd van het begeleiden van succesvolle transformaties, dan is het wel dat elke organisatie uniek is. Daarom komen EY-consultants niet aanzetten met moeilijke teksten over transformeren, maar beginnen ze met goed te luisteren. We hebben zeer positieve feedback gekregen op deze campagne. En we zijn trots op ons 'EY Entrepreneur of the Year-programma', dat in 2021 in Nederland zijn 25-jarig bestaan viert. Met deze prestigieuze ondernemersprijs zetten we innovatief ondernemerschap nadrukkelijk in de schijnwerpers en stimuleren we ondernemers om het beste uit zichzelf, hun klanten en hun medewerkers te halen.

Het is goed de blik weer meer naar buiten te richten. We zijn met veel interne zaken bezig geweest: met verbeteringen die we moesten doorvoeren, met de organisatie die we beter konden structureren met helderder communicatielijnen. Wat dat betreft hebben we veel te danken aan mijn voorganger, Coen Boogaart, die 30 juni – na maar liefst 36 jaar EY – met pensioen is gegaan. De vijf jaar dat hij aan het roer stond, heeft EY Nederland een aantal grote kwaliteitsslagen kunnen maken. Het is ook dankzij deze herstructureringen dat er bij het begin van de coronacrisis een organisatie stond die heel wat aankon. Ik ben daar Coen zeer erkentelijk voor, alsook natuurlijk de andere zeer betrokken en gedreven bestuursleden die zijn teruggetreden: Rob Lelieveld, Nico Pul en Mirjam Sijmons.

Om in Coens geliefde zeiltermen te blijven: we zijn van zwaar weer in rustiger vaarwater beland. Wat niet wil zeggen dat er geen werk meer aan de winkel is. We moeten de kwaliteit altijd verder verbeteren en van onze ervaringen leren; dit zal niet ophouden. Wat diversiteit en inclusiviteit betreft: we werken hard, maar er moet nog meer gebeuren om vrouwen en talenten met een andere culturele achtergrond aan te trekken en te behouden. Ook gaan we de samenwerking tussen onze service lines verder verbeteren, onder meer met onze geïntegreerde, multidisciplinaire teams.

We gaan EY nog sterker in de markt zetten, als ‘the most distinctive professional services firm’, op al onze expertises. De omgeving die daarvoor is gecreëerd, de nieuwe EY-regio Europ West, zal ons daarbij ondersteunen. Deze herziene indeling zal naar verwachting een aantal synergiën opleveren: meer samenwerking en een intensievere kennisuitwisseling met EY-professionals in de omringende landen en een beter geïntegreerde dienstverlening aan onze klanten.

Fit for the future

We zijn 'Fit for the future', de titel van het programma waarin we opgedane ervaringen hebben verwerkt in toekomstplannen en (technologische) vernieuwingen. En dat 'fit' is zowel overdrachtelijk als letterlijk bedoeld: tijdens de pandemie hebben we ons sterker dan ooit beseft hoe belangrijk het welzijn van onze mensen is. De aandacht daarvoor mag niet verslappen. We moeten allemaal echt blijven luisteren naar de ander – behalve naar onze collega's, ook naar onze klanten en al onze andere stakeholders. Met deze aanpak kunnen we blijven inspelen op de soms stormachtige ontwikkelingen die het bedrijfsleven en de samenleving als geheel raken.

Ik ben overtuigd van de kracht en het aanpassingsvermogen van onze onderneming. Want bovenal hebben we het afgelopen jaar geleerd dat onze mensen als vanzelf grote verantwoordelijkheden op zich nemen en eenieders vertrouwen verdienen. Dat is een rijkdom. Een nieuw bestuur kan zich niet beter wensen.

Samenvatting

EY Nederland heeft zich meer dan ooit bewezen als een veerkrachtige, flexibele organisatie, met medewerkers die zich ondanks de uitdagende omstandigheden volledig blijven inzetten en zonder aarzeling hun verantwoordelijkheid nemen – ook op afstand.

De 'hybride' werkweek is de toekomst, kantoren worden veel meer een plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar te overleggen als daar behoefte aan is. We gaan EY nog sterker in de markt zetten, als ‘the most distinctive professional services firm’, op al onze expertises. De omgeving die daarvoor is gecreëerd, de nieuwe EY-regio Europe West, zal daarbij helpen.

Over dit artikel

Door Jeroen Davidson

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.