9 minuten leestijd 20 december 2022

Maatschappelijke relevantie, dat is wat telt

Door Jeroen Davidson

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.

9 minuten leestijd 20 december 2022
Related topics Jaarverslag

In turbulente tijden is het EY Nederland gelukt een goed jaar te draaien. Dankzij het aanpassingsvermogen en de inzet van onze medewerkers heeft onze organisatie in 2021/2022 goed gepresteerd.

In het kort:

  • Het succes van EY Nederland is eerst en vooral te danken aan onze mensen.
  • ESG-thema’s staan hoog op de agenda.
  • Nieuwe kansen en groeimogelijkheden in zicht.

Toen ik een jaar geleden het stokje overnam als CEO van EY Nederland, dacht ik dat we het ergste van COVID-19 achter de rug hadden en dat mijn eerste jaar in dat opzicht gemakkelijk zou worden. Hoe anders kan het soms lopen. Weer kregen we te maken met lockdowns en andere beperkingen, waardoor we slechts sporadisch naar kantoor konden en elkaar tot maart nauwelijks zagen. En toen de coronacrisis goeddeels voorbij was, brak er in Europa een oorlog uit die enorm veel leed heeft veroorzaakt bij de mensen in Oekraïne en het leven in Europa en over de hele wereld in maatschappelijk en economisch opzicht flink op zijn kop heeft gezet.

We leven op zijn zachtst gezegd in moeilijke en uitdagende tijden. Toch kunnen we trots zijn op onze resultaten. Ik kan terugkijken op een goed jaar, waarin we onze rol in de samenleving verder hebben vormgegeven en onze cliënten goed van dienst zijn geweest in tijden die ook voor hen vaak behoorlijk turbulent waren, met onder meer stijgende prijzen en onzekerheid in de economie en op de arbeidsmarkt. Onze professionals van al onze service lines – Assurance, Tax, Strategy & Transactions en Consulting – stonden hen met raad en daad terzijde bij allerlei soorten transities, die al dan niet het gevolg waren van de pandemie. Dat wierp zijn vruchten af, zowel voor onze cliënten als voor ons. Tegelijkertijd konden we blijvend rekenen op de inzet van onze collega’s werkzaam in de Core Business Services (CBS). Zij zorgen voor het fundament onder onze dienstverlening.

Toewijding

Het succes van EY Nederland is eerst en vooral te danken aan onze mensen, die zich steeds weer hebben aangepast aan de uitzonderlijke situatie en onze dienstverlening al die tijd op een hoog peil hebben weten te houden. Ik ben me ervan bewust dat het thuiswerken en hybride werken veel van hen heeft gevraagd.

Mede om die reden hebben we het mentale en fysieke welzijn van onze mensen hoog op de agenda staan. Zo kunnen medewerkers in ons flexibele werkprogramma grotendeels zelf bepalen of en wanneer ze thuis of op kantoor werken. Iedereen kan deelnemen aan ons ‘Better Me Check In’-initiatief, dat onze mensen de mogelijkheid biedt om gesprekken te voeren met een externe coach. En om onze waardering te tonen (en als tegemoetkoming voor de hoge inflatie) hebben we alle salarissen tussentijds met eenzelfde bedrag verhoogd.

Dit alles past binnen de NextWave-strategie die EY wereldwijd nastreeft. ‘People value’ is een van de vier centrale pijlers van deze strategie, naast ’Client value’, ‘Social value’ en ’Financial value’. Uiteraard zijn we blij met onze financiële resultaten dit jaar, maar deze resultaten zijn alleen mogelijk omdat we waarde creëren voor onze mensen, onze cliënten en de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat we hierin slagen. De afgelopen jaren hebben we extra energie gestoken in de kwaliteit van onze dienstverlening en processen, en nu kijken we ook weer meer om ons heen. We hebben meer interactie met de wereld waarin we leven. Maatschappelijke relevantie, dat is wat telt.

ESG hoog op de agenda

ESG-thema’s (milieu, maatschappij en governance) staan hoog op de agenda van onze cliënten. We geven onze cliënten advies op dit vlak en helpen hen bij hun niet-financiële verslaglegging. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we ook zelf ons steentje bijdragen. Daarom richten we ons ook intern veel meer op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze verhoogde inzet op dit gebied levert meetbare resultaten op. Onze klimaatdoelstellingen zijn duidelijk: in 2025 willen we netto CO2 neutraal zijn.

Tijdens de COVID-19-pandemie ging onze CO2-uitstoot aanzienlijk omlaag omdat we minder reisden. We streven ernaar om onze uitstoot minimaal 35% onder het niveau van voor corona te houden. We reizen alleen als dat nodig is en nemen daarbij zo min mogelijk het vliegtuig. Buitenlandse reizen tot 400 kilometer gaan over het algemeen per trein. Eind 2025 zullen al onze leaseauto’s elektrisch zijn en we zijn al goed op weg om dat doel te verwezenlijken In het verslagjaar was 45% van ons wagenpark al elektrisch.

EY Nederland werkt ook intensief en vol overtuiging aan haar Diversity, equity & inclusiveness beleid: we hebben speciaal hiervoor een taskforce opgezet, met directe betrokkenheid van het bestuur. We voegen de daad bij het woord – ideeën en doelen alleen zijn niet genoeg. Netwerken binnen EY die de culturele en genderdiversiteit bevorderen en zich inzetten voor LGBTIQ+ krijgen daar budget en ondersteuning voor. EY biedt een veilige omgeving. Bovendien vormt diversiteit een verrijking voor onze werkplek.

Ons duurzaamheidsbeleid laat zien wat en wie we zijn en voor welke waarden we staan. Ruim 1400 medewerkers hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan een van de maatschappelijke activiteiten in het kader van ‘EY Ripples’. Met hun kennis en expertise kunnen zij een positieve impact hebben op het leven van anderen en op de samenleving.

Sponsor van kunst en sport

Zelf ben ik heel blij dat we een cultuurfonds hebben weten op te zetten. We steunen de cultuursector, die zwaar is getroffen door de pandemie, met gerichte financiële bijdragen. Ook zo kunnen we maatschappelijk relevant zijn. Kunst en cultuur moeten worden gekoesterd; zij bieden ons een andere, veelzijdigere kijk op de wereld. We zijn nu ook de hoofdsponsor van KNLTB Padel. Zo verbinden we onze naam aan een sport in opkomst die populair is onder de jongere generaties.

Dit past bij onze organisatie. We hebben de jongere generaties nodig: het personeelstekort is overal merkbaar, en de strijd om talent is fel. Maar als dynamische, aantrekkelijke werkgever weten we jongeren te trekken, ook voor beroepsgroepen die relatief nieuw zijn in onze branche, zoals dataspecialisten, technici en ESG-specialisten. Onze duurzaamheidscampagne ‘EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt.’ slaat duidelijk aan. Samen zijn we een kennisorganisatie, waarin we onze kennis zoveel mogelijk delen, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat onze mensen naast hun gewone werk onderzoek doen of lesgeven aan de universiteit. We staan vierkant achter wetenschappelijke onafhankelijkheid. Voor ons is het belangrijk om jonge mensen enthousiast te maken voor ons beroep, ook door hen te laten leren van mensen met praktijkervaring.

De aantrekkingskracht van het beroep en de kwaliteit van de dienstverlening worden ook bepaald door het ondernemingsklimaat in Nederland. Het is essentieel dat multinationals in Nederland blijven of zich hier vestigen. Deze grote bedrijven creëren niet alleen het ecosysteem waarin veel kleinere bedrijven kunnen floreren, maar zijn ook drijvende krachten achter de ontwikkeling van talent, omdat de ervaring die mensen opdoen door bijvoorbeeld te werken aan de audit van een grote multinational van onschatbare waarde is. We mogen dit ecosysteem niet kwijtraken: ieder van ons moet er aan werken om multinationals ervan te overtuigen om in Nederland te blijven. Het gaat er niet zozeer om bijvoorbeeld hoe hoog of laag de belastingtarieven zijn, maar om duidelijkheid. Het ondernemingsklimaat moet betrouwbaar en voorspelbaar zijn.

EY Nederland presteert goed, ondanks de vele uitdagingen. De omzet groeit dit boekjaar met 9%, van € 900 miljoen in 2020/2021 naar € 983 miljoen in 2021/2022. Mede door de gevolgen van de pandemie – met name door de afname van het aantal reizen – maken we nog altijd minder kosten dan vóór COVID-19. Consulting sprong eruit met een groei van bijna 30%. Ook onze andere service lines presteerden uitstekend en lieten een stevige groei zien: Assurance groeide net als in voorgaande jaren met bijna 6%, net als Tax, dat met 7% groeide. De groei bij Strategy & Transactions bedroeg ruim 4%.

Stap naar twee multidisciplinaire firma’s

Dit opvallende verschil in groei zien we bij EY overal ter wereld. Het is daarom niet verwonderlijk dat EY Global de eerste stappen heeft gezet om de firma om te vormen tot twee multidisciplinaire firma’s . Ik geloof in deze strategische keuze, gezien de toenemende regelgeving en de richting waarin de adviespraktijk in het bijzonder zich ontwikkelt. Dat is waar onze sector naartoe gaat. Deze ontwikkeling is in ieders belang. Door verder te gaan als twee afzonderlijke firma’s, mogelijk met een beursnotering voor de consultancytak, krijgt naar mijn mening iedereen volop nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Zoals onze Global Chairman Carmine Di Sibio tegen de EY-community zei: “Wij geloven dat we hierdoor meer kansen creëren voor jou, de kwaliteit van audit verhogen, cliënten meer keuze bieden en waarde creëren voor alle belanghebbenden.”

Een dergelijk ingrijpende verandering heeft tijd nodig. De komende maanden zal een en ander verder uitgewerkt moeten worden. Naar verwachting zullen de partners in Nederland begin 2023 over het plan stemmen. Naast onze partners en medewerkers betrekken we ook onze andere belangrijke stakeholders bij deze ontwikkelingen, waaronder toezichthouders, onze cliënten en uiteraard de Ondernemingsraad.

In mijn tweede jaar als bestuursvoorzitter zal dit uiteraard hoog – of zelfs bovenaan – op de agenda staan. Dit bepaalt de toekomst van onze organisatie en onze medewerkers evenals de relatie met onze cliënten en andere stakeholders.

140 jaar EY in Nederland

We kunnen dit gerust een mijlpaal in de geschiedenis van EY noemen. In januari 2023 vieren we dat EY als organisatie al 140 jaar in Nederland bestaat. Hieruit blijkt dat wij al heel lang bijdragen aan de Nederlandse maatschappij.

Het staat voor mij als een paal boven water dat EY, in welke hoedanigheid dan ook, nog vele jaren actief zal zijn in Nederland. Ik heb gezien hoe flexibel we zijn en hoe goed we ons kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Daar mogen we trots op zijn. Ik heb veel medewerkers in de verschillende vestigingen bezocht, van Maastricht tot Groningen, heb veel cliënten gesproken, en positieve en constructieve gesprekken gevoerd met het bestuur en de raad van commissarissen.

Daarom kan ik – nogmaals – onze medewerkers, mijn medebestuursleden en het ‘operating committee’ niet genoeg bedanken voor hun flexibiliteit, werk en inzet, en onze raad van commissarissen voor hun kritische vragen en advies. Ik wil ook onze vele partners en leveranciers bedanken, die ons helpen groeien. En uiteraard onze cliënten, voor het vertrouwen dat zij in ons blijven stellen. Elke dag weer – nu en in een toekomst vol nieuwe uitdagingen – zullen we bewijzen dat we dat vertrouwen waard zijn.

Samenvatting

De goede financiële resultaten van 2021/2022 konden we alleen realiseren door te investeren in het welzijn van onze mensen maar ook door waarde te creëren voor onze cliënten en de samenleving. Daar gaan we vol overtuiging mee door.

Over dit artikel

Door Jeroen Davidson

EY Nederland, Voorzitter raad van bestuur, Country Managing Partner

Geïnteresseerd. Analytisch. Vindt vertrouwen het belangrijkste dat er is.

Related topics Jaarverslag