Kunnen we op een andere manier ouder worden door betere gezondheidsconsumenten te worden? Kunnen we op een andere manier ouder worden door betere gezondheidsconsumenten te worden?

Door Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.

6 minuten leestijd 7 mei 2018

We worden gezonder oud dankzij technologische innovatie, ontwikkelingen in de gedragseconomie en toenemend consumentisme in de zorg.

We worden steeds ouder, met name dankzij verbeteringen in de levensverwachting voor mensen van 60 jaar of ouder. Over de hele wereld wordt grote vooruitgang geboekt in de verlenging van de levensduur. Het blijft echter een uitdaging om gezond oud te worden. Ouderdomsziekten hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van ouderen en de familie en vrienden die voor hen zorgen.

Preventie en vroegtijdige toegang tot zorg zijn essentieel om de kosten van ouderdomsziekten te beheersen. Hiervoor moeten individuele zorgconsumenten actief betrokken zijn bij hun gezondheid en moeten we ons richten op levenslang welzijn, niet alleen op de behandeling van ziekten. Deze mentaliteit wordt bevorderd door technologische innovatie, ontwikkelingen in de gedragseconomie en toenemend consumentisme in de zorg. Dit stelt mensen in staat om hun persoonlijke gezondheidsdoelen te bereiken.

Aansluiten, praten, verbinden

De consument wordt steeds mondiger, en wordt tegenwoordig in alle sectoren erkend als een factor van disruptieve verandering. Slimme shoppers in ontwikkelde markten zijn op zoek naar diensten op aanvraag, transparante prijzen en meer gemak. Hierdoor verandert de manier waarop de detailhandel, het bankwezen en producenten van consumentengoederen opereren. Diezelfde veranderingen worden langzaam maar zeker ook doorgevoerd in de zorg.

Zoals wordt beschreven in 'How will we disrupt aging before aging disrupts economic growth?' (Hoe transformeren we de vergrijzing voordat de vergrijzing de economische groei beperkt?) bestaat welzijn uit meerdere fysieke, sociale en materiële factoren. Dit wordt ondersteund door een recent onderzoek van EY: wanneer volwassenen van 18 jaar en ouder wordt gevraagd naar hun hoogste prioriteiten naarmate ze ouder worden, noemen ze factoren waaruit blijkt dat lichamelijke gezondheid slechts één aspect van het algehele welzijn is.

In het tweede deel van onze serie Engaged Aging betoogden we dat er dankzij nieuwe digitale en genetische innovaties oplossingen zullen komen om ziekten te detecteren voordat er symptomen optreden. Deze integratie van informatie en inzichten zal leiden tot een mentaliteit die gericht is op preventie. We zullen anders denken over en omgaan met onze gezondheid doordat we gezondheidsrisico's beter leren begrijpen op persoonlijk niveau.

De mogelijkheid om ziekten te ondervangen is natuurlijk een prachtig vooruitzicht, maar voorlopig nog wel toekomstmuziek. Er zijn echter verschillende manieren waarop bestaande technologieën of technologieën die nog in ontwikkeling zijn, op korte termijn kunnen bijdragen aan een levenslange, op persoonlijk niveau geoptimaliseerde gezondheid.

Gezond blijven

Er bestaan al medische apparaten en sensoren die de gezondheidsstatus kunnen controleren en de gegevens kunnen verzamelen die ons in de toekomst in staat zullen stellen ziekten te ondervangen. Deze slimme apparaten geven positieve feedback, zodat mensen op het juiste moment de juiste informatie, aanwijzing of oplossing aangereikt krijgen om gezond te blijven.

De gebruikte technologieën worden op verschillende manieren ingezet, maar de meeste van deze apparaten zijn ontworpen voor actieve, jonge mensen en worden verkocht met het idee dat er in ons allemaal een atleet schuilt. Welzijn voor senioren wordt nog onvoldoende benaderd met de nadruk op optimale individuele prestaties.

Behandeling van chronische ziekten

Door de consument gegenereerde gegevens zullen in de toekomst zorgen voor een beter beeld van het individuele risico op chronische ziekten. Op dit moment zijn er echter andere technologische mogelijkheden om de levens van mensen met chronische ziekten te verbeteren.

Bestaande oplossingen zoals elektronische gezondheidsdossiers, die kunnen helpen bij de klinische besluitvorming en die controle op afstand mogelijk maken, zorgen voor kostenbesparingen terwijl ze de toegang tot en de levering van intensieve zorg verbeteren. Daarnaast kan informatie dankzij oplossingen voor zorgeducatie precies op het juiste moment worden geleverd en op de doelen, communicatiestijl en specifieke situatie van het individu worden afgestemd.

Contacten

Een gebrek aan contact met andere mensen en met de rest van de wereld heeft grote gevolgen voor de gezondheid en de levensverwachting. Eenzaamheid wordt alom erkend als een probleem voor oudere volwassenen. Daarom proberen veel organisaties die essentiële diensten leveren, zoals maaltijd- of medicatievoorzieningen, tegelijkertijd kansen te creëren voor grotere sociale betrokkenheid.

Telecombedrijven en verzekeringsmaatschappijen kunnen een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe, op contact gerichte technologieën en diensten. Spelers in beide sectoren hebben belangrijke informatie over hun klanten en beschikken over de infrastructuur die hen directe toegang tot het huis geeft.

Gebruikerservaring

Nieuwe technologieën hebben alleen nut als ze daadwerkelijk worden gebruikt. Dit betekent dat ze een gebruiksvriendelijk ontwerp, een steile leercurve, direct zichtbare voordelen en de flexibiliteit moeten hebben om aan verschillende behoeften te voldoen. Deze technologieën worden pas schaalbaar wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • Platforms koppelen deze technologieën aan andere, gebruiksvriendelijke apparaten met een steile of helemaal geen leercurve
  • Gegevens worden op een passieve manier verzameld
  • Goed ontworpen interfaces maken communicatie tussen stakeholders mogelijk

De mogelijkheid om allerlei apparaten te integreren in één gebruikerservaring, zou een enorme stap vooruit zijn. Voor deze integratie is naar alle waarschijnlijkheid een platform vereist dat in een open-source-omgeving moet worden ontwikkeld.

Kansen en valkuilen bij de betrokkenheid van consumenten

Er is altijd sprake van menselijke variabelen, zoals de variatie in de behoefte, motivatie en drijfveren om technologie te bezitten, te gebruiken en aan te schaffen. Als we consumenten op een positieve manier betrokken willen houden, moet er rekening worden gehouden met een aantal factoren:

1. Inzicht in onze beslissingen

Hoewel onze beslissingen op regels zijn gebaseerd, zijn ze niet altijd strikt rationeel. In de gedragseconomie wordt dit ook wel hyperbolisch verdisconteren genoemd. In de praktijk houdt dit in dat we liever naar de bakker gaan dan naar de sportschool, of de gezondheidsvoordelen van stoppen met roken wegwuiven als we zelf roken.

We proberen onszelf te beschermen tegen verliezen, zelfs als dit betekent dat we kansen mislopen. Iedereen heeft ook een andere tolerantie voor risico's en onzekerheid. Zoals elke zorgverlener u kan vertellen, maken mensen die met dezelfde medische beslissing en feiten worden geconfronteerd, verschillende keuzes (waaronder de keuze om niet te beslissen).

2. Welzijn als traject

Gezond leven houdt in dat we ons hele leven lang letten op ons welzijn. Maar een leven duurt zo lang en het begrip 'welzijn' is zo abstract, dat we niet in staat zijn om dit doel op de lange termijn vast te houden. Individuen en hun zorgteams die gezond gedrag willen bevorderen, kunnen zich beter richten op kleine gedragsveranderingen die vol te houden zijn. Over het algemeen zijn mensen erg slecht in het veranderen van gedrag, tenzij er een duidelijke waarde of richtlijn is op basis waarvan ze hun voortgang kunnen meten.

3. De juiste prikkels

We kunnen een individu alleen de juiste begeleiding bieden bij zijn of haar gezondheidstraject als we de persoonlijke doelen en motivatie van de persoon begrijpen. Voor de hand liggende prikkels, zoals een financiële beloning of gewichtsverlies, zijn niet in alle gevallen voldoende. Mensen hebben over het algemeen moeite met het plannen van hun toekomst en het omgaan met zelfbeheersing. Daarom is het van essentieel belang dat we de juiste prikkels hebben die de huidige nadelen zwaarder doen wegen dan de toekomstige voordelen.

4. De kip(/robot) die vals alarm sloeg

In een oude fabel zorgt een kip voor veel paniek omdat ze rondbazuint dat 'de hemel uit de lucht valt', terwijl dat duidelijk niet het geval is. Veel van de huidige sensoren en andere 'zorgprikkels' zijn ontworpen met het oog op de lange termijn, maar moeten op korte termijn verandering stimuleren. De schijnbare urgentie van deze waarschuwingen, in combinatie met resultaten die zo ver in de toekomst liggen dat we ze nu niet waardevol vinden, kan er zelfs toe leiden dat we ze negeren.

Sensoren komen bijna op een punt waarop ze 'onzichtbaar' worden. Zorgprikkels kunnen hier ook baat bij hebben. Ze zijn mogelijk het effectiefst als we ons er maar net (of net niet) bewust van zijn, terwijl ze nog steeds voor de beoogde verandering zorgen.

We worden steeds ouder, met name dankzij verbeteringen in de levensverwachting voor mensen van 60 jaar of ouder. Over de hele wereld wordt grote vooruitgang geboekt in de verlenging van de levensduur. Het blijft echter een uitdaging om gezond oud te worden. Ouderdomsziekten hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van ouderen en de familie en vrienden die voor hen zorgen.

Preventie en vroegtijdige toegang tot zorg zijn essentieel om de kosten van ouderdomsziekten te beheersen. Hiervoor moeten individuele zorgconsumenten actief betrokken zijn bij hun gezondheid en moeten we ons richten op levenslang welzijn, niet alleen op de behandeling van ziekten. Deze mentaliteit wordt bevorderd door technologische innovatie, ontwikkelingen in de gedragseconomie en toenemend consumentisme in de zorg. Dit stelt mensen in staat om hun persoonlijke gezondheidsdoelen te bereiken.

Aansluiten, praten, verbinden

De consument wordt steeds mondiger, en wordt tegenwoordig in alle sectoren erkend als een factor van disruptieve verandering. Slimme shoppers in ontwikkelde markten zijn op zoek naar diensten op aanvraag, transparante prijzen en meer gemak. Hierdoor verandert de manier waarop de detailhandel, het bankwezen en producenten van consumentengoederen opereren. Diezelfde veranderingen worden langzaam maar zeker ook doorgevoerd in de zorg.

Zoals wordt beschreven in 'How will we disrupt aging before aging disrupts economic growth?' (Hoe transformeren we de vergrijzing voordat de vergrijzing de economische groei beperkt?) bestaat welzijn uit meerdere fysieke, sociale en materiële factoren. Dit wordt ondersteund door een recent onderzoek van EY: wanneer volwassenen van 18 jaar en ouder wordt gevraagd naar hun hoogste prioriteiten naarmate ze ouder worden, noemen ze factoren waaruit blijkt dat lichamelijke gezondheid slechts één aspect van het algehele welzijn is.

In het tweede deel van onze serie Engaged Aging betoogden we dat er dankzij nieuwe digitale en genetische innovaties oplossingen zullen komen om ziekten te detecteren voordat er symptomen optreden. Deze integratie van informatie en inzichten zal leiden tot een mentaliteit die gericht is op preventie. We zullen anders denken over en omgaan met onze gezondheid doordat we gezondheidsrisico's beter leren begrijpen op persoonlijk niveau.

De mogelijkheid om ziekten te ondervangen is natuurlijk een prachtig vooruitzicht, maar voorlopig nog wel toekomstmuziek. Er zijn echter verschillende manieren waarop bestaande technologieën of technologieën die nog in ontwikkeling zijn, op korte termijn kunnen bijdragen aan een levenslange, op persoonlijk niveau geoptimaliseerde gezondheid.

Gezond blijven

Er bestaan al medische apparaten en sensoren die de gezondheidsstatus kunnen controleren en de gegevens kunnen verzamelen die ons in de toekomst in staat zullen stellen ziekten te ondervangen. Deze slimme apparaten geven positieve feedback, zodat mensen op het juiste moment de juiste informatie, aanwijzing of oplossing aangereikt krijgen om gezond te blijven.

De gebruikte technologieën worden op verschillende manieren ingezet, maar de meeste van deze apparaten zijn ontworpen voor actieve, jonge mensen en worden verkocht met het idee dat er in ons allemaal een atleet schuilt. Welzijn voor senioren wordt nog onvoldoende benaderd met de nadruk op optimale individuele prestaties.

Behandeling van chronische ziekten

Door de consument gegenereerde gegevens zullen in de toekomst zorgen voor een beter beeld van het individuele risico op chronische ziekten. Op dit moment zijn er echter andere technologische mogelijkheden om de levens van mensen met chronische ziekten te verbeteren.

Bestaande oplossingen zoals elektronische gezondheidsdossiers, die kunnen helpen bij de klinische besluitvorming en die controle op afstand mogelijk maken, zorgen voor kostenbesparingen terwijl ze de toegang tot en de levering van intensieve zorg verbeteren. Daarnaast kan informatie dankzij oplossingen voor zorgeducatie precies op het juiste moment worden geleverd en op de doelen, communicatiestijl en specifieke situatie van het individu worden afgestemd.

Contacten

Een gebrek aan contact met andere mensen en met de rest van de wereld heeft grote gevolgen voor de gezondheid en de levensverwachting. Eenzaamheid wordt alom erkend als een probleem voor oudere volwassenen. Daarom proberen veel organisaties die essentiële diensten leveren, zoals maaltijd- of medicatievoorzieningen, tegelijkertijd kansen te creëren voor grotere sociale betrokkenheid.

Telecombedrijven en verzekeringsmaatschappijen kunnen een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe, op contact gerichte technologieën en diensten. Spelers in beide sectoren hebben belangrijke informatie over hun klanten en beschikken over de infrastructuur die hen directe toegang tot het huis geeft.

Gebruikerservaring

Nieuwe technologieën hebben alleen nut als ze daadwerkelijk worden gebruikt. Dit betekent dat ze een gebruiksvriendelijk ontwerp, een steile leercurve, direct zichtbare voordelen en de flexibiliteit moeten hebben om aan verschillende behoeften te voldoen. Deze technologieën worden pas schaalbaar wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • Platforms koppelen deze technologieën aan andere, gebruiksvriendelijke apparaten met een steile of helemaal geen leercurve
  • Gegevens worden op een passieve manier verzameld
  • Goed ontworpen interfaces maken communicatie tussen stakeholders mogelijk

De mogelijkheid om allerlei apparaten te integreren in één gebruikerservaring, zou een enorme stap vooruit zijn. Voor deze integratie is naar alle waarschijnlijkheid een platform vereist dat in een open-source-omgeving moet worden ontwikkeld.

Kansen en valkuilen bij de betrokkenheid van consumenten

Er is altijd sprake van menselijke variabelen, zoals de variatie in de behoefte, motivatie en drijfveren om technologie te bezitten, te gebruiken en aan te schaffen. Als we consumenten op een positieve manier betrokken willen houden, moet er rekening worden gehouden met een aantal factoren:

1. Inzicht in onze beslissingen

Hoewel onze beslissingen op regels zijn gebaseerd, zijn ze niet altijd strikt rationeel. In de gedragseconomie wordt dit ook wel hyperbolisch verdisconteren genoemd. In de praktijk houdt dit in dat we liever naar de bakker gaan dan naar de sportschool, of de gezondheidsvoordelen van stoppen met roken wegwuiven als we zelf roken.

We proberen onszelf te beschermen tegen verliezen, zelfs als dit betekent dat we kansen mislopen. Iedereen heeft ook een andere tolerantie voor risico's en onzekerheid. Zoals elke zorgverlener u kan vertellen, maken mensen die met dezelfde medische beslissing en feiten worden geconfronteerd, verschillende keuzes (waaronder de keuze om niet te beslissen).

2. Welzijn als traject

Gezond leven houdt in dat we ons hele leven lang letten op ons welzijn. Maar een leven duurt zo lang en het begrip 'welzijn' is zo abstract, dat we niet in staat zijn om dit doel op de lange termijn vast te houden. Individuen en hun zorgteams die gezond gedrag willen bevorderen, kunnen zich beter richten op kleine gedragsveranderingen die vol te houden zijn. Over het algemeen zijn mensen erg slecht in het veranderen van gedrag, tenzij er een duidelijke waarde of richtlijn is op basis waarvan ze hun voortgang kunnen meten.

3. De juiste prikkels

We kunnen een individu alleen de juiste begeleiding bieden bij zijn of haar gezondheidstraject als we de persoonlijke doelen en motivatie van de persoon begrijpen. Voor de hand liggende prikkels, zoals een financiële beloning of gewichtsverlies, zijn niet in alle gevallen voldoende. Mensen hebben over het algemeen moeite met het plannen van hun toekomst en het omgaan met zelfbeheersing. Daarom is het van essentieel belang dat we de juiste prikkels hebben die de huidige nadelen zwaarder doen wegen dan de toekomstige voordelen.

4. De kip(/robot) die vals alarm sloeg

In een oude fabel zorgt een kip voor veel paniek omdat ze rondbazuint dat 'de hemel uit de lucht valt', terwijl dat duidelijk niet het geval is. Veel van de huidige sensoren en andere 'zorgprikkels' zijn ontworpen met het oog op de lange termijn, maar moeten op korte termijn verandering stimuleren. De schijnbare urgentie van deze waarschuwingen, in combinatie met resultaten die zo ver in de toekomst liggen dat we ze nu niet waardevol vinden, kan er zelfs toe leiden dat we ze negeren.

Sensoren komen bijna op een punt waarop ze 'onzichtbaar' worden. Zorgprikkels kunnen hier ook baat bij hebben. Ze zijn mogelijk het effectiefst als we ons er maar net (of net niet) bewust van zijn, terwijl ze nog steeds voor de beoogde verandering zorgen.

Samenvatting

Over de hele wereld wordt grote vooruitgang geboekt in de verlenging van de levensduur. Het blijft echter een uitdaging om gezond oud te worden. Hiervoor moeten individuele zorgconsumenten actief betrokken zijn bij hun gezondheid en moeten we ons richten op levenslang welzijn, niet alleen op de behandeling van ziekten.

Over dit artikel

Door Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.