11 minuten leestijd 19 oktober 2021

      Schotelantennes van radiotelescopen met een zeer grote array

Vier baanbrekende technologieën die u op uw netvlies moet hebben

Door Prianka Srinivasan

Associate Director, Technology Insights, Research Institute | Global Markets – EY Knowledge

Student of the future. Focused on technology disruption, innovation and impact on the human experience. Wife, mother, runner and dog lover with a strong case of wanderlust.

11 minuten leestijd 19 oktober 2021

Toon resources

Disruptie kan overal vandaan komen, op elk moment. Kleine aanwijzingen kunnen een voorbode zijn.

Dit artikel maakt deel uit van het EY Megatrends 2020 and beyond rapport.

In het kort
 • De pandemie heeft aangetoond hoe het ondenkbare denkbaar kan worden en hoe belangrijk het is voorbereid te zijn op gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid.
 • Hoewel de waarschijnlijkheid, de omvang en de aard van de gevolgen van kleine aanwijzingen onzeker zijn, kunnen zij industrieën, bedrijven en de menselijke ervaring ingrijpend veranderen.
 • Quantum computing, brain-computer interfaces, commercialisering van de ruimtevaart en transportdrones zijn voorbeelden van deze aanwijzingen die leiders op hun netvlies moeten hebben.

De plotselinge opkomst en snelle verspreiding van COVID-19 onderstreepte de noodzaak voor bedrijven en overheden om voorbereid te zijn op gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid. Meer dan ooit heeft de pandemie ook duidelijk gemaakt dat verstoringen overal en altijd vandaan kunnen komen.

Hoe reageert u als zakelijk leider op gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid? Bedrijven hebben immers beperkte middelen en het is redelijk noch efficiënt om te investeren in het beperken van elk risico.

Het EY Megatrends framework voor disruptie stelt bedrijven in staat onderscheid te maken tussen oorzaken en gevolgen en onderscheid te maken tussen trends op de korte termijn en op de langere termijn. Kleine aanwijzingen - prille of groeiende trends die ver in de toekomst liggen - vormen een essentieel onderdeel van het model. Hoewel de waarschijnlijkheid, de omvang en de aard van de impact van deze kleine aanwijzingen onzeker zijn, kunnen zij leiden tot ware aardverschuivingen, zoals het ontstaan van volledig nieuwe industrieën, radicale veranderingen van bedrijfsmodellen en het blijvend veranderen van de menselijke belevingswereld.

Elke kleine aanwijzing heeft specifieke ijkpunten of belemmeringen die omslagpunten vormen waarna zij ontwrichtende krachten kunnen worden.

Daarom moeten leiders de kleine aanwijzingen die een grote impact op hun bedrijf, klanten en activiteiten kunnen hebben, beoordelen en monitoren. En wanneer bepaalde ijkpunten in zicht lijken, kunnen bedrijven kleine proefprojecten opzetten om de levensvatbaarheid en het succes van het concept te beoordelen. Uiteindelijk moeten kleine aanwijzingen deel gaan uitmaken van het gezichtsveld van elke onderneming.

Hier zijn vier kleine aanwijzingen die ingrijpende veranderingen teweeg kunnen brengen en belangrijke nieuwe kansen kunnen ontsluiten, en daarom op het netvlies van bedrijfsleiders en regeringsleiders horen te staan.

 1. Hoofdstuk 1: Quantum computing
 2. Hoofdstuk 2: Brain-machine interfaces
 3. Hoofdstuk 3: Commercialisering van de ruimtevaart
 4. Hoofdstuk 4: Vervoersdrones

 

Toon resources

Hoofdstuk1


      Kleine rfidnfc labels in handpalm
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Quantum computing

Kunnen de unieke eigenschappen van kwantumcomputers oplossingen bieden voor de problemen die vandaag de dag voor computers onoplosbaar zijn?

Door gebruik te maken van het gedrag van atomaire en subatomaire deeltjes zullen kwantumcomputers aanzienlijk sneller en efficiënter berekeningen kunnen uitvoeren dan de krachtigste supercomputers van vandaag.

Quantum computing is bezig aan de overgang van theorie naar toepassing. Na decennia van onderzoek is de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, waardoor in laboratoria een basisvorm van quantum computing is ontstaan. Cloud-platforms maken deze mogelijkheden zelfs op grote schaal beschikbaar voor de gemiddelde gebruiker. De toenemende investeringen van technologiebedrijven en overheden, in combinatie met de vooruitgang die wordt geboekt door een aantal met durfkapitaal gefinancierde startups, hebben bij het publiek de hoop gewekt op een op handen zijnde kwantumrevolutie.

Kwantumcomputers beloven een verscheidenheid van problemen aan te pakken die vandaag de dag onuitvoerbaar zijn voor computers, van het nauwkeurig simuleren van moleculaire interacties tot het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen, materialen en milieuvriendelijke chemische stoffen, tot het oplossen van complexe optimalisatieproblemen zoals stadsverkeersbeheer of het modelleren van risico's in grote financiële portefeuilles. Quantum computing gaat voor elk data- en rekenintensief bedrijf van revolutionaire betekenis zijn.

Quantum computing gaat grote invloed hebben op alle data- en rekenintensieve bedrijven.

De huidige kwantumcomputers zijn echter rudimentair; ze zijn niet schaalbaar en niet stabiel. De geringste verstoring van de externe omgeving - in de kwantumwereld 'ruis' genoemd - kan rekenfouten veroorzaken. Hoewel er strategieën bestaan om de ruis te verminderen, veroorzaken deze een grote rekenlast, waardoor de beloofde snelheid en efficiëntie van kwantumcomputers teniet wordt gedaan.

Quantum computing vergt ook een geheel nieuwe benadering van het oplossen van problemen op basis van berekeningen, waarvoor zeer gespecialiseerde kennis en vaardigheden vereist zijn. Om de kracht ervan werkelijk te kunnen benutten, zal de toegang moeten worden gedemocratiseerd door hardware-agnostische softwaretalen, algoritmen, meetnormen en een hele reeks nog uit te vinden instrumenten te ontwikkelen.

Het overwinnen van deze drie-eenheid van uitdagingen - schaalbaarheid, stabiliteit en programmeerbaarheid - zal vrijwel zeker een echt keerpunt betekenen voor de levensvatbaarheid van quantum computing.

Wij verwachten in de komende 18 maanden een aanzienlijke verbetering van de kwantumhardware, waarbij meer kwantumcomputers via de cloud beschikbaar komen. Dit zal leiden tot nieuwe proof of concept-toepassingen, die een robuust ecosysteem van gestandaardiseerde programmeertalen, adviesdiensten en meer zullen voeden.

Dus, hoe relevant is quantum computing voor uw bedrijf? Stel uzelf de vraag welke problemen u met de huidige computerhulpbronnen momenteel moeilijk kunt oplossen, en of de unieke eigenschappen van quantum computing een oplossing bieden? De huidige computers, hoe complex ook, zijn gebaseerd op slechts twee cijfers: één en nul. Kwantumcomputers kunnen informatie opslaan en verwerken in qubits die tegelijkertijd één en nul kunnen zijn - wat leidt tot potentieel exponentiële toenames in rekenkracht en opslag. Het verkennen van het potentieel van deze transformatieve technologie - hetzij door onderwijs te volgen, hetzij door een proefproject uit te voeren - kan een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren voor het moment waarop kwantumcomputers werkelijkheid worden.

Hoofdstuk 2


      Hersengolfscan onderzoek op computerschermen in lab
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

Brain-machine interfaces

Hoe zullen brain-machine interfaces een revolutie teweegbrengen in alle menselijke bezigheden, van werken tot leren en verder?

Brain-machine interfaces (BMI's) verbinden de menselijke hersenen en het zenuwstelsel rechtstreeks met computerapparatuur en digitale informatie. De vorm varieert van wearables tot chirurgische implantaten. Het uiteindelijke doel is een tweerichtingsverkeer van informatie mogelijk te maken: Het 'lezen' of interpreteren van neurale signalen, waardoor gebruikers computerapparatuur kunnen bedienen, en het 'schrijven' of doorgeven van externe informatie rechtstreeks naar de hersenen.

BMI's zijn niet helemaal nieuw. Ze hebben een lange geschiedenis in klinische toepassingen, zoals slakkenhuis implantaten voor slechthorenden of neuroprothetische ledematen voor verlamden. Maar nu ontsluit de vooruitgang in de neurowetenschappen, nanotechnologie en kunstmatige intelligentie nieuwe niet-klinische mogelijkheden, waardoor zelfs valide mensen hun cognitieve vermogens kunnen vergroten.

Stelt u zich een personeelsbestand voor dat kan worden bijgeschoold en omgeschoold in hetzelfde tempo als de technologische en marktveranderingen. Of dat u de neurologische reacties van uw klanten op een nieuw product of een nieuwe dienst kent, zodat u personalisering naar een heel nieuw niveau kunt tillen. Elk bedrijf zou baat hebben bij dergelijke mogelijkheden.

Hoewel er op dit gebied vooruitgang wordt geboekt, blijven er hindernissen bestaan. Invasieve chirurgische implantaten zijn riskant, en gezonde mensen zullen er wellicht niet voor kiezen. Minder invasieve wearables op het hoofd of elders zijn nog niet krachtig genoeg om de neurale signalen met hoge resolutie te detecteren die complexe toepassingen zoals het besturen van een drone of virtueel gamen mogelijk zouden maken. Zelfs voor huidige, meest geavanceerde BMI's is een aanzienlijke training nodig om ze betrouwbaar te laten functioneren en de bedoelde taken uit te voeren. Ten slotte is het met 100 miljard neuronen en 500 biljoen verbindingen geen sinecure om de relevante signalen te onderscheiden van de vreemde ruis in de hersenen.

BMI's maken een naadlozere en intuïtievere verbinding mogelijk tussen menselijke en machinale intelligentie en raken aan de kern van individuele persoonlijkheden en kenmerken. Als gevolg daarvan werpen BMI's complexe ethische vragen op over privacy en autonomie, en over de toegang tot neurale gegevens en hoe die kunnen worden gebruikt door bedrijven, werkgevers, overheden en rechtshandhavingsinstanties. In de meest extreme scenario's is er de mogelijkheid van het hacken van de geest door cybercriminelen om hun wil uit te voeren of een toekomst waarin onze beslissingen meer worden gedicteerd door datagestuurde algoritmen dan door onze onafhankelijke wil.

BMI's moeten gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar zijn en overtuigende waarde bieden, willen klanten overwegen ze te gaan gebruiken. Hoewel er BMI's bestaan waarmee gebruikers externe apparaten kunnen bedienen, zijn er nog geen waarmee digitale informatie direct in de hersenen kan worden opgenomen. Wanneer deze zogenaamde bidirectionele BMI's er zijn, zal deze technologie haar belofte werkelijk hebben waargemaakt. De voordelen van BMI's op het gebied van productiviteit, creativiteit en efficiëntie zullen concreet worden zodra de wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging, toegankelijkheid en governance is vastgesteld.

De komende maanden verwchten we een groeiend aantal minder invasieve BMI's op de markt, zoals BMI's die de kwaliteit van slaap verbeteren, die het mogelijk maken gewicht te verliezen of die psychiatrische stoornissen zoals depressie behandelen. Deze zullen ertoe bijdragen dat BMI's meer gemeengoed worden bij het publiek. Tegelijkertijd zullen tests om de signaalopname van implanteerbare BMI's te verbeteren, worden voortgezet en ertoe leiden dat ze betrouwbaarder worden. Ook zal vooruitgang worden geboekt met nieuwe en veiliger technieken om deze interfaces in de hersenen in te bouwen.

Hoewel volledig functionele bidirectionele BMI's misschien nog ver weg zijn, kunnen de huidige minder invasieve BMI's bedrijven nieuwe data over klanten of werknemers verschaffen. Leiders moeten de waarde van deze gegevens voor hun efficiëntie- en productiviteitsdoelstellingen afwegen tegen de ethische risico's. Tegelijkertijd moeten zij gelijke tred houden met de vooruitgang van de technologie en betrokken blijven bij de beleidsvorming en governance.

Als ze er eenmaal zijn, zullen BMI's een revolutie teweegbrengen in alle menselijke bezigheden, van werk tot leren en verder. Bedrijven moeten voorbereid zijn op de invloed die BMI's zullen hebben op hun talentbeheer en -ontwikkeling, en hoe ze deze nieuwe en waardevolle bron van gegevens kunnen aanwenden om hun klanten beter te bedienen.

Hoofdstuk3


      Ring van nevel rond de zon
(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Commercialisering van de ruimtevaart

De toenemende democratisering van de ruimtevaart stimuleert ambitieuze plannen

Historisch gezien was de toegang tot de ruimte een dure aangelegenheid die door een paar landen werd gedomineerd. Momenteel zijn er nieuwe technologieën en particuliere bedrijven die de economische aspecten van raketlanceringen radicaal veranderen en lanceringen democratiseren als nooit tevoren. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven nu satellieten lanceren en daarmee toegang verschaffen tot nieuwe mogelijkheden, van tracking van zendingen tot precisielandbouw en voorspelling van winkelverkopen en nog veel meer.

Gesterkt door dit succes werken particuliere ruimtevaartbedrijven en nationale ruimtevaartagentschappen samen om nog ambitieuzere plannen te verwezenlijken. Sommigen streven bijvoorbeeld naar productie in de ruimte, terwijl anderen de levensvatbaarheid van asteroïde mijnbouw onderzoeken, die de uitputting van natuurlijke hulpbronnen op aarde zou kunnen tegengaan. Er worden ook inspanningen geleverd om van de mensheid een soort te maken die op alle planeten kan leven, en ruimtevaarttoerisme mogelijk te maken.

Ondanks de pandemie blijven de investeringen in de ruimtevaartsector en de publiek-private partnerschappen toenemen, maar wat betekent dit voor uw sector en hoe kan het uw bedrijf beïnvloeden?

In een tijd waarin klanten meer transparantie eisen, kunnen geografische gegevens waaruit de ethische en duurzame herkomst van grondstoffen voor producten blijkt, de reputatie en het vertrouwen van het bedrijf versterken. Ook kunnen satellieten nu de staat van fysieke infrastructuur zoals gaspijpleidingen monitoren, mineraalafzettingen identificeren en ontbossing en koolstofemissies traceren. Deze nieuwe gegevensbronnen kunnen bedrijven helpen hun strategieën bij te stellen, hun efficiëntie te verbeteren en hun CO2-voetafdruk betrouwbaarder bij te stellen. Bovendien zullen bedrijven toegang krijgen tot miljarden nieuwe klanten naarmate een toenemend aantal internet satellietsystemen wordt gelanceerd.

Kijken we nog verder in de toekomst, zullen zwaartekrachtlaboratoria, ruimtetoerisme, asteroïdenwinning en de kolonisatie van andere werelden nieuwe mogelijkheden bieden voor sectoren als de farmaceutische industrie, de horeca, de reclamewereld, de detailhandel en nog veel meer.

Om dit nieuwe ruimtetijdperk binnen te gaan, zullen echter aanzienlijke uitdagingen moeten worden overwonnen. Naast de technologische en biologische beperkingen van de ruimtevaart zijn er nog meer risico's op korte termijn. Met miljoenen brokstukken objecten in de ruimte en de toename van het aantal satellietlanceringen, zou elk ongeval een kettingreactie van botsingen kunnen veroorzaken, waardoor de ruimte buitensporig gevaarlijk wordt en de verkenning tientallen jaren stil komt te liggen. Bovendien zullen de hoge-resolutiesatellieten die bestemd zijn voor aardobservatie en beeldvorming, krachtig genoeg zijn om vanuit de ruimte de details van het gezicht van een mens te kunnen zien.

We zullen de normen, wetten en instituties die nodig zullen zijn om een duurzaam, verantwoord en ethisch gebruik van de ruimte mogelijk te maken opnieuw moeten vormgeven. Er zullen wereldwijde regels en governance nodig zijn om niet alleen privacykwesties aan te pakken, maar ook de jurisdictie over en de eigendom van commerciële menselijke nederzettingen en het oogsten van hulpbronnen in de ruimte.

Zakelijk leiders moeten zich afvragen: wanneer de ruimte niet langer de laatste grens is, hoe kan mijn bedrijf dan gebruik maken van de unieke mogelijkheden die worden geboden?

Wij verwachten dat in de komende 18 tot 24 maanden richtlijnen zullen worden opgesteld om ruimtepuin te beperken en te beheren. Dit zal de kans op botsingen verminderen en de ruimte boven onze planeet stabiliseren, waardoor het voor bedrijven minder riskant wordt om satellieten in de ruimte te brengen voor hun aardse bedrijfsactiviteiten. Wij verwachten ook nieuwe toepassingen en bedrijfsmodellen voor satellietbeelden en -gegevens.

Om nog ambitieuzer plannen te verwezenlijken, zullen ruimtevaartbedrijven ruimteschepen en aandrijvingstechnologieën blijven ontwikkelen om mensen naar andere werelden te sturen. Het is mogelijk dat sommige mensen ook ruimtetoeristen worden. Zakelijk leiders moeten zich afvragen: wanneer de ruimte niet langer de laatste grens is, hoe kan mijn bedrijf dan gebruik maken van de unieke mogelijkheden die worden geboden?

Hoofdstuk4


      Drone houdt een wielerwedstrijd in de gaten
(Chapter breaker)
4

Hoofdstuk 4

Transport drones

Hoe zal deze nieuwe vervoerswijze de bedrijfsvoering, de bedrijfsmodellen, de klantenervaring en nog veel meer beïnvloeden?

Zowel start-ups als gevestigde ondernemers in de luchtvaart- en autobranche willen de mogelijkheden van drones uitbreiden van goederen naar het vervoer van mensen. Steden zoals Singapore en Dubai streven ernaar om als eerste een robo-taxidienst in de lucht aan te bieden, en de toekomst van vliegende auto's ligt wellicht in het verschiet.

Naast het verkorten van de reistijden, het verhogen van de productiviteit en het verminderen van de luchtvervuiling, zullen passagiers- en vrachtdrones verreikende gevolgen hebben voor bijna elk bedrijf. Zakelijk leiders in alle sectoren zullen zich moeten afvragen welke impact deze nieuwe vorm van transport zal hebben op hun activiteiten, bedrijfsmodellen, klantervaring en meer.

Architecten zouden bijvoorbeeld verticale start- en landingsplatforms, oplaaddocks en parkeerplaatsen in hun ontwerpen moeten opnemen. Er zullen nieuwe bouwmaterialen nodig zijn om draadloze signalen mogelijk te maken die cruciaal zijn voor drone-navigatie en -communicatiesystemen. Ook bedrijven, variërend van verzekeringen en reclame tot fastfood, zullen zich moeten herbezinnen op de wijze waarop zij hun klanten van dienst kunnen zijn bij het vliegen of het aanbieden van transportdiensten vanuit de lucht.

Er moeten echter nog verschillende hordes op technologisch en regelgevingsvlak worden overwonnen voordat transportdrones deel gaan uitmaken van ons luchtlandschap. Bedrijven die deze drones ontwikkelen, moeten de beperkingen van de batterij overwinnen en veiligheidssystemen en ontwerpelementen inbouwen om het vertrouwen van de klant te winnen. Overheden zullen regelgeving moeten opstellen, waaronder eisen voor voertuigen, sociale normen voor 'rijden' en veiligheidsnormen. Bovendien zullen zij een vorm van toezicht moeten instellen om naleving te waarborgen.

Wij verwachten dat meer steden de komende maanden zullen experimenteren met transportdrones en pilots zullen uitvoeren om de levensvatbaarheid en veiligheid te beoordelen. Houd de invoering van regelgevingskaders in de gaten en overheden die licenties verlenen aan de fabrikanten van deze systemen voor testdoeleinden. Zodra de technologische beperkingen zijn overwonnen, de regelgeving goed is verankerd en de eerste testritten aan het grote publiek worden aangeboden, zijn we misschien niet ver meer verwijderd van het instappen en opstijgen vanaf onze opritten.

Samenvatting

COVID-19 heeft ons laten zien dat we voorbereid moeten zijn op het onverwachte. Het is nog duidelijker geworden dat inzicht in opkomende problemen van cruciaal belang is, en dat dit ook geldt voor het signaleren van ontwrichtende krachten die bedrijfsmodellen ingrijpend kunnen veranderen en geheel nieuwe bedrijfstakken kunnen doen ontstaan. Technologische doorbraken op het gebied van quantum computing, transportdrones, commercialisering van de ruimtevaart en brain-machine interfaces zijn kleine ontwrichtende aanwijzingen. Hun vooruitgang niet volgen zou een heel dure vergissing kunnen zijn.

Over dit artikel

Door Prianka Srinivasan

Associate Director, Technology Insights, Research Institute | Global Markets – EY Knowledge

Student of the future. Focused on technology disruption, innovation and impact on the human experience. Wife, mother, runner and dog lover with a strong case of wanderlust.