Persbericht

14 mei 2019 Rotterdam, NL

Waardering Nederlands zorgstelsel: grote kloof tussen artsen en consumenten

Er is een grote kloof tussen artsen en consumenten als het gaat om de waardering van het Nederlandse zorgstelsel. 71% van de artsen beoordeelt het zorgstelsel in ons land als ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’, tegenover slechts 39% van de consumenten. Dit blijkt uit het EY NextWave Health onderzoeksrapport, een onderzoek onder zorgconsumenten en artsen in Nederland.

  • Artsen zijn positiever dan consumenten gestemd als het gaat om waardering van de zorg.

Er is een grote kloof tussen artsen en consumenten als het gaat om de waardering van het Nederlandse zorgstelsel. 71% van de artsen beoordeelt het zorgstelsel in ons land als ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’, tegenover slechts 39% van de consumenten. Dit blijkt uit het EY NextWave Health onderzoeksrapport, een onderzoek onder zorgconsumenten en artsen in Nederland.

Artsen zijn vooral positiever dan consumenten gestemd op het gebied van de toegankelijkheid van de zorg (62% tegenover 37%), de juiste balans tussen de diverse zorgkanalen (46% tegenover 28%), de introductie van medische innovaties (37% tegenover 27%) en de bescherming van persoonsgegevens (53% tegenover 36%).

Dr. Monique van Dijen, Managing Partner Health & Life Sciences bij EY: “Deze kloof tussen artsen en consumenten is mogelijk te verklaren doordat de zorg in Nederland nog steeds vooral rond de arts is georganiseerd, terwijl de consument het zorgsysteem vanuit de eigen zorgbehoefte ervaart.”

Nederlandse consumenten nog verdeeld over nieuwe zorgtechnologie

Maar 15% van de consumenten bestempelen de zorgsector als innovatief, het overgrote deel (65%) van de consumenten beoordeelt de sector als ‘gemiddeld’. Nederlandse consumenten zijn vooral geïnteresseerd in het gebruik van nieuwe zorgtechnologie als dit meer gemak creëert of tijdrovende handelingen wegneemt.

Voorbeelden hiervan zijn het online inplannen van een artsenbezoek, het online invullen van registratiegegevens voor een ziekenhuisbezoek en het uitvoeren van een diagnostische thuistest. Er is ook een groep (39%) die nog helemaal geen gebruik maakt van de digitale mogelijkheden. Als voornaamste redenen hiervoor gaven consumenten op dat zij de voorkeur geven aan een persoonlijk gesprek met de arts, geen interesse hebben of überhaupt niet weten dat de mogelijkheid bestaat of zich zorgen maken over de bescherming van hun persoonsgegevens.

Artsen vrezen overspoeld te worden door overvloed gegevens en consumentenapparaten

Bijna 80% van de artsen acht het waarschijnlijk dat betere uitwisseling van gezondheidsgegevens zal leiden tot meer transparantie in de zorg. Maar, in tegenstelling tot de consument, voorzien artsen ook een  keerzijde: ongeveer de helft van de artsen gelooft er niet in dat verdere uitwisseling van informatie d.m.v. zorgtechnologie zal leiden tot minder kosten, dan wel een lagere belasting van personeel en het zorgstelsel. In tegendeel: artsen vrezen overspoeld te worden door een enorme stijging van de vraag en hogere verwachtingen, ontstaan door de overvloed aan gegevens en het groeiende aantal consumentenapparaten.

Van Dijen: “Opvallend is dat de interesse en prioriteit van artsen voornamelijk ligt bij technologieën die patiëntveiligheid, klinische besluitvormingsprocessen en veilige communicatie met andere zorgverleners bevorderen. Dit zijn veelal praktijk ondersteunende hulpmiddelen (vaak al op grotere schaal geïmplementeerd) en niet de door de consument gewenste, patiëntgerichte middelen die zorg buiten de kliniek of artsenpraktijk ondersteunen.”

-Ends-

Notes to Editors

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en consulting services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij. 

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma's van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Informatie over hoe EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een beschrijving van de rechten die personen hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op ey.com/privacy. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.