Persbericht

24 juni 2019 Rotterdam, NL

EY is nieuwe kernpartner van De Dutch Blockchain Coalition (DBC)

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) verwelkomt EY als nieuwe kernpartner. De DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven, met de ambitie om betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen tot stand te brengen. EY levert kennis op het gebied van strategie, transformatie, procesoptimalisatie, (cyber)security, compliance, fiscaliteit, financiën en juridische aspecten.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Innovatie Groei Financiën
  • EY is nieuwe kernpartner van de Dutch Blockchain Coalition (DBC). 

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) verwelkomt EY als nieuwe kernpartner. De DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven, met de ambitie om betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen tot stand te brengen. EY levert kennis op het gebied van strategie, transformatie, procesoptimalisatie, (cyber)security, compliance, fiscaliteit, financiën en juridische aspecten.

EY is van mening dat blockchaintechnologie het potentieel heeft om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te verbeteren, de cyberveiligheid en transparantie te verhogen en de rol van tussenpersonen te verminderen of elimineren. EY helpt organisaties op dit moment al met verschillende blockchainoplossingen. Zo lanceerde EY onlangs een blockchainplatform voor wijndistributeurs, dat de promotie en verkoop van nieuwe en vintage wijnen op een wereldwijd niveau mogelijk maken.

Marco Louwes, Partner Technology Consulting bij EY: “Als kernpartner van de DBC kunnen we op een nationaal niveau meedenken hoe we blockchaintechnologie op een betrouwbare manier kunnen inzetten en ontwikkelen. Wij zullen onze kennis en expertise inbrengen om samen met de andere partners de internationale positie van Nederland als kennismaatschappij op dit gebied te versterken.”

Dennis Post, Partner Tax bij EY: “De ambitie om de Nederlandse samenleving te verbeteren door de grote problemen met ontwrichtende blockchaintechnologie op te lossen, sluit naadloos aan op onze eigen ambitie ‘Building a Better Working World’. We kijken ernaar uit om met onze expertise in de volle breedte bij te dragen.”

Frans van Ette, Coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition: “EY verrijkt de coalitie met haar brede en relevante kennis op terreinen waar blockchain toegepast wordt. Kennis gekoppeld aan het enthousiasme tot actief deelnemen aan de coalitie-activiteiten maakt EY tot een zeer waardevolle partner in de coalitie.”

Meer over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een uniek samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, ook wel de ‘triple helix’. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst.

De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein bouwt. Deze actie-agenda richt zich op de volgende 3 actielijnen:

  • Ontwikkelen van blockchain bouwblokken: Digitale Identiteiten
  • Realiseren van condities voor het benutten van blockchain
  • Ontwikkelen en realiseren van de Human Capital Agenda

Op internationaal vlak maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie.

Sinds begin 2019 is de DBC overgegaan tot de volgende stap: onderzoek en in de praktijk experimenteren. Een groot aantal Blockchain verkenningen hebben geleid tot proofs of concept waaruit de partners van DBC een selectie van veelbelovende use cases heeft gemaakt. Deze use cases zijn Blockchain toepassingen waarvan we verwachten dat Nederland goede resultaten kan bereiken, met impact op de private en publieke sector en met een onderscheidend vermogen op internationaal vlak.

Zie voor meer informatie de website:  www.dutchblockchaincoalition.org.
 

-Ends-

Notes to Editors

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en consulting services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij. 

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma's van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Informatie over hoe EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een beschrijving van de rechten die personen hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op ey.com/privacy. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.