Persbericht

3 september 2019 Amsterdam, NL

Hoe dalende winst in de zorgsector leidt hogere inzet van zzp-ers

De winst van de zorgsector zakt met 0,1% naar 1,6%, terwijl de winst het jaar daarvoor nog met 0,8% steeg. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verdere toename van verzuim en verloop. Het verzuim neemt toe van 5,7% naar 5,9% en het verloop groeit van 14,2% naar 15,7%. Daardoor is de inzet van zzp-ers toegenomen van 6,6% naar 7,1%, het hoogste niveau ooit.

  • De inzet van zzp-ers is er hoger dan ooit. 
De winst van de zorgsector zakt met 0,1% naar 1,6%, terwijl de winst het jaar daarvoor nog met 0,8% steeg. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verdere toename van verzuim en verloop. Het verzuim neemt toe van 5,7% naar 5,9% en het verloop groeit van 14,2% naar 15,7%. Daardoor is de inzet van zzp-ers toegenomen van 6,6% naar 7,1%, het hoogste niveau ooit.

De totale uitgaven aan personeel niet in loondienst bedroegen in 2018 bijna € 2,6 miljard. Dit blijkt uit de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019, een barometer van alle jaarverslagen van zorginstellingen met > € 5 miljoen omzet, die tot en met juli 2019 zijn gedeponeerd en waarop de EY rating methodiek voor de zorg is toegepast.

Verzuim en verloop bereiken zorgwekkende niveaus

De gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg – waar de personeelsinzet het hoogst is – worden het hardst geraakt door oplopend verzuim en verloop. Met name het verloop bereikt in 2018 ongekende hoogtes met een piek voor de GGZ van meer dan 18%. Ook hebben de extra middelen die naar de ouderenzorg zijn gegaan, tot dusver geen gunstige impact gehad op het personeelsverloop en ­verzuim.

Rob Leensen, partner bij accountants en adviesorganisatie EY en gespecialiseerd in de zorgsector: “In de ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening in de Nederlandse zorgsector herkennen we een dubbele impact. Enerzijds ontstaat er meer vraag naar zorg en anderzijds daalt het aanbod van beschikbaar arbeidspotentieel. Voorlopig zijn er geen signalen dat de markt voor zorgpersoneel normaliseert. Dit betekent hogere personeelskosten waardoor de financiële ruimte om te innoveren afneemt. En juist innovatie is van groot belang om de zorgverlening efficiënter te maken. Wij roepen de overheid daarom op om grotere budgetten beschikbaar te stellen voor innovatie in de zorg.”

Zorgsector nog steeds ‘veilig’

Na een periode van vier jaar met een stabiele sectorrating van bbb+, daalt deze naar bbb. Hiermee scoort de zorgsector nog net voldoende om op de interesse van investeerders te mogen rekenen.

De UMC’s en de regionale instellingen voor beschermd wonen behalen met een rating van aa respectievelijk a de hoogste rating van alle sub sectoren. Maar ook hier zien we een daling in de rating, vooral ingegeven door sterk dalende rendementen. Met name de UMC’s leggen daarmee – vanwege hun omvang – veel gewicht in de schaal voor de sector als geheel. Er zijn ook sub sectoren met een stijgende rating, zoals de topklinische en algemene ziekenhuizen. Ondanks de dalende rating is de zorgsector nog steeds een veilige sector om in te investeren.

-ends-

Notes to Editors

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en consulting services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij. 

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma's van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Informatie over hoe EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een beschrijving van de rechten die personen hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op ey.com/privacy. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.