Persbericht

30 september 2020 Rotterdam, NL

Bevredigend resultaat, ondanks uitzonderlijke omstandigheden

Financiële resultaten EY Nederland

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Assurance Consulting Tax
  • De omzet steeg met 3%, van €877 miljoen naar €905 miljoen
  • De winst daalde met 5%, van €161 miljoen naar €153 miljoen
  • Het aantal medewerkers in FTE’s groeide met 1%, van 4.436 naar 4.488

 

Vandaag maakt accountants- en adviesorganisatie EY Nederland haar financiële resultaten bekend over het boekjaar 2019/2020, dat op 30 juni jongstleden sloot. Ondanks de impact van COVID-19 zijn de behaalde resultaten bevredigend.

Belangrijkste resultaten

  • De omzet steeg met 3%, van €877 miljoen naar €905 miljoen
  • De winst daalde met 5%, van €161 miljoen naar €153 miljoen
  • Het aantal medewerkers in FTE’s groeide met 1%, van 4.436 naar 4.488
  • Het aantal medewerkers daalde met 3%, van 4.707 naar 4.552
  • Het aantal partners daalde, van 263 naar 255

Resultaten

Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: “De uitbraak van COVID-19 heeft onze organisatie zwaar op de proef gesteld. Onze partnergroep en medewerkers hebben zich daar fantastisch doorheen geslagen. In korte tijd wisten we onze organisatie te transformeren van een kantoor- naar een thuiswerk organisatie, maar wisten we ook de dienstverlening aan onze klanten op peil te houden. In een tijd van grote onzekerheid en verandering heeft iedereen daar samen de schouders onder gezet en de veerkracht van onze organisatie aangetoond.”

“Tot aan de uitbraak, liepen onze resultaten in lijn met onze verwachtingen. Het beloofde een prima jaar te worden. De laatste vier maanden van het boekjaar gooiden echter roet in het eten. De omzet is weliswaar met een groei van drie procent op peil gebleven, de winst is daarentegen met vijf procent gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn personeelskosten die doorliepen terwijl de groei van de omzet achterbleef op plan en reserveringen die we hebben moeten treffen voor met de crisis samenhangende risico’s.”

Werkzaamheden bij de bedrijfsonderdelen Tax, Assurance en Consulting gingen op een naar omstandigheden bevredigend niveau door. Na een forse groei in het voorgaande jaar, moest met name het onderdeel Strategy and Transactions een stap terug doen. Opdrachten vielen weg of werden uitgesteld. Bij Tax groeide de omzet met €10 miljoen naar €297 miljoen, een toename met 3%. Eenzelfde procentuele groei werd gerealiseerd bij Consulting waar de omzet uitkwam op €152 miljoen. De omzet van onze Assurance dienstverlening nam toe met 1%, van €339 miljoen naar €343 miljoen. Bij Strategy and Transactions daalde de omzet met 2%, van €75 miljoen naar €74 miljoen.

Medewerkers en partners

Het aantal medewerkers nam in het boekjaar licht af, per einde boekjaar werkten 4.552 mensen bij EY in Nederland waarvan 605 in ondersteunende diensten. Het aantal partners daalde van 263 naar 255 per einde boekjaar. In FTE’s uitgedrukt steeg het gemiddeld aantal medewerkers met 1% naar 4.488.

Vooruitblik

“Ondanks alle onzekerheden kijken we met vertrouwen naar het komende jaar”, stelt Coen Boogaart. “EY is een solide organisatie, met partners die zich volledig inzetten voor onze klanten, met professionals die tot de top van de markt behoren en met tevreden klanten. Voor het lopende boekjaar is het echter nog te vroeg om een concrete verwachting uit te spreken. De ontwikkeling en de impact van het coronavirus zijn afhankelijk van vele factoren die op dit moment moeilijk te voorspellen zijn.”

Download hier jaarverslag en lees het bericht van voorzitter Coen Boogaart.