Persbericht

30 september 2021 Amsterdam, NL

Dienstverlening op niveau in uitdagend jaar

EY Nederland maakt resultaten bekend over boekjaar 2020/2021.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Assurance Tax Consulting

Belangrijkste financiële resultaten

  • De omzet daalde licht met 0,5%, van €905 miljoen naar €900 miljoen
  • De winst steeg met 10,9%, van €153 miljoen naar €170 miljoen
  • De operationele kosten daalden met 3,1%, van €747 miljoen naar €723 miljoen
  • Het gemiddelde aantal medewerkers (FTE) daalde met 3,9%, van 4.488 naar 4.314
  • Het aantal partners (FTE) daalde met 2,5%, van 255 naar 248

Vandaag maakt accountants- en adviesorganisatie EY Nederland haar resultaten bekend over het boekjaar 2020/2021, dat op 30 juni jongstleden sloot. Het boekjaar stond grotendeels in het teken van COVID-19 en de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit zorgde voor uitdagende omstandigheden voor de onderneming, medewerkers, klanten en leveranciers. Desondanks kon de dienstverlening aan klanten worden gecontinueerd op het hoge niveau dat van EY verwacht mag worden en werd onverminderd geïnvesteerd in de kwaliteit van die dienstverlening en de eigen medewerkers.

Omzet stabiel

Jeroen Davidson, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: “De omzet van onze grootste bedrijfsonderdelen is licht beïnvloed door terughoudende marktomstandigheden in een boekjaar dat gedomineerd werd door COVID-19 en de genomen overheidsmaatregelen. Bij Assurance daalde de omzet met €4 miljoen tot €339 miljoen, de omzet binnen Tax daalde met €3 miljoen en kwam uit op €294 miljoen. Bij Consulting nam de omzet af met €8 miljoen en daalde naar €144 miljoen. Het bedrijfsonderdeel Strategy and Transactions wist daarentegen een sprong te maken, de omzet steeg met 16,5% naar €86 miljoen. Ondanks de uitdagende omstandigheden in het boekjaar was er bij dit onderdeel veel vraag naar onze expertise op het gebied van bedrijfstransformaties, digitalisering van bedrijfsmodellen, rendementsverbetering en M&A transacties.”

Stijging winst door lagere operationele kosten

Om de onzekere COVID-19 omstandigheden het hoofd te bieden, is in het boekjaar terughoudend omgesprongen met de operationele kosten. Investeringen in onder meer de kwaliteit van de dienstverlening bleven op een hoog niveau. Daarentegen vielen de reiskosten en de waarde van ingekochte diensten lager uit. Door het grotendeels op peil blijven van het volume aan diensten en gelijkblijvende tarieven vertalen de grotendeels met Covid samenhangende lagere kosten zich in een incidenteel hogere winst over afgelopen boekjaar.

Daling gemiddelde aantal medewerkers en partners

Het aantal medewerkers en partners uitgedrukt in FTE nam in het boekjaar licht af, gedurende het boekjaar werkten gemiddeld 4.314 FTE bij EY in Nederland waarvan 530 in ondersteunende diensten. Dat is een daling van 3,9% ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal partners daalde, van 255 naar 248 FTE. Halverwege het jaar is de dalende trend gekeerd en sindsdien neemt het aantal medewerkers weer toe. In september 2021 zijn 428 nieuwe medewerkers verwelkomd.

Vooruitblik

“De uitzonderlijke omstandigheden en terughoudendheid uit het afgelopen boekjaar hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe realiteit en het verplaatsen van de blik naar de toekomst”, stelt voorzitter Davidson. “Uiteraard blijven we de COVID-19 ontwikkelingen op de voet volgen maar de marktomstandigheden en positionering van EY zijn goed te noemen. Onze diensten creëren waarde voor onze klanten en de maatschappij waarin wij opereren. En onze organisatie is financieel solide en trekt nieuwe talentvolle medewerkers aan.”

“Ervan uitgaande dat COVID-19 onder controle kan worden gehouden, verwacht ik in het lopende boekjaar een gezonde groei van onze praktijk en verdere investeringen in de toekomst. In dat kader maakt onze wereldwijde organisatie onlangs bekend dat EY de komende drie jaar $10 miljard investeert in haar medewerkers, audit kwaliteit, strategie en technologie. In Nederland blijven we bovendien onverminderd inzetten op de kwaliteit van onze dienstverlening en het werven en behouden van toptalenten.”

“Extra aandacht richten we op de ESG-thema’s in zowel onze dienstverlening als de eigen bedrijfsvoering. Geheel in lijn met onze wereldwijde ambitie om carbon net zero te worden per 2025, hebben we onder meer besloten om het wagenpark volledig te gaan elektrificeren vanaf 2022. Ook het thema diversiteit en inclusiviteit staat daardoor nog nadrukkelijker op de agenda van de raad van bestuur.”

“Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst waarin wij blijven inzetten op hoge kwaliteit van dienstverlening, het zijn van een aantrekkelijke werkgever en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij geheel in lijn met onze purpose Building a better working world.”

Lees verder of download het jaarverslag 2020/2021.