Persbericht

5 juli 2023 Amsterdam, NL

Nederlandse consument steeds digitaler maar zorgen over veiligheid en privacy blijven hoog

Uitkomsten nieuwste editie van de EY Future Consumer Index.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

In het kort:

  • Nederlandse consumenten worden steeds digitaler. In het privéleven en op werk wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale technologie.
  • Desondanks blijven de zorgen over cyberveiligheid en privacy onverminderd hoog.

Van bankieren, tot eten bestellen, muziek luisteren en het streamen van films, het dagelijkse leven van consumenten wordt steeds digitaler. De verwachting is dat de ontwikkeling van toepassingen zoals augmented reality (AR) en kunstmatige intelligentie (AI) zal leiden tot steeds verdergaande verwevenheid van mens en digitale technologie. En toch hebben we als Nederlandse samenleving grote zorgen over onze digitale veiligheid.

EY Future Consumer Index

Dit alles blijkt uit de EY Future Consumer Index, een consumentenonderzoek dat voor EY wordt uitgevoerd en het veranderende consumentengevoel en -gedrag volgt. Het onderzoek onderscheidt consumenten op basis van hun motivaties, waarden en behoeften. Het laatste onderzoek werd uitgevoerd in maart en april 2023 en omvat 21.000 respondenten uit 27 landen, waaronder Nederland.

De privacy paradox

Uit de EY FCI blijkt dat consumenten een paradoxale relatie hebben met nieuwe technologieën. Ze zien er de waarde van in als hulpmiddel, en kunnen er zelfs erg afhankelijk van worden. Inmiddels maakt 64% van de ondervraagden gebruik van video streaming diensten, heeft 52% de afgelopen maanden geluisterd naar audio streams, heeft 80% digitaal gebankierd en heeft 42% contact via video met vrienden en familie. Tegelijkertijd maak de Nederlandse consument zich in toenemende mate zorgen over de risico’s. Zorgen over ID diefstal, datalekken, virussen en misbruik van privégegevens scoren onverminderd hoog en nemen zelfs toe. Tegelijkertijd neemt de bereidheid om gegevens digitaal te delen ook toe. Voor gepersonaliseerde voordeeltjes, suggesties voor goedkopere alternatieven en een betere persoonlijke beleving zetten we onze zorgen steeds vaker opzij.

Volgens de EY FCI kiest 56% van de Nederlandse consumenten ervoor om gegevens te delen voor gepersonaliseerde aanbiedingen van merken waarmee ze een geschiedenis hebben, daarnaast is 45% van de consumenten bereid om gegevens te delen voor een volledig aangepaste online-ervaring en verkiest 54% gepersonaliseerde aanbevelingen boven goedkopere alternatieven in ruil voor gegevens.

Digitalisering op werk

Digitale technologie raakt ook op de werkvloer steeds meer ingebed. Dit tot tevredenheid van werknemers. Zo geeft 42% aan dat automatisering van taken meer ruimte creëert om te focussen op hoogwaardiger werk, verwacht eenzelfde percentage dat hun werk makkelijker wordt door de toename van technologie op de werkvloer en wil 49% via trainingen en opleidingen meer leren over nieuwe technologieën en hoe deze toe te passen in het werk. Veel zorgen over de technologische vooruitgang op de werkvloer maken werknemers zich desgevraagd niet. Zo’n 71% verwacht niet dat hun werk volledig zal worden vervangen door technologie.

Noot aan de redactie

Het volledige EY Future Consumer Index onderzoek is op verzoek via de woordvoerder verkrijgbaar.