Technologie kan de weg wijzen, maar weet u precies waar u heen gaat? Technologie kan de weg wijzen, maar weet u precies waar u heen gaat?

Hoe u digitale technologieën ook wilt gebruiken, voor kostenbesparingen, beveiliging of innovatie, de effectiviteit ervan is vaak afhankelijk van maatwerk. 

Digitale transformatie wordt niet bereikt met kant-en-klare oplossingen, maar vereist een op maat gemaakt model dat uniek is voor het bedrijf. Voor grotere organisaties kan het zinvol zijn om meerdere benaderingen tegelijk te hanteren. Olie- en gasbedrijven worstelen met de lage olieprijzen en de toenemende schaarste van hulpbronnen. Hoewel een digitale strategie deze druk voor een deel kan verlichten, blijven er belangrijke vragen openstaan. Welke hulpmiddelen leveren ook in de toekomst waarde op? Hoe kunnen bedrijven gelijke tred houden met de razendsnelle innovatie? En, misschien nog belangrijker, welke aanpak van technologieadoptie stelt bedrijven in staat om niet alleen bij te blijven, maar zelfs uit te lopen op de concurrentie? Is een incrementele verandering de juiste aanpak, of juist een gemiste kans?

Er zijn geen eenvoudige antwoorden. Een belangrijk kenmerk van de huidige digitale revolutie in de olie- en gassector is juist de afwezigheid van eenvoudige oplossingen, en een cruciaal vertrekpunt voor een nieuwe digitale roadmap is om te begrijpen hoe bedrijven technologie nu gebruiken en hoe ze de toekomst van exploratie, extractie en raffinage zien. 

Naarmate de voor de sector beschikbare technologie volwassen wordt, zullen bedrijven kritisch moeten blijven bij het ontwikkelen en verfijnen van hun digitaliseringsaanpak. Als ze dat niet doen, mikken ze misschien te laag en riskeren ze het transformatieve potentieel van nieuwe technologieën mis te lopen. Ze moeten ook de organisatorische uitdagingen aangaan die onvermijdelijk op ze afkomen als ze een ambitieuzere benadering kiezen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat bedrijven beginnen met de juiste vragen te stellen om volledig zicht te krijgen op de mogelijkheden.

 • Methodologie

  Om een diepgaand beeld te verkrijgen van de huidige mate van digitalisering in de sector hielden we een enquête onder 100 executives van olie- en gasbedrijven door de gehele waardeketen. We vroegen ze naar hun aanpak van investeringen in nieuwe technologie en de uitdagingen die ze tegenkomen bij het formuleren van hun digitale strategie. We keken zowel naar aspecten waarover overeenstemming bestaat als naar de belangrijkste verschilpunten. We onderzochten ook welke tools volgens executives de meeste potentie bieden voor hun bedrijf, en welke de grootste risico's met zich meebrengen.

  De onderzoeksresultaten laten een sector zien die de wereldveranderende mogelijkheden van technologie net begint te begrijpen. Respondenten waren enthousiast over de mogelijkheden van autonome machines, die werk in gevaarlijke omgevingen kunnen verrichten als vervanging van menselijke krachten. Ze bespraken nieuwe exploratiehulpmiddelen die upstreambedrijven in staat stellen om eerder verborgen voorraden aan te boren. Ze waren ook geïnteresseerd in veelbelovende technologieën die nog in de kinderschoenen staan, zoals blockchain.

  Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek dat executives de reikwijdte van hun strategieën mogelijk te veel beperken. Technologieteams hebben de neiging om zich volledig te concentreren op één veelbelovende tool tegelijk. Naarmate de digitale wereld complexer wordt, zullen geïntegreerde oplossingen de meest waarschijnlijke winnaars zijn.

Dienstverleners zijn een goede manier om te beginnen, maar je moet eigenaar zijn van je eigen model. Het is onvermijdelijk dat digitalisering zal uitgroeien tot een topprioriteit.


      Student met moleculair model in laboratorium
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Hoe distilleer je inzichten uit koolwaterstoffen?

Een meerderheid van de respondenten wil graag meer investeren in digitaal om kosten te besparen en het rendement op kapitaal te vergroten.

Een van de sleutels tot de groeiambities van de olie- en gassector ligt in het vrijmaken van investeringsgelden voor technologie. Dit wordt weerspiegeld in onze onderzoeksresultaten: een meerderheid van de respondenten zou graag meer investeren in digitale technologieën om kosten te besparen en het rendement op kapitaal te vergroten.

Bijna negen op de tien respondenten in ons onderzoek (89%) verwachten dat hun investeringen in digitale tools de komende twee jaar zullen toenemen, en een kwart (25%) voorziet een flinke sprong. Slechts 11% denkt dat de investeringen gelijk zullen blijven, en niemand ziet deze afnemen.

“Het is geen verrassing dat meer efficiëntie het hoofddoel is”, stelt Ioana-Andreea Ene, een in Noorwegen gevestigde partner bij EY. “Efficiëntie is de topprioriteit omdat dat je toegang biedt tot investeringen en de markt.” 

Investeringen in digitale tools

89%

Bijna negen op de tien respondenten verwachten dat hun investeringen in digitale hulpmiddelen in de komende twee jaar zullen toenemen, en een kwart voorziet een flinke sprong.

Een meerderheid van de respondenten (48%) meldde bovendien dat hun bedrijven meer in digitale innovatie investeren wanneer ze kapitaal beschikbaar hebben. Gezien de recente periode van hogere energieprijzen verklaart dit wellicht mede waarom respondenten zeggen hun investeringen in de komende jaren te willen opvoeren.


      what effect do margins have on your company's pace of digital innovation info graph

Volgens Keith Strier, Advisory Digital Leader voor EY Global en EY Americas, kan digitale technologie echter veel meer bieden dan alleen maar grotere efficiëntie. En om ambitieuzere doelen te halen, moeten bedrijven bereid zijn om hoger te mikken. “Als het enige doel is om efficiëntie te realiseren, zal een project snel sneuvelen”, stelde hij. “Als je aan het begin van je reis de verkeerde vraag stelt, ga je je richten op het verkeerde doel.” 

Sommige bedrijven beginnen inmiddels in te zien dat de inzet van digitale hulpmiddelen grote voordelen kan bieden. Een executive bij een Amerikaans E&P-bedrijf stelde dat de mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie dan ooit tevoren te verkrijgen een duidelijk concurrentievoordeel biedt. Naast de mogelijkheid om ongekend gedetailleerde inzichten te verkrijgen, biedt digitale technologie toegang tot meer ondersteunende informatie voor strategische besluitvorming.

 • BP's proefprogramma voor digitale technologie

  Een voorbeeld van de voordelen die nieuwe tools bieden is te vinden bij BP's gasveld in Wamsutter, Wyoming in de VS. De olie- en gasreus heeft daar een proefprogramma gelanceerd waarbij werd gezocht naar manieren om de uitstoot van methaan te verminderen. Normaal gesproken stuurde het management van het gasveld personeel eropuit met trucks om fysiek de toestand van de 2500 bronnen te controleren. Naar schatting 180 bronnen werden voorzien van sensoren die een constante stroom gegevens over defecten en verstoppingen verzamelden en verzonden. Met behulp van op AI gebaseerde algoritmen die werden ontwikkeld door de startup Kelvin uit Silicon Valley verwerkten supercomputers de gegevens om optimalisatiemodellen te creëren.1

  De eerste resultaten waren veelbelovend: 74% minder uitstoot van broeikasgassen, een daling van de operationele kosten met 22% en een productieverhoging van 20% voor de betreffende putten.

  BP heeft zijn groei ook gestimuleerd door middel van geavanceerde exploratietechnieken. Het bedrijf zette onlangs zijn enorme supercomputer in om te bepalen of er duizenden meters onder de Golf van Mexico een flink olieveld aanwezig was. Er werden algoritmen gebruikt voor de taak, en naar verluidt was het krachtige apparaat er twee volle weken mee bezig. Dat leidde tot de vondst van een olieveld met een volume van naar schatting 200 miljoen vaten dat over het hoofd was gezien in een gebied waar BP eerder jarenlang had geoogst.2

Afstemming van alle onderdelen van het bedrijf

Voor veel bedrijven zal het streven naar nieuwe hoogten echter gepaard gaan met interne conflicten over de digitale strategie. Dit suggereert dat executives het vaker wel dan niet in enige mate met elkaar oneens zijn over de te volgen digitale strategie.


      How aligned is your vision in your opinion info graph

Volgens Kanishka Banjeri, senior manager bij EY, moeten executives vooral nieuwe digitale mogelijkheden introduceren en waarde creëren op manieren die eerder niet mogelijk waren. “Door digitaal te gaan kun je doorgaans binnen slechts enkele jaren meer dan 30% aan waarde creëren. Als het goed wordt gedaan, kan een bedrijf dankzij digitaal de concurrentie achter zich laten", stelt hij. “Het biedt nieuwe mogelijkheden en stelt bedrijven in staat om op nieuwe manieren te werken, waardoor aanzienlijk meer waarde wordt ontsloten dan mogelijk zou zijn met traditionele operationele uitmuntendheid of doorlopende verbetering.”


      threshold or digital investment returns info graph

Gelukkig gaan de voordelen van nieuwe technologieën vaak verder dan de balans. Zo hebben verbeteringen op veiligheidsgebied vaak ook een positieve financiële impact, bijvoorbeeld doordat er minder ongevallenvergoedingen hoeven te worden betaald of doordat kostbare reparaties aan raffinaderijen worden vermeden door een betere bewaking van de apparatuur.


      Olietanker voor export naar Azië
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

Is technologie uw strategie of vertrekpunt?

Ontdek welke digitale technologieën naar verwachting de grootste positieve impact zullen hebben op de bedrijven van respondenten.

Olie- en gasbedrijven kijken steeds meer naar digitale technologie als een manier om hun productiviteit te vergroten en concurrentievoordelen te realiseren. Om een completer beeld te krijgen van de strategieën die bedrijven hanteren met betrekking tot deze technologieën, vroegen we welke ze momenteel implementeren en welke in de nabije toekomst zullen worden geïmplementeerd. We vroegen bedrijven ook naar de verwachte voordelen en risico's met betrekking tot deze tools.

Automatisering heeft de toekomst

Als het gaat om de digitale technologieën die in de komende vijf jaar naar verwachting de grootste positieve impact op de bedrijven zullen hebben, komt robotprocesautomatisering (RPA) op een gedeelde eerste plaats. 75% van de respondenten die werden ondervraagd over momenteel geïmplementeerde technologieën gaf aan dat ze bezig zijn met RPA.

Keith Strier van EY schrijft de relatief hoge score voor robotica toe aan het feit dat het management al vertrouwd is met deze technologie. Olievelddienstverlener Schlumberger is een van de vele bedrijven die al robotica gebruiken en test momenteel een robotboorinstallatie die het aantal manuren naar verwachting met 30% zal verminderen. De vereiste tijd voor voltooiing van een landput zal met hetzelfde percentage worden teruggebracht.3

Strier benadrukte echter dat de complexiteit exponentieel kan toenemen naarmate de taken uitdagender worden. “Als je meer geavanceerde vormen van automatisering met AI, computervisie en natuurlijke taalverwerking toevoegt, dan gebruik je geen regels, maar streef je naar mensachtige cognitie. En dat is een heel andere discipline dan de traditionele IT-systemen van bedrijven”, zei hij.


      Positive impact on business within the 5 years through technology info graph
Waarde wordt gecreëerd door hulpmiddelen te combineren om specifieke bedrijfsproblemen op te lossen. Het juiste antwoord zal uiteindelijk geen robot of algoritme zijn, maar een combinatie van die twee.
Keith Strier
EY Global en EY Americas Consulting Leader voor AI

Verbonden systemen leveren voordelen op, maar ook risico's

Een aanzienlijke meerderheid van de respondenten noemde het IoT, dat bedrijven in staat stelt om hun activabeheer te transformeren met voorspellende oplossingen op basis van big data, als meest risicovolle technologie. Volgens Ioana-Andreea Ene van EY wordt het in sommige kringen gezien als een potentiële doos van Pandora, omdat systemen uit de jaren 80 en 90 worden verbonden met nieuwere technologieën.

Hoewel de oudere systemen in eerste instantie misschien veilig waren omdat ze autonoom werkten, kan het gebruik van die gegevens in de huidige tijd volgens Ene leiden tot cybersecurityproblemen. “Toen het op zichzelf stond werkte het prima, maar hoe ga je er nu een muur omheen zetten om te voorkomen dat je het hele platform in gevaar brengt?”, aldus Ene.


      Technologies currently/planning to implement in the next 18 months by the companies info graph

Het gigantische potentieel van de cloud

20% van de respondenten voorspelde dat de cloud de komende vijf jaar de grootste impact op hun bedrijf zou hebben. Cloud wordt door 98% van de respondenten genoemd als een technologie die ze al gebruiken, en voert de lijst aan van technologietypen die momenteel door bedrijven worden geïmplementeerd.

Cloudtoepassingen staan sterk in de belangstelling en technologiereuzen zoals Google en Microsoft hebben het afgelopen jaar samengewerkt met oliebedrijven om cloudoplossingen te leveren aan de olie- en gassector. Het Noorse oliebedrijf Equinor, voorheen bekend als Statoil, kondigde in juni 2018 bijvoorbeeld een partnership met Microsoft aan om de ontwikkeling van toepassingsspecifieke IT-diensten te versnellen.4

"Bedrijven moeten in de eerste plaats een holistische kijk op technologieën ontwikkelen", aldus Keith Strier. “Waarde wordt gecreëerd door hulpmiddelen met elkaar te combineren om specifieke bedrijfsproblemen op te lossen”, zei hij. "Het juiste antwoord zal uiteindelijk geen robot of algoritme zijn, maar een combinatie van die twee. Je hebt dan een paar robots, wat machine-learningalgoritmen, een paar datamodellen, wat machines en die werken allemaal met elkaar samen."

“Het verhaal gaat verder dan de tool”, vervolgt Strier. “Het draait echt om integratie van het volledige technologische spectrum.”

EY's National Oil & Gas Strategy Services Leader voor Canada, Lance Mortlock, is het daarmee eens: "De vraag is niet zozeer welke technologie moet worden gebruikt, maar meer hoe technologie het bedrijfsproces en de vaardigheden van mensen kan ondersteunen.”

Belangrijke schakels in de waardeketen upgraden

Voor het merendeel (55%) van onze respondenten heeft het operationele domein de grootste prioriteit bij investeringen in de waardeketen. Dat hoeft geen verrassing te zijn: operationele activiteiten zijn de grootste kostenpost, en vormen als zodanig een primair doel bij het zoeken naar efficiëntieverbeteringen. De aantrekkingskracht van digitale technologie op veel olie- en gasbedrijven stoelt vooral op de mogelijkheid om de hoeveelheid kostbare en tijdrovende handmatige taken terug te dringen.

Neem bijvoorbeeld de onconventionele oliesector. Bij traditionele activiteiten op het vasteland in de VS wordt een enorme hoeveelheid manuren gemaakt op de putlocaties. Om de daaraan verbonden kosten terug te dringen, maken sommige bedrijven gebruik van operationele centra op afstand (Remote Operations Centers, ROC's) die communiceren met sensoren die informatie leveren over de geëxploiteerde putten. Ook de operationele risico's worden aanzienlijk verminderd door ROC's, die alle locaties doorlopend kunnen bewaken om ervoor te zorgen dat ze soepel functioneren zonder productieproblemen of lekken.

De Noorse producent Equinor heeft in recente jaren een aantal ROC's gelanceerd, en opende in november 2017 zijn eerste controlekamer voor volledige bediening op afstand van het Valemon offshore olieplatform in de Noordzee. “Bij de ontwikkeling van nieuwe velden zal de olie- en gasproductie steeds meer worden uitgevoerd door onbemande, gerobotiseerde, gestandaardiseerde en op afstand bestuurbare installaties”, aldus Jannicke Nilsson, COO van Equinor, bij de aankondiging van de opening van een geïntegreerd operationeel ondersteuningscentrum in Bergen in maart 2018.5

Uiteindelijk is een strategische aanpak meestal het beste bij het overwegen van investeringen in de waardeketen, omdat veranderingen vaak van invloed zijn op meerdere aspecten van het bedrijf. Zo kunnen diezelfde ROC's olie- en gasbedrijven de mogelijkheid bieden om hun personeelsontwikkeling te verbeteren, doordat er op de locaties minder werk hoeft te worden verricht. Minder personeel bij boorinstallaties leidt tot een betere inzet van menselijke krachten, die zich kunnen richten op waardevermeerderende optimalisatietaken.

Voorbij het operationele domein

Onderhoud en betrouwbaarheid (25%) en logistiek en aanvoerketen (19%) zijn secundaire prioriteiten in de waardeketen, maar toch is 96% van de respondenten van plan om ook in deze twee gebieden te investeren. Er wordt minder aandacht besteed aan financiën en human resources, maar een meerderheid gaf aan dat er op zijn minst enig kapitaal naar deze gebieden zou gaan.


      In which parts of your value chain so you plan to invest in digital technology

Volgens Ioana-Andreea Ene van EY zou blockchain nationale oliemaatschappijen (NOC's) echte traceerbaarheid van hun goederen kunnen bieden. “NOC's willen hun eigen land ondersteunen, dus lokale content is belangrijk. En door blockchain te gebruiken wordt alles zichtbaar voor iedereen", zo zegt ze.

Van productie tot raffinage

Binnen de upstream waardeketen gaat het grootste gemiddelde deel van de investeringen door respondenten in digitale technologie naar exploratie en beoordeling (38%). Daarna komt productie met gemiddeld 26% van de totale uitgaven van respondenten, gevolgd door de voltooiing van booractiviteiten met 19%.


      Percentage of respondents' digtal technology spend devoted to different parts of the upstream value chain info graph

Eén executive van een Canadese geïntegreerde oliemaatschappij zei dat het bedrijf een inhaalslag maakte op gebieden waarin eerder weinig was geïnvesteerd. “Activiteiten zoals handel, marketing en retail worden al ondersteund door digitale hulpmiddelen, zoals geautomatiseerde gegevensanalyse. Nu moeten we prioriteit geven aan investeringen in raffinage, opslag en transport, gebieden waarop we met nieuwe technologieën belangrijke problemen kunnen aanpakken."


      Oog met printplaatpatroon
(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Zullen projecten worden gemeten in roboturen of mensuren?

Ontdek de methoden die respondenten gebruiken om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën.

Een cruciaal onderdeel van het maken van een digitale roadmap voor olie en gas is het kiezen van de transportmethode, met andere woorden, hoe de weg naar een geavanceerde toekomst afgelegd gaat worden. De door bedrijven gekozen investeringstypen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van die route.


      Percentage of respondents' deigital technology spend to different types of investment info graph

“Ik vind het een goed teken dat bedrijven inzien dat ze niet alles in-house hoeven te ontwikkelen”, aldus Ioana-Andreea Ene van EY. “Het mooie van de nieuwe digitale golf is dat niemand zijn baan zal verliezen omdat er een bepaalde technologie voor een project is uitgeprobeerd. De tools zijn veel goedkoper dan voorheen, dus het is prima om iets te proberen en te ontdekken dat het niet werkt. Je gaat gewoon verder met het volgende grote project."

In deze nieuwe omgeving wordt het lastiger om te beslissen wanneer een grote investering op een bepaald gebied moet worden gedaan. 41% van de respondenten gaf aan dat het realiseren van de digitale roadmap zoals geleverd door bestuur en toezichthouders een ander belangrijk probleem was waar ze tegenaan liepen.

“Ik denk dat er op diverse hogere niveaus in het bedrijf nog de nodige onzekerheid bestaat over welke technologieën de meeste aandacht verdienen”, zei Keith Strier van EY. "Early adopters die voorop willen lopen wagen de sprong, maar voorzichtigere bedrijven die al tientallen jaren actief zijn willen zeker weten dat een bepaalde investering waarde oplevert.”

Outsourcing kan aanvankelijk werken, maar uiteindelijk moeten bedrijven interne vaardigheden opbouwen. Dienstverleners zijn een goede manier om te beginnen, maar je moet eigenaar zijn van je eigen model. Het is onvermijdelijk dat digitalisering zal uitgroeien tot een topprioriteit.

Barrières voor integratie

36%

Volgens ons onderzoek is de grootste barrière de moeilijkheid om nieuwe tools te integreren in bestaande oplossingen en systemen. Dit aspect werd genoemd door 36% van de respondenten.

Vaart houden op een steile leercurve

Er zijn ook belangrijke obstakels bij het inschakelen van externe dienstverleners. Volgens ons onderzoek is de grootste barrière de moeilijkheid om nieuwe tools te integreren in bestaande oplossingen en systemen. Dit aspect werd genoemd door 36% van de respondenten.


      Barriers to using service providers for digital techonolies applications info graph

      operational challenge in digtal techonologies info graph

      challenges your company faced in adopting new digital techonology info graph

De 'aggregatoren' van nieuwe technologie

Dienstverleners zijn echter niet het hele verhaal als het gaat om de adoptie van nieuwe technologie, en het verdelen van de investeringskoek is niet eenvoudig. Een meerderheid van onze respondenten (50%) zei dat het vinden van de juiste balans tussen verschillende typen investeringen een van de twee grootste strategische uitdagingen was bij het adopteren van nieuwe technologieën.

Als een gemiddelde gaven onze respondenten aan 25% van hun technologie-investeringen te besteden aan overnames, en sommige bedrijven, met name de majors, gebruiken M&A om hun mogelijkheden uit te breiden. Met name olievelddienstverleners en industriële reuzen zoals Halliburton, Schlumberger en ABB Group zijn gerichte kopers die zich gedragen als 'aggregatoren' van opkomende technologieën.

In juli 2018 nam Schlumberger voor een onbekend bedrag het Noorse bedrijf Wellbarrier over, een particulier softwarebedrijf dat een gepatenteerde tool gebruikt om illustraties van boorputbarrières te maken. Geïntegreerde olie- en gasbedrijven sluiten ook deals. Zo kondigde de Franse major Total in juni 2018 de overname aan van WayKonect, een Franse ontwikkelaar van wagenparkbeheersoftware.

Voor de majors is de ontwikkeling van in-house capaciteiten ook een realistisch streven dat aanzienlijke voordelen kan opleveren. Het bevorderen van een interne innovatiecultuur werd door onze respondenten genoemd als grootste voordeel van de in-house ontwikkeling van technologie (39%).

De Brits-Nederlandse major Shell beschouwt innovatie en technologie als essentieel voor de overgang naar een bredere, duurzame mix van energiebronnen voor de groeiende wereldbevolking.  Shell besteedt momenteel ongeveer 1 miljard USD per jaar aan R&D om ideeën om te zetten in levensvatbare technologieën. Het merendeel van het onderzoek van Shell is gericht op de kortere termijn en heeft als doel om de operationele en kapitaalkosten van de bestaande bedrijfsactiviteiten te verminderen, klantproducten en -diensten te verbeteren en technologieën voor de transitie naar koolstofarme energie commercieel haalbaar te maken.  Shell beschikt over een wereldwijd netwerk van technologische centra, met grote vestigingen in Houston, Amsterdam en Bangalore.6

In sommige gevallen blijven de potentiële voordelen van de ontwikkeling van nieuwe tools echter achter bij de kosten. Specifieke nadelen die door onze respondenten werden genoemd waren langere levertijden (24%) en buitensporige investeringskosten (22%).

De cruciale menselijke factor

Of een bedrijf zich nu richt op het opbouwen van relaties met dienstverleners of in-house technologieontwikkeling, mensen blijven van primair belang.


      Biggest challenge faced in establishing a team of digital techonology experts in tour company info graph

“Je kunt briljante technologie hebben, maar in wezen gaat het erom hoe je je bestaande medewerkers daarbij betrekt en hoe je jezelf aantrekkelijk maakt voor de nieuwe generaties”, aldus Ioana-Andreea Ene van EY. “Simpel gezegd, hoe ga je olie en gas aantrekkelijk maken voor mensen die net zijn afgestudeerd? Wat doe je om jongere medewerkers aan te trekken?"

Williams van EY is het hiermee eens. “Een digitaal bedrijf begint bij de mensen. Ze moeten niet alleen maar digitaal zijn, maar ook digitaal werken."

Dit onderstreept het feit dat, ondanks de toenemende automatisering, de menselijke factor cruciaal blijft voor digitalisering in de sector.

Conclusie

Het krachtig streven naar efficiëntie van de olie- en gassector zal zeker niet afnemen als de grondstofprijzen weer stijgen. De kostenfocus heeft zich diep genesteld in het bedrijfs-DNA doordat het lage prijsniveau van de afgelopen drie jaar executives gedwongen heeft om de uitgaven zo veel mogelijk te beperken. De efficiëntieagenda is bepalend voor de ideeën over investeringen in technologieën en de toepassing die deze zouden moeten hebben.

Samenvatting

Digitaal draait om verbeterde, effectievere, snellere besluitvorming. Om dat te bereiken, moet u technologie, connectiviteit en gegevens op een effectieve manier inzetten. Het doorbreken van silo's door de hele waardeketen heen is een praktische manier om geïntegreerde, beter geïnformeerde en beslissingen met toegevoegde waarde te nemen.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten