Portretfoto Jules Verhagen
Ik vind het belangrijk dat EY vanuit zijn rol als dienstverlener klanten en organisaties adviseert, echt beter maakt.

Jules Verhagen

EY Nederland Partner Assurance

Verbindend. Enthousiast. Strategisch. Schakelt op basis van ervaring en een scherpe visie op ontwikkelingen op het gebied van governance, organisatie, besturing, strategie en verslaglegging.

Areas of focus Assurance
Kantoor Amsterdam, NL

Jules Verhagen heeft ruime bestuurlijke ervaring als lid van het Bestuur van EY Accountants en is al jaren de drijvende kracht binnen de stakeholdersdialoog van de EY-organisatie in Nederland. Koppelt internationale ervaring aan kennis binnen het segment waarvoor hij actief is.   

Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, Accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgde opleidingen aan Harvard Businessschool en TiasNimbas Businessschool. Werkt sinds 1986 voor EY en is lid van de stuurgroep publiek belang van de NBA.

‘Met kritische blik volg ik vanuit maatschappelijk perspectief organisaties en de wijze van sturing die de klant daaraan geeft. Wat is de buitenlandstrategie, de governance en hoe kijkt de buitenwereld daar tegenaan? Wordt externe verantwoording afgelegd en hoe doet men dat? Ik vind het belangrijk dat EY vanuit zijn rol als dienstverlener klanten en organisaties kritisch adviseert en daarmee echt beter maakt. Daarin staat maatschappelijk belang boven primair klantbelang. Dat hoeft overigens geen conflict op te leveren.’

Hoe Jules bijdraagt aan building a better working world

“Voorheen functioneerden bedrijven voornamelijk aandeelhoudersgedreven, alles draaide om maximale realisatie. Dat is veranderd, bedrijven worden zich bewuster van hun rol, hun positie en verantwoordelijkheid in de maatschappij. Daarin kan ik hen helpen, dat geeft energie. Het feit dat ik daarnaast leiding mag geven aan zowel divers samengestelde teams als highperformance teams die voor- en met onze klanten werken ervaar ik als een groot voorrecht.”

Contact Jules