Portretfoto Nico Pul
Meetbare verbeteringen geven me energie. Mijn doel? Dat onze stakeholders ons hoge scores geven, passend bij onze brand. Maar ook intern, dat collega’s zeggen: het gaat echt beter dan vorig jaar.

Nico Pul

EY Nederland, Partner Assurance

Integer. Consequent. Authentiek. Vakbekwaam.

Areas of focus Vertrouwen
Kantoor Den Haag, NL

Nico Pul is verantwoordelijk om de kwaliteit en risicobeheersing te optimaliseren. Focust daarbij op cultuur, primaire Assurance-processen, stakeholderdialoog en de supportorganisatie voor kwaliteit en risicomanagement.

Hij studeerde Accountancy aan de Hogeschool in Den Haag, gevolgd door postdocs Accountancy en EDP-Auditing aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Werkt sinds 1988 bij EY en vervulde uiteenlopende functies. Van accountant/IT-auditor tot verschillende leiderschapsrollen. Zowel in Nederland als internationaal.

Daarnaast is Nico bestuurslid van de Foundation of Auditing Research, waarin hij als vertegenwoordiger van de beroepsgroep optreedt. Ook is hij lid van het curatorium van de postdoctorale opleiding Accountancy aan de VU.

‘Hoe kunnen we onze diensten goed en beheerst leveren? Zodat we vooral in Assurance ook onze maatschappelijke rol vervullen en het publieke belang dienen? Daarbij beseffend dat elke stakeholder zijn eigen definitie van kwaliteit heeft.’

Hoe Nico bijdraagt aan building a better working world

“Een lerende organisatie, die continu verbetert, daar gaan we voor. Zodat stakeholders op de kwaliteit van ons werk kunnen vertrouwen, nieuw talent zich bij ons continu ontwikkelt en dus wil komen én blijven werken, en onze cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening.”

Contact Nico