Portretfoto Nico Pul
Meetbare verbeteringen geven me energie. Mijn doel? Dat onze stakeholders ons hoge scores geven, passend bij onze brand. Maar ook intern, dat collega’s zeggen: het gaat echt beter dan vorig jaar.

Nico Pul

EY Nederland, Quality, Compliance en Risk Management Leader, lid Operating Committee

Integer. Consequent. Authentiek. Vakbekwaam.

Areas of focus Vertrouwen
Kantoor Den Haag, NL

Nico Pul heeft brede ervaring in het bedienen van grote (internationale) cliënten, met name in de financiële sector.

Hij studeerde Accountancy aan de Hogeschool in Den Haag, gevolgd door postdocs Accountancy en IT-Auditing aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Werkt sinds 1988 bij EY en vervulde uiteenlopende functies. Van accountant/IT-auditor tot verschillende leiderschapsrollen. Zowel in Nederland als internationaal.

In de jaren 2017-2022 was hij lid van het bestuur van onze Nederlandse firma. Sindsdien is hij lid van het Operating Committee van de Raad van Bestuur en daarin verantwoordelijk om de beheersing van kwaliteit, compliance en risicobeheersing continu te optimaliseren. Binnen ons international network, is hij Assurance Professional Practice Director van de EMEIA Financial Services regio. Hiernaast is Nico voorzitter van het curatorium van de postdoctorale opleiding Accountancy aan de VU.

‘Hoe kunnen we onze diensten goed en beheerst leveren, zodat we vooral in Assurance ook onze maatschappelijke rol vervullen en het publieke belang dienen? Daarbij beseffend dat elke stakeholder zijn eigen definitie van kwaliteit heeft.’

Hoe Nico bijdraagt aan building a better working world

“Een lerende organisatie, die continu verbetert, daar gaan we voor. Zodat stakeholders op de kwaliteit van ons werk kunnen vertrouwen, nieuw talent zich bij ons continu ontwikkelt en dus wil komen én blijven werken, en onze cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening door multidisciplinaire teams die de actuele vraagstukken kennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan.”

Contact Nico