Portretfoto Niels Vonk
In the midst of chaos, there is also opportunity

Niels Vonk

EY Nederland, Lead Cybersecurity Expert

Door zijn brede ervaring binnen de IT-wereld is Niels goed in staat om technische beveiligingsrisico’s te vertalen naar bedrijfsrisico’s en hiervoor passende mitigerende maatregelen aan te dragen.

Als manager binnen het Cybersecurity team is Niels verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van beveiligingsonderzoeken en Red Teaming assessments voor verscheidene (beursgenoteerde) commerciële partijen en overheidsinstanties. De partijen betreffen onder andere gemeentes, ministeries, zorginstellingen, financiële instellingen, nuts- en chemiebedrijven. Deze onderzoeken hebben als primair doel het in kaart brengen van detectie- en responsemogelijkheden die een organisatie heeft. Daarnaast is Niels ook betrokken geweest bij onderzoeken die ten behoeve van TIBER-NL en TIBER-EU zijn uitgevoerd. Binnen het European Growth Platform is Niels gezamenlijk met andere regionale leads verantwoordelijk voor het uitbouwen en ondersteunen van deze dienstverlening.

Niels beschikt over SANS GIAC certificaten op verschillende IT-gebieden. Zo beschikt hij over het GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB) certificaat, dat zich richt op het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken op iOS en Android apps. Daarnaast beschikt hij over de GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN) en Offensive Security Certified Professional (OSCP) certificaten die zich richten op het uitvoeren van complexe Attack & Penetration testen en het ontwikkelen van exploits.

Hoe Niels bijdraagt aan building a better working world

“Een veiliger Nederland is iets waar wij met zijn allen aan moeten werken. Derhalve zet ik mij zowel onder werktijd als in mijn persoonlijke tijd in om nieuwe kwetsbaarheden te identificeren, nieuwe software en oplossingen te ontwikkelen en bedrijven actief te helpen om meer weerbaarheid te creëren.”

Contact Niels